Globale Seniorer

Nyt fra Globale Seniorer

Nyt fra Globale Seniorer omfatter synspunkter,  korte observationer, anmeldelser, korte videoindlæg og m.m.

Verdenssamfundet, herunder Danmark, har alt for længe gjort alt for lidt for at løse Vestsahara-konflikten. I årtier har flygtninge levet i lejre, der er sket alvorlige brud på menneskerettighederne og nu skyder parterne igen på hinanden.

Per Bo har med interesse læst SVM-regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Spændingsfeltet mellem idealisme og pragmatisme er interessant.

Det kunstige spørgsmål om, hvorvidt Ukraine er en ”rigtig” stat, er atter til debat efter at Kinas Frankrigs-ambassadør har ytret sig om spørgsmålet.

Kommende åbne møder i Globale Seniorer

Knud Vilby : Kritisk lys på Afrikas forhold til Danmark/EU

Byens Hus, Store Claus Hellerupvej 24, Hellerup, Danmark

Knud Vilby vil fremlægge sin analyse af de senere års udvikling i forholdet mellem Afrika og Danmark/ EU. Derudover vil han komme ind på de seneste års udvikling i Etiopien.
Vilby er uddannet som journalist og har siden 1985 arbejdet freelance som forfatter og journalist.

Kommende møder

 • Knud Vilby : Kritisk lys på Afrikas forhold til Danmark/EU

  Knud Vilby vil fremlægge sin analyse af de senere års udvikling i forholdet mellem Afrika og Danmark/ EU. Derudover vil han komme ind på de seneste års udvikling i Etiopien. Vilby er uddannet som journalist og har siden 1985 arbejdet freelance so...

  juni 12, kl. 14:30 - 16:30 at Byens Hus, Store Claus

Temagrupper

Globale Seniorers aktiviteter foregår i temagrupper. Alle medlemmer har mulighed for at melde sig til at være aktive i de temagrupper de har interesse for.
Jordkloden

Globaliseringsgruppen arbejder med at forstå den aktuelle globale udvikling, dens dynamik og det øgede behov for en international regulering.

Mellemøst gruppen Ikon 16-9

Gruppens aktiviteter forholder sig til centrale spørgsmål i regionen, den koloniale historie og baggrunden for konflikter i regionen.

men-folkerret

Gruppen vil udvide forståelsen af hvad folkeretten og menneskerettighederne består af og perspektivere aktuelle begivenheder i lyset af disse to begrebssæt.


Globale Seniorers ældrepolitiske gruppe arbejder med ældres vilkår og rettigheder både i Danmark og globalt.


Gruppen vil et Europa der samarbejder og den arbejder for at  forstå den historie, de kulturer og folk, der indgår.


Gruppen ser på den storpolitiske interesse for Arktis, herunder påvirkning på  Grønlands udvikling og ønsker om selvstændighed.     

Se her......

Vi mødes for at blive klogere sammen - Vi rejser for at forstå andre folk og kulturer - Vi tager ansvar.

Bliv medlem

En udstilling om FN's verdensmål

Globale Seniorers fotoudstilling er til for at blive brugt, og vi stiller den derfor gratis til rådighed for alle, der  vil bidrage til at gøre målene kendte.

Udstillingen har været opstillet i biblioteker, rådhuse, skoler, borgerhuse, udstillings- og mødelokaler, og i forbindelse med seminarer og events. Hovedsagen er, at den kommer rundt så verdensmålene bliver bredt kendt.

Hvert verdensmål er repræsenteret af en fotoplanche på 100 x 70 cm eller 70 x 50 cm.  Ialt 21 fotoplancher og 3 tekstplancher forklarer om målene.  Udstillingen kan bruges i sin helhed eller i et mindre udvalg tilpasset lejligheden. Læs mere!

Vindue til vidensdeling

Nedenfor har vi valgt, at samle henvisninger til informative Youtube videoer og titler på de bøger og rapporter, som Globale Seniorers medlemmer får kendskab til og deler med andre i læsekredse, mfl. Tidligere videoer, bogtitler og rapporter kan findes via links nedenfor eller i menuen øverst på denne side.

