Globale Seniorer

Afrika Temagruppe

Formålet med en temagruppe om Afrika vil være at blive klogere på kontinentets muligheder og udfordringer i en geopolitisk situation under forandring.

Første indledende møde blev holdt onsdag 26.4.2023, 13.00 – 16.00. Temagruppen har nu ca 25 medlemmer på mailinglisten. Nye medlemmer er velkomne.


Kontakt: Jette Steensen, jksteensen@yahoo.com

Afrikagruppen 2024

På et vellykket besøg i Etiopiens hovedstad Addis Abeba, blev  vi flere gange blev mødt med spørgsmålet: ”Hvad kan I gøre for os? Efter sommerferien 24 vil vi hjemme igen invitere til et møde, hvor vi udveksler oplysninger om forskellige muligheder for aktivt engagement. Vi håber at mødet også vil aktivere nogle af de mange medlemmer, som har kontakter til relevante aktionsfora.

Ny Afrikastrategi
Regeringen/udenrigsministeren har besluttet at udvikle en strategi for Afrika kaldet Afrikaplanen. Den blev præsenteret på et “Kick Off” event den 11. marts med Statsministeren og Udenrigsministeren m.fl., heriblandt regeringslederen fra Sierra Leone og repræsentanter for alle relevante civilsamfundsorganisationer, forskere m.fl. Video af hele mødet kan ses på UMs hjemmeside.

Vi mener det kunne være relevant at afholde et møde om planen for at vurdere den kritisk og debattere om hvilken betydning det kan få.

Refleksioner over den hidtidige bistands – og samarbejdsindsats
Foråret 2024 tog vi hul på denne refleksion, og vi havde et velbesøgt møde med Bjørn Førde, som reflekterede over bistandsindsatsen ud fra sine erfaringer fra Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde i Zimbabwe. Bjørn Førde er forfatter til
bogen: ”Vi tror vi kan måle alt” om sine erfaringer og refleksioner. Bogen kan stærkt anbefales.

Til at fortsætte emnet om bistands- og samarbejdsindsatsen har vi inviteret Knud Vilby som vil diskutere ud fra sit kendskab til Tanzania. Mødet finder sted den 15. maj 2024 og er annonceret her på hjemmesiden med titlen: ”Tanzania – Engang Danmarks største Sydpartner”.

Andre møder i støbeskeen
Hvad er det med Somaliland?
Somaliland er en del af Somalia, men har siden 1993 haft en selvstændig regering uden at være anerkendt af Somalia og det internationale samfund. Somaliland er for nylig kommet i søgelyset, fordi dets store nabo Etiopien har indgået en aftale med Somalilandsregering om at leje et havneområde i landet, da Etiopien selv mangler adgang til havet. Til gengæld har den etiopiske regering mere eller mindre klart udtrykt en eventuel anerkendelse af Somaliland som selvstændig
stat, hvilket har givet stærke spændinger mellem Somalia og Etiopien.

Vi arbejder på at invitere Adjunkt Tobias Møldrup Wolff fra Afrikastudier på Københavns Universitet til at komme og holde oplæg om Somaliland. Wolff har skrevet ph.d. i 2019 med titlen: ” The Undercurrents of State-Formation in Rural Somaliland”.

Afrikas samarbejde med Kina 
Et andet initiativ er, at få Ekstern Lektor Yosef Ibssa Kamal til at holde oplæg om Afrikas samarbejde med Kina. Kamal er uddannet i statskundskab men kommer oprindeligt fra Etiopien.