Globale Seniorer

Bæredygtige byer og ældre

Gruppen er oprettet af Verdensmålsgruppen i samarbejde med medlemmer af Ældrepolitisk gruppe som en udløber af vores deltagelse i folkemødet på Bornholm i 2019.

Målet for gruppen er, at se på vilkårene for ældre i nutidens byer og bysamfund, bl.a. set i lyset af verdensmål 11. Gruppen vil bl.a. bidrage til Københavns kommunes projekt “En by for alle” som der er kontakt til.

Det er en generel erfaring, at selv om ældre udgør en væsentlig – og stigende – andel af befolkningerne i Danmark og verden, indtager ældres vilkår ikke en tilsvarende plads, når det gælder indretning og udformning af vores omgivelser. Vi støtter den planlægningshypotese, at hvis man i planlægning og indretning tager udgangspunkt i hhv. børnene og de gamle vil man få byer og samfund, som er gode at leve i for alle!

Kontaktperson Annemette Olesen: annemette.olesen07@gmail.com

Gruppen er oprettet af Verdensmålsgruppen i samarbejde med medlemmer af Ældrepolitisk gruppe som en udløber af vores deltagelse i folkemødet på Bornholm i 2019.

Målet for gruppen er, at se på vilkårene for ældre i nutidens byer og bysamfund, bl.a. set i lyset af verdensmål 11. Gruppen vil bl.a. bidrage til Københavns kommunes projekt “En by for alle” som der er kontakt til.

Det er en generel erfaring, at selv om ældre udgør en væsentlig – og stigende – andel af befolkningerne i Danmark og verden, indtager ældres vilkår ikke en tilsvarende plads, når det gælder indretning og udformning af vores omgivelser. Vi støtter den planlægningshypotese, at hvis man i planlægning og indretning tager udgangspunkt i hhv. børnene og de gamle vil man få byer og samfund, som er gode at leve i for alle!

Kontaktperson Annemette Olesen: annemette.olesen07@gmail.com