Globale Seniorer

Arktisk temagruppe

Arktis – brændpunktet i det kolde nord

Senest opdateret 20.1.2023

Arktis’ betydning i stormagtspolitikken er vokset gennem de seneste årtier. Blandt andet på grund af klimaforandringer, mineraler, der måske kan hentes op af fjeldet under is og hav, åbning af Nordøstpassagen for kommerciel sejlads og nye militære muligheder for stormagterne. Dertil kommer grønlændernes ønske om at opnå øget og på sigt fuld selvstændighed og få del i den moderne udvikling og samtidig bevare gamle kulturtræk og traditioner.
Danmark er en vigtig brik i dette spil om og via Grønland. Vi kæmper med langt større nationer om magten og magtfordeling. Hvem skal bestemme over disse enorme, iskolde områder? Hvordan kan og vil hver arktisk nation tilkæmpe sig rettigheder og forsvare dem?
Samtidig udvikler relationerne sig mellem Grønland og Danmark, hvor grønlænderne insisterer på større indflydelse på udenrigspolitiske spørgsmål, end Danmark hidtil har villet give. Hvordan spiller dette ind på Danmarks Arktis-politik? Og hvordan vil udviklingen være i Grønland?
Med baggrund i disse emner blev Arktis gruppen oprettet i maj 2021 og har siden holdt møder om følgende temaer:
• Arktis som sikkerhedspolitisk brændpunkt
• Miljø- og klimaproblemer og beredskab
• Grønland – ønsker og muligheder for udvikling og selvstændighed

I temamøderne trækker vi både på de ressourcer, der er i gruppen, og på eksterne oplægsholdere med særlig ekspertise.
Ved indgangen til 2023 er følgende temaer fastlagt som fokus for det videre arbejde med tilhørende ideer til oplægsholdere:

1. Arktis’ geopolitisk betydning
a. Klima og miljø
– Oplægsholder endnu ikke fastlagt
b. Forsvar og sikkerhed i Arktis

  • Helga Hauksdóttir, Islands ambassadør i DK – om udfordringer for Island som en lille, selvstændig nation I Arktis
  • Flemming Splidsboel, DIIS – med fokus på Ruslands rolle ift. sikkerheden i Arktis. Vi kan måske blive dækket ind af Globaliseringsgruppen, der har tilsagn fra Flemming Splidsboel om et oplæg i foråret 2023.

2. Rigsfællesskabet
Rigsfællesskabets funktion i dag og Grønlands og Færøernes tilfredshed med og ønsker til Rigsfællesskabet. Rigsfællesskabet i fremtiden, herunder med særligt blik på Grønland.
a. Færøernes og færingernes vurdering

  • Sjurdur Skaale, MF for Javnaðarflokkurin – om udfordringer for Færøerne og for rigsfællesskabet.

b. Grønlands og grønlændernes vurdering

  • Aaya Chemnitz MF for IA – om udfordringer for Grønland og for rigsfællesskabet.

Mulige øvrige oplægsholdere/emner til kommende møder:Grønland:
• Anna-Sofie Skjervedal, Arctic Hub – om at skabe forbindelser mellem folk, institutioner og lande vedr. forskning i og om Grønland.
• Merete Dobusz, konsulent – om sociale udfordringer og den sociale indsats for børn og unge i Grønland.
• Den historiske udredning af forholdet mellem Grønland og DK siden 2. verdenskrig. Udredningsarbejdet, der skal udføres af DIIS, afventer formel beslutning i Folketinget. Det vil være relevant at få et oplæg om rapporten, når den foreligger.

Temagruppen har ca. 40 medlemmer af Globale Seniorer på sin mailingliste. Nye interesserede er velkomne.

Kontakt: Arne Skov Andersen, askov12@hotmail.com

Isfjorden ved Nuuk. Foto Asbjørn
På skæret. Foto: Asbjørn
Grønlands nationaldag. Foto Asbjørn