Globale Seniorer

Spejl af GS’ medlemsregister

Kommunikationsteamet (KOM) har besluttet at oprette og vedligeholde et spejl af det GS’ medlemsregister, der bliver ført af Administrationsteamet (ADM).

Begrundelsen er, at vi udsender informationer (f.eks. ”Nyhedsbrev”) til medlemmerne via en funktionalitet i hjemmesidens administrationsmodul og derfor gerne vil være sikker på at nå alle medlemmer. Administrationsmodulet giver mulighed for kommunikation til medlemmerne via mail, og vi vil gerne forberede benyttelsen af denne potentielt vigtige kanal til medlemsudsendelser.

Etablering og vedligeholdelse af spejlet sker efter aftale på følgende måde:

  • Som start synkroniserer KOM (pt: Povl Anker) registreringen af medlemmer på hjemmesiden med medlemsregisteret .
  • ADM (pt: Peter Højslev) sender registreringen af nye medlemmer i kopi til web-red@globaleseniorer.dk , som varetager opdateringen af spejlet (pt: Asbjørn og Kurt).
  • Adresseændringer pr. mail til Globale Seniorer visiteres af ADM (pt: Agnete) til ADM (pt: Peter Højslev) og til web-red@globaleseniorer.dk, (Asbjørn/Kurt), der opdaterer spejlet.
  • Spejlet synkroniseres årligt efter ADM har gennemført eventuelle sletninger. Opgaven varetages af de to involverede team.

 

Den beskrevne praksis medfører samtidig, at medlemmerne ved indmeldelse registreres som brugere af hjemmesiden, der er den primære kommunikationskanal til medlemmerne. Det indebærer at Kommunikationsteamet (pt: Asbjørn og Kurt) genererer en adgangskode og formidler den til de nyindmeldte. Det kan forhåbentlig samtidig afhjælpe de vanskeligheder med at registrere sig, som nogen medlemmer har haft.

Povl Anker 10. november 2023
Senest tilrettet 17.december 2023