Globale Seniorer

Danske ngo’ers vurdering af COP 26

Efter klimatopmødet har 10 danske ngo’er, blandt dem Globalt Fokus og 92- gruppen som Globale Seniorer samarbejder med om at fremme Verdensmålene, udsendt en meddelelse med deres samlede vurdering af, hvad der blev opnået på COP26. I meddelelsen siger Troels Dam Christensen, sekretariatsleder i 92-gruppen:

“Det er godt, at en del lande i forbindelse med COP26 leverede nye klimaplaner og initiativer, men når man summer dem op, er vi stadig langt fra at være på vej mod de maksimalt 1,5 grader og en mere klimasikker fremtid. Der er efter COP26 fortsat brug for akut førstehjælp, hvis 1,5 graders målet skal holdes i live.”

Logo for FN’s COP26. Pinterest/Johnson Banks

Han fortsætter:
“Samtidigt var der på COP26 langt fra tilstrækkelige fremskridt for at sikre den nødvendige øgede støtte til de fattige og sårbare lande i verden, der rammes hårdest af klimaændringerne.
”Danmark og andre rige lande har på COP26 stået sammen om at lade fattige lande og mennesker om at bære byrderne, når de rammes af oversvømmelser, orkaner og andre klimakatastrofer. Det er helt igennem unfair, når man nu spiser verdens fattige af med at etablere en dialog, hvor man kan tale videre om, hvordan der kan skaffes midler til at håndtere