Globale Seniorer

Creggan overgiver sig aldrig!

På besøg i Rath More, Creggan Enterprise i udkanten af Derry.

Vægmaleri fra Derry.Foto: Nina Ellinger.

Ida-Elisabeth Andersen                                                                                                     3.10.2023

Vi besøgte Rath More, Creggan Enterprise, som ved første blik ligner et almindeligt butikscenter med Spar Købmand og andre butikker. Det ligger i udkanten af Derry.
Det er dog langt fra almindeligt. Det viser sig at være en rollemodel for lokalsamfundsudvikling. Vi mødte Colan McFeely, som er født og opvokset i Creggan. Han har siden slutningen af -80erne, sammen med en lige så engageret og energisk gruppe, arbejdet for udviklingen af Rath More, og er nu centerets udviklingsdirektør.
Creggan blev planlagt og opbygget som boligområde med 20.000 boliger fra 1944. Det blev et fattigt og nedslidt arbejderkvarter, især da de eksisterende industrivirksomheder stoppede og fyrede tusindvis af ansatte i løbet af -80’erne og -90’erne. Beboerne er overvejende katolske.
Udover denne baggrund har Creggan også – fortalte Colan McFeely – fået sin rigelige andel af troubles under ‘The Troubles’. Deltagere i borgerrettighedsdemonstrationerne i Derry både 1968, 1969 og Bloody Sunday i 1972, hvor flere blev dræbt og såret af militær og politi, kom for en stor dels vedkommende fra Creggan.
Og ‘The Troubles’ er ikke slut endnu i Creggan, ”men vi slår ikke hinanden ihjel mere” fortalte Colan. Det kan godt minde om en koncentrationslejr ind imellem, sagde han. I dag opretholdes konflikten f.eks. med politichikane overfor tilsyneladende tilfældige borgere, som standses og visiteres på gaden – og tilfældige ‘indbrud’ hos uskyldige borgere midt om natten og afspærring af kvarteret hvor de bor, så alle bliver generet og alle kan følge med i det. Selv børnebørn af aktivister fra ‘The Troubles’, risikerer at blive mobbet i skolen og på gaden.
Det er derfor ikke nemt at arbejde for fred, for dialogprocesser og for reconciliation. Men det er spillevende målsætninger for centerets arbejde i dag.
Målgruppen er de lokale beboere. Der arbejdes projektbaseret med marginaliserede grupper som kvinder: ‘Unheard Voices’ (som er alene efter mandens død eller fængsling) og unge som har svært ved at finde jobs og i det hele taget finde sig til rette i dette miljø. Flere projekter, som skal styrke kvinderne og medvirke til, at de kan spille en aktiv rolle i udviklingen af lokalsamfundet. Fordi det går hårdest ud over kvinder, når der hersker så konflikttunge forhold, som der gør i Creggan, sagde Colan. Der er i det hele taget en stor buket af projekt-overskrifter, som alle ser relevante og interessante ud. Rath More er også ‘getting green’ og samarbejder om det med andre lokalsamfund. Se mere på http://rathmore.com.
Rath More centeret indeholder virksomheder, som gerne må tjene penge, men ikke overdrive privatiseringen – Rath More skal også give ‘social profit’. Derudover finansieres det af fondsmidler fra nationale, lokale og internationale (fx EU) fonde.
Centeret modtager mange besøg af grupper som vores, men også af politiske ledere fra hele verden, som kan lære af Rath Mores eksempel.