Globale Seniorer

Nyt fra Globale Seniorer

Nyt fra Globale Seniorer omfatter synspunkter,  korte observationer, anmeldelser, korte videoindlæg og m.m.

spotlight hd2022

Med Spotlight rapport 2022 giver Globalt Fokus og 92-gruppen den nye regering 109 anbefalinger til, hvad den skal gøre.

Pistol - FN - vold - foto Flavio Botana Pixabay

Per Bo kommer her med en kommentar til det udenrigspolitiske kapitel i regeringsgrundlaget for den nye SVM-regering.

Krig i Ukraine, Kyiv marts 2022. Foto: Shutterstock

Henrik Døcker tager begreberne krig, besættelse og fremmedherredømme under behandling og refererer til forskellige besættelser - også krigen i Ukraine.

Kommende åbne møder i Globale Seniorer

Yderligere adgang til  Globale Seniorers kalender med både interne og eksterne aktiviteter:
Klik ind på Interne møder

EuropaNYT

Byens hus Hellerupvej 24, Hellerup

Månedlige møde i Byens HUS med Ole Aabenhus - mere info følger.

Kampen om Storbritannien – ved Ole Helmersen, CBS

Byens hus Hellerupvej 24, Hellerup

Europagruppen inviterer til medlemsmøde med Lektor Ole Helmersen, CBS som oplægsholder:
KAMPEN OM STORBRITANNIEN - Tre år efter brexit - Nedsmeltningen i det konservative regeringsparti – og Labours manglende evne til at udnytte den.

Yemen – den glemte krig

Byens hus Hellerupvej 24, Hellerup

Mellemøstgruppen har inviteret Søren Skou Rasmussen, mag art i Social Antropologi til at give et historisk overblik over den politiske situation og de involverede aktører i krigen i Yemen samt tale om, hvordan situationen påvirker befolkningen.

Kommende møder

 • EuropaNYT

  Ikon for Europanyt-møder

  Månedlige møde i Byens HUS med Ole Aabenhus - mere info følger.

  februar 2, kl. 10:00 - 13:00 at Byens hus
 • Kampen om Storbritannien – ved Ole Helmersen, CBS

  Europagruppen inviterer til medlemsmøde med Lektor Ole Helmersen, CBS som oplægsholder: KAMPEN OM STORBRITANNIEN - Tre år efter brexit - Nedsmeltningen i det konservative regeringsparti – og Labours manglende evne til at udnytte den.

  februar 7, kl. 14:00 - 16:00 at Byens hus
 • Yemen – den glemte krig

  Mellemøstgruppen har inviteret Søren Skou Rasmussen, mag art i Social Antropologi til at give et historisk overblik over den politiske situation og de involverede aktører i krigen i Yemen samt tale om, hvordan situationen påvirker befolkningen.

  februar 8, kl. 14:00 - 16:00 at Byens hus

 Klik –  for at se kalenderen med alle møder og aktiviteter. 

Temagrupper

Globale Seniorers aktiviteter foregår i temagrupper. Alle medlemmer har mulighed for at melde sig til at være aktive i de temagrupper de har interesse for.

VM 16-9

Verdensmålsgruppen arbejder for at fremme FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig global udvikling.

Jordkloden

Globaliseringsgruppen arbejder med at forstå den aktuelle globale udvikling, dens dynamik, dens muligheder og det øgede behov for en international regulering.

Mellemøst gruppen Ikon 16-9

Gruppens aktiviteter forholder sig til centrale spørgsmål i regionen, den koloniale historie og baggrunden for konflikter i regionen.

men-folkerret

Gruppen vil udvide forståelsen af hvad folkeretten og menneskerettighederne består af og perspektivere aktuelle begivenheder i lyset af disse to begrebssæt.


Globale Seniorers ældrepolitiske gruppe arbejder med ældres vilkår og rettigheder både i Danmark og globalt.


Gruppen vil et Europa der samarbejder og den arbejder for at  forstå den historie, de kulturer og folk, der indgår.


