Globale Seniorer

Nyt fra Globale Seniorer

Nyt fra Globale Seniorer omfatter synspunkter,  korte observationer, anmeldelser, korte videoindlæg og m.m.

Arbejdsgruppen, der arbejder med verdensmål og energi har set på fjernvarmesektoren, og hvordan den kan bidrage til at stoppe forøgelse af CO2 i atmosfæren.

To medlemmer fra Afrikagruppen i Globale Seniorer har været i Kenya for at møde AYICC (African Youth Initiative for Climate Change) og KPL (Kenyan Peasants League) .

Lars Steinov og Susanne Danielsen fra Litauen-rejsegruppen har vist en flok Litauiske turister rundt i København og Helsingør.

Nyt fra Globale Seniorer

Nyt fra Globale Seniorer omfatter synspunkter,  korte observationer, anmeldelser, korte videoindlæg og m.m.

Arbejdsgruppen, der arbejder med verdensmål og energi har set på fjernvarmesektoren, og hvordan den kan bidrage til at stoppe forøgelse af CO2 i atmosfæren.

Kommende åbne møder i Globale Seniorer

Der er ingen kommende begivenheder.

Andre organisationers møder

Ingen anbefalinger p.t.

Globale Seniorers aktiviteter

Globale Seniorers aktiviteter udvikles i de tema- og  arbejdsgrupper, som medlemmerne opretter og tilmelder sig. Alle medlemmer har mulighed for at melde sig aktive i temagrupperne. 

Verdensmålene - en tværgående prioritering

Globale Seniorer var tidligt stærkt inspireret af FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling. Vores værdier og mission spejler Verdensmålene og de har altid haft en central placering i vores aktiviteter. Fra starten i Verdensmålsgruppen, men i dag som en væsentlig tværgående indsats, der reflekteres i alle gruppernes arbejde.

Temagrupper - vær med!

Klima og miljø

2277545979

Klima- og miljøgruppen arbejder med den del af verdensmålene som er afgørende for det liv som kan leves af mennesket på vores planet.

Jordkloden

Globaliseringsgruppen arbejder med den aktuelle globale udvikling, dens dynamik og det øgede behov for en international regulering.

Mellemøst gruppen Ikon 16-9

Gruppens aktiviteter forholder sig til centrale spørgsmål i regionen, den koloniale historie og baggrunden for konflikter i regionen.

men-folkerret

Gruppen vil forstå hvad folkeretten og menneskerettighederne består af og perspektivere aktuelle begivenhe-der i lyset af disse to begrebssæt.


Globale Seniorers seniorpolitiske gruppe arbejder med seniorers vilkår og rettigheder både i Danmark og globalt.


Gruppen vil et Europa der samarbejder og den arbejder for at  forstå den historie, de kulturer og folk, der indgår.


Gruppen ser på den storpolitiske interesse for Arktis, herunder påvirkning på  Grønlands udvikling og ønsker om selvstændighed.     


Formålet med temagruppen er at blive klogere på Afrikas muligheder og udfordringer i en geopolitisk situation under forandring.

Se her...

Vi mødes for at blive klogere sammen - Vi rejser for at forstå andre folk og kulturer - Vi tager ansvar.

Bliv medlem

En udstilling om FN's verdensmål

Globale Seniorers fotoudstilling er til for at blive brugt, og vi stiller den derfor gratis til rådighed for alle, der  vil bidrage til at gøre målene kendte.

Udstillingen har været opstillet i biblioteker, rådhuse, skoler, borgerhuse, udstillings- og mødelokaler, og i forbindelse med seminarer og events.  Tårnby kommunebiblioteker skriver:

“På Tårnby Kommunebiblioteker er Globale Seniorers fotoudstilling blevet velbesøgt af alle vores brugere. Udstillingen passer perfekt i bibliotekets generelle formidling af FNs Verdensmål, hvor vi har stort fokus på det lokale, men også forsøger at formidle verdensmålene med et internationalt udsyn. Den viser på en både interessant, flot og lærerig måde, hvad verdensmålene indeholder og hvordan der skal arbejdes med dem.”  Læs mere!

Vindue til vidensdeling

Nedenfor har vi valgt, at samle henvisninger til informative Youtube videoer og titler på de bøger og rapporter, som Globale Seniorers medlemmer får kendskab til og deler med andre i læsekredse, mfl. Tidligere videoer, bogtitler og rapporter kan findes via links nedenfor eller i menuen øverst på denne side.

