Globale Seniorer

Arktisk råd sat på pause

ARKTISK RÅD ER IKKE SUSPENDERET – KUN SAT PÅ PAUSE

Det var et af hovedbudskaberne i et webinar, som DIIS holdt 15. februar 2023 om Ukraine-krigens indflydelse på samarbejdet i Arktisk Råd.

Deltagerne i webinaret var Thomas Winkler, arktisk Ambassadør for Danmark, Sara Olsvig, forperson for Inuit Circumpolar Council, Svein Rottem, forsker ved Fridtjof Nansens institut, Norge, og Adam Stepien, forsker ved University of Lapland, Finland.


Hjertet i Arktisk Råd er arbejdsgrupperne

Det var vigtigt for alle af slå fast, at Arktisk Råd ikke er suspenderet. Der arbejdes stadig i alle arbejdsgrupperne, sekretariatet i Tromsø eksisterer og arbejder, og samarbejdet med andre organisationer er fortsat i gang. Men uden Ruslands deltagelse. Det blev dog antydet, at der på arbejdsgruppeniveau i et vist omfang er uformelle kontakter til russiske medlemmer.

Ambassadør Winkler understregede, at alle, der var positivt indstillet, ville være velkommen til at deltage i det arktiske arbejde.

Men ….. Rusland kunne selvfølgelig ikke deltage nu og så længe, der ikke er en afklaring på krigen i Ukraine. Kun en politisk beslutning kunne gøre det muligt for Ruslands igen at deltage.

Alle erkendte – og ærgrede sig over – at arbejdet i arbejdsgrupperne desværre ikke kunne blive komplet rent datamæssigt, fordi man mangler data fra Rusland. Risikoen er derfor også, at man ikke får et komplet grundlag at træffe beslutninger på om miljø, klima, fiskeri, transport, råstofudvinding etc.

Alligevel fandt alle parter det vigtigt, at arbejdsgrupperne blev holdt levende og vurderede også, at det er muligt, idet det primært er forskere og videnskabsfolk – og ikke politikere – der samles her.


Oprindelige folk

Den grønlandske forperson for Inuit Circumpolar Council (ICC), Sara Olsvig, fremhævede gang på gang vigtigheden af at inddrage de oprindelige folk i rådets arbejde. Samtidig understregede hun, at de ikke kunne afbryde samarbejdet med medlemmerne i Rusland. Disse folk var der, de blev der, og der var i øvrigt mange ”cross border” familier. Og ICC vil fortsat arbejde med deres livsvilkår og sikre, at deres viden bliver inddraget i rådets arbejde.

Sara Olsvig var meget ked af, at arbejdet er sat på pause, men enig i beslutningen. Hun mente, at Arktisk Råd skulle benytte denne ”pause” til at diskutere og vurdere, hvordan inuitterne og deres viden – og andre oprindelige folk i de arktiske områder – kunne inddrages endnu mere.


Sikkerhedspolitik i Arktisk Råd

Fra starten af Arktisk Råd i 1996 har sikkerhedspolitik ikke været en del af rådets kompetenceområde. Det har betydet, at Arktisk Råd har været betragtet som et lav-spændings samarbejde.

Det var webinardeltagerne enige om nødvendigvis må fortsætte. I det øjeblik sikkerhedspolitik evt. vil blive inddraget, vil den politiske interesse få en helt anden styrke og Arktisk Råd blive en platform for politiske kampe og ikke et område, hvor man kan samarbejde nogenlunde neutralt om de mange fælles problemer, der kalder på løsninger i området.    


Formandsskabet overgår til Norge i 2023

P.t. har Rusland formandsskabet, og der har ikke været afholdt møder på politisk niveau siden 24. februar 2022. Ifølge aftalerne i Arktisk Råd skal formandsskabet overgå fra Rusland til Norge i maj 2023, og Norge forbereder sig på at overtage tjansen og forventer, det kan foregå i god ro og orden.

Norges hensigt er at fortsætte de aktiviteter, som Arktisk Råd er bedst til: arbejdet i de 6 permanente arbejdsgrupper[i].

Svein Rottem mente også, at det var heldigt at det er Norge, der skal overtage netop nu. Hvorfor? Norge har en lang tradition for at samarbejde med Rusland, bl.a. om den fælles grænse i Nordnorge, om forholdene på Svalbard og om Barentshavet. Norge kender således Rusland bedre end de fleste andre medlemmer i Arktisk Råd. Han mente også, at det forhold at Danmark skal overtage formandsskabet efter Norge, og derefter Sverige, vil være et vindue of opportunities, da de 3 lande i Skandinavien i mange andre situationer har et tæt samarbejde og ser ens på mange spørgsmål.


[i] Arktisk Råds traditionelle drivkraft har været Rådets seks arbejdsgrupper, der bl.a. monitorerer udviklingen i

 

 

Arktis på forskellige parametre og udarbejder videnskabelige rapporter med viden, anbefalinger og forslag til opfølgning i Arktisk Råd og andre internationale organer

Gitte Vesterlund/16. februar 2023