Globale Seniorer

Arktisk temagruppe

Arktis – brændpunktet i det kolde nord

Arktis’ betydning i stormagtspolitikken er vokset gennem de seneste årtier. Blandt andet på grund af klimaforandringer, mineraler, der måske kan hentes op af fjeldet under is og hav, åbning af Nordøstpassagen for kommerciel sejlads og den generelt øgede militære spænding mellem stormagterne. Dertil kommer grønlændernes ønske om at opnå øget og på sigt fuld selvstændighed og få del i den moderne udvikling og samtidig bevare gamle kulturtræk og traditioner.

Danmark er en vigtig brik i dette spil om og via Grønland. Vi kæmper med langt større nationer om magten og magtfordelingen. Hvem skal bestemme over disse enorme, iskolde områder? Hvordan kan og vil hver arktisk nation tilkæmpe sig rettigheder og forsvare dem?
Samtidig forandrer relationerne sig mellem Grønland og Danmark, hvor grønlænderne insisterer på større indflydelse på udenrigspolitiske spørgsmål. Hvordan spiller dette ind på Danmarks Arktis-politik? Og hvordan vil udviklingen være i Grønland?

Med baggrund i disse emner blev Arktis gruppen oprettet i maj 2021.

Vi har siden holdt en række møder om følgende temaer:
• Arktis som sikkerhedspolitisk brændpunkt
• Miljø- og klimaproblemer og beredskab
• Grønland – ønsker og muligheder for udvikling og selvstændighed

I møderne trækker vi både på de ressourcer, der er i gruppen, og på eksterne oplægsholdere med særlig ekspertise.

I 2024 vil følgende temaer være i fokus for det videre arbejde:

1. Arktis’ geopolitisk betydning

a. Klima og miljø
– Oplægsholder endnu ikke fastlagt 

b. Forsvar og sikkerhed i Arktis
Udfordringer for Island som en lille, selvstændig nation i Arktis. Oplæg ved Islands ambassadør eller en anden repræsentant for ambassaden.

Relationen Grønland-Danmark som del af sikkerhedsstrukturen i Arktis. Oplægsholder fra DIIS – afventer bekræftelse.

2. Udviklingen i Grønland og Færøerne

a. Grønland
Erfaringer fra den grønlandske folkeskole og de udfordringer, den står overfor. Oplæg af det grønlandsk lærerpar Pia og Flemming Nielsen, Illulissat.

Friske erfaringer fra socialsektoren og den kommunale forvaltning i Grønland
Oplæg ved Drude Daverkosen og Alexander Beck, der for nylig er vendt tilbage efter 3 år hos henholdsvis Handicaptalsmanden i Grønland og som leder i Qeqqata kommune (bl.a. byerne Sisimiut og Maniitsoq).

b. Færøerne
Endnu ikke fastlagt

Mulige øvrige emner og oplægsholdere til kommende møder:

Den historiske udredning af forholdet mellem Grønland og DK siden 2. verdenskrig

Udredningsarbejdet har en fælles grønlandsk/dansk følgegruppe. Det vil være relevant at få et oplæg om arbejdet.

EU’s engagement og holdning ift. udviklingen i Arktis – med særlig vægt på Grønland.

Lederen af EU Kommissionens Arktis-kontor i Bruxelles har udtrykt velvilje om at give et oplæg, når hun kommer på arbejdsbesøg i København.

Temagruppen har ca. 40 medlemmer af Globale Seniorer på sin mailingliste. Nye interesserede er velkomne.

Kontakt: Arne Skov Andersen, askov12@hotmail.com

Senest opdateret februar 2024

Isfjorden ved Nuuk Foto: GS
På skæret, Grønland Foto: GS
Grønlands nationaldag Foto: GS, 2012