Gruppen ser på den storpolitiske interesse for Arktis, herunder påvirkning på  Grønlands udvikling og ønsker om selvstændighed.     

Se her......

Vi mødes for at blive klogere sammen - Vi rejser for at forstå andre folk og kulturer - Vi tager ansvar.

Bliv medlem

En udstilling om FN's verdensmål

Globale Seniorers fotoudstilling er til for at blive brugt, og vi stiller den derfor gratis til rådighed for alle, der  vil bidrage til at gøre målene kendte.

Udstillingen har været opstillet i biblioteker, rådhuse, skoler, borgerhuse, udstillings- og mødelokaler, og i forbindelse med seminarer og events. Hovedsagen er, at den kommer rundt så verdensmålene bliver bredt kendt.

Hvert verdensmål er repræsenteret af en fotoplanche på 100 x 70 cm eller 70 x 50 cm.  Ialt 21 fotoplancher og 3 tekstplancher forklarer om målene.  Udstillingen kan bruges i sin helhed eller i et mindre udvalg tilpasset lejligheden. Læs mere!

Vindue til vidensdeling

Nedenfor har vi valgt, at samle henvisninger til informative Youtube videoer og titler på de bøger og rapporter, som Globale Seniorers medlemmer får kendskab til og deler med andre i læsekredse, mfl. Tidligere videoer, bogtitler og rapporter kan findes via links nedenfor eller i menuen øverst på denne side.

Udvalgte videoer fra Youtube

Følgende videoer er udvalgt til inspiraton. De knytter an til temagruppernes emneområder og idéer til næste måneds video kan sendes til web redaktionen.

Johan Rockström, Stockholm Resilience Center:
Klima udfordringer de næste 10år (fra 2020)

FNs generalsekretær Guterres: Klima udfordringer og muligheder (fra 2019)


Udvalgte bøger og rapporter

Nedenstående bøger og rapporter indgår som baggrundsmateriale for Globale Seniorers temagruppers aktiviteter. De er udvalgt af temagruppernes medlemmer. Forslag til nye bøger og rapporter kan sendes til web redaktionen.

Sidst læste litteratur

 • Muslimernes Muhammad

  Muslimernes Muhammad – og alle andres.
  Muhammad er verdenskultur: Muhammad (o. 570-632) har formet historien, men den har også formet ham.
  Jakob Skovgaard-Petersen, Gyldendal, 2020.

 • Silkevejene

  Silkevejene - en ny verdenshistorie.
  Globalisering set fra et kinesisk perspektiv.
  Peter Frankopan, Kristeligt Dagblads Forlag, 2017

 • Big World Small Planet

  Big World Small Planet - Abundance within Planetary Boundaries.
  A profoundly original vision of an attainable future that ensures human prosperity by safeguarding our threatened planet.
  Johan Rockström et al., Yale University Press.

Nyeste rapporter

 • Spotlight 2022

  Med Spotlight rapport 2022 giver Globalt Fokus og 92-gruppen den nye regering 109 anbefalinger til, hvad den skal gøre, hvis den vil leve op til målene for en bæredygtig global udvikling som vi har tilsluttet os i FN.

 • Retssikkerhed for digitalt udsatte borgere 2022

  Rapporten har fokus på digitaliseringen af den offentlige sektor. Udviklingen rejser en række væsentlige problemstillinger i forhold til bl.a. borgernes retssikkerhed , når de mødes af digitale processer og automatisering.

 • Voluntary National Review 2021

  Den anden verdensmålsrapport om implementeringsfremdrift er offentliggjort 10.juni 2021. Ialt 44 lande vil udarbejde den 2 VNR rapport til FN.

 • Spotlightrapporten 2021

  Ideen med spotlightrapporten er at få et kritisk blik på, hvor langt DK er kommet i processen med at opfylde verdensmålene i 2030. Den øvelse er vigtig, hvis vi skal holde os selv fast på at gøre en indsats – hver især og sammen med andre aktører.

 • VM Handlingsplan 2021

  Danmarks regerings handlingsplan for opfølgning på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling 2021.