Udvalgte videoer fra Youtube

Følgende videoer er udvalgt til inspiraton. De knytter an til temagruppernes emneområder og idéer til næste måneds video kan sendes til web redaktionen.

Johan Rockström, Stockholm Resilience Center:
Klima udfordringer de næste 10år (fra 2020)

FNs generalsekretær Guterres: Klima udfordringer og muligheder (fra 2019)


Udvalgte bøger og rapporter

Nedenstående bøger og rapporter indgår som baggrundsmateriale for Globale Seniorers temagruppers aktiviteter. De er udvalgt af temagruppernes medlemmer. Forslag til nye bøger og rapporter kan sendes til web redaktionen.

Sidst læste litteratur

 • Factfulness
  Factfulness

  Mange mennesker tror fejlagtigt, at leveforholdene i verden er værre end de er i virkeligheden. Hans Rosling gør op med en række myter ved at præsentere faktuel statistik. Han nuancerer også billedet af opdelingen af en fattig verden over for en rig verden. Sammensætningen er forskellig fra land til land og er ikke statisk. Hans Rosling, Lindhart og Ringhof 2019.

 • The scramble for Africa
  The Scramble for Africa

  I bogen beskrives de europæiske landes kapløb om at sikre sig afrikanske kolonier. Bogen beskriver perioden 1876 - 1912 dvs. Groft sagt fra 1871, hvor Stanley mødte Dr. Livingstone i Ujiji op til udbruddet af 1. verdenskrig. Bogen, der er på engelsk, er spændende som en roman. De enkelte kapitler kan læses uafhængigt af hinanden og bringer os rundt på hele kontinentet. Thomas Pakenham: “The Scramble for Africa”, ABACUS 1991

 • Muslimernes Muhammad

  Muslimernes Muhammad – og alle andres.
  Muhammad er verdenskultur: Muhammad (o. 570-632) har formet historien, men den har også formet ham.
  Jakob Skovgaard-Petersen, Gyldendal, 2020.

 • Silkevejene

  Silkevejene - en ny verdenshistorie.
  Globalisering set fra et kinesisk perspektiv.
  Peter Frankopan, Kristeligt Dagblads Forlag, 2017

 • Big World Small Planet

  Big World Small Planet - Abundance within Planetary Boundaries.
  A profoundly original vision of an attainable future that ensures human prosperity by safeguarding our threatened planet.
  Johan Rockström et al., Yale University Press.

Nyeste rapporter

 • FNs Klimapanels rapport marts 2023

  FNs Klimapanel har udgivet deres sjette hovedrapport. Vi har valgt at lægge delrapporten til "policy makers" i vores liste over de nyeste og vigtigste rapporter. Følgende hovedkonklusioner fra rapporten er: • Klimaændringer er utvetydigt menneskeskabte • CO2-koncentrationen er den højeste i 2 mio. år • Vi vil nå en 1,5 graders temperaturstigning allerede i 2030 • Havet stiger, og udviklingen vil tage århundreder at rulle tilbage • Vejret bliver mere og mere ekstremt.

 • Spotlight 2022

  Med Spotlight rapport 2022 giver Globalt Fokus og 92-gruppen den nye regering 109 anbefalinger til, hvad den skal gøre, hvis den vil leve op til målene for en bæredygtig global udvikling som vi har tilsluttet os i FN.

 • Retssikkerhed for digitalt udsatte borgere 2022

  Rapporten har fokus på digitaliseringen af den offentlige sektor. Udviklingen rejser en række væsentlige problemstillinger i forhold til bl.a. borgernes retssikkerhed , når de mødes af digitale processer og automatisering.

 • Voluntary National Review 2021

  Den anden verdensmålsrapport om implementeringsfremdrift er offentliggjort 10.juni 2021. Ialt 44 lande vil udarbejde den 2 VNR rapport til FN.