Udvalgte videoer fra Youtube

Følgende videoer er udvalgt til inspiraton. De knytter an til temagruppernes emneområder og idéer til næste måneds video kan sendes til web redaktionen.

DR Aftryk:
Hvorfor vil Grønlænderne løsrives fra Danmark? (fra 2021)

Johan Rockström, Stockholm Resilience Center:
Klima udfordringer de næste 10år (fra 2020)


Udvalgte bøger og rapporter

Nedenstående bøger og rapporter indgår som baggrundsmateriale for Globale Seniorers temagruppers aktiviteter. De er udvalgt af temagruppernes medlemmer. Forslag til nye bøger og rapporter kan sendes til web redaktionen.

Sidst læste litteratur

 • Factfulness
  Factfulness

  Mange mennesker tror fejlagtigt, at leveforholdene i verden er værre end de er i virkeligheden. Hans Rosling gør op med en række myter ved at præsentere faktuel statistik. Han nuancerer også billedet af opdelingen af en fattig verden over for en rig verden. Sammensætningen er forskellig fra land til land og er ikke statisk. Hans Rosling, Lindhart og Ringhof 2019.

 • The scramble for Africa
  The Scramble for Africa

  I bogen beskrives de europæiske landes kapløb om at sikre sig afrikanske kolonier. Bogen beskriver perioden 1876 - 1912 dvs. Groft sagt fra 1871, hvor Stanley mødte Dr. Livingstone i Ujiji op til udbruddet af 1. verdenskrig. Bogen, der er på engelsk, er spændende som en roman. De enkelte kapitler kan læses uafhængigt af hinanden og bringer os rundt på hele kontinentet. Thomas Pakenham: “The Scramble for Africa”, ABACUS 1991

 • Muslimernes Muhammad

  Muslimernes Muhammad – og alle andres.
  Muhammad er verdenskultur: Muhammad (o. 570-632) har formet historien, men den har også formet ham.
  Jakob Skovgaard-Petersen, Gyldendal, 2020.

 • Silkevejene

  Silkevejene - en ny verdenshistorie.
  Globalisering set fra et kinesisk perspektiv.
  Peter Frankopan, Kristeligt Dagblads Forlag, 2017

 • Big World Small Planet

  Big World Small Planet - Abundance within Planetary Boundaries.
  A profoundly original vision of an attainable future that ensures human prosperity by safeguarding our threatened planet.
  Johan Rockström et al., Yale University Press.

Nyeste rapporter

 • Climate State Action-2023

  The State of Climate Action Report 2023 er skrevet til verdens top politikere, som på COP 28 skal drøfte, om den globale fremdrift på klima indsatser er tilstrækkelige til at opfylde Paris aftalens mål. Rapporten knytter an til verdensmålene, hvor verden langsomt får bedre og bedre resultater til at monitorere effekten af de enkelte tiltag.

 • FNs Klimapanels rapport november 2023

  FNs Klimapanel har udgivet deres sjette hovedrapport. Vi har valgt at lægge delrapporten til "policy makers" i vores liste over de nyeste og vigtigste rapporter. Følgende hovedkonklusioner fra rapporten er: • Klimaændringer er utvetydigt menneskeskabte • CO2-koncentrationen er den højeste i 2 mio. år • Vi vil nå en 1,5 graders temperaturstigning allerede i 2030 • Havet stiger, og udviklingen vil tage århundreder at rulle tilbage • Vejret bliver mere og mere ekstremt.

 • Spotlight 2022

  Med Spotlight rapport 2022 giver Globalt Fokus og 92-gruppen den nye regering 109 anbefalinger til, hvad den skal gøre, hvis den vil leve op til målene for en bæredygtig global udvikling som vi har tilsluttet os i FN.

 • Retssikkerhed for digitalt udsatte borgere 2022

  Rapporten har fokus på digitaliseringen af den offentlige sektor. Udviklingen rejser en række væsentlige problemstillinger i forhold til bl.a. borgernes retssikkerhed , når de mødes af digitale processer og automatisering.

 • Voluntary National Review 2021

  Den anden verdensmålsrapport om implementeringsfremdrift er offentliggjort 10.juni 2021. Ialt 44 lande vil udarbejde den 2 VNR rapport til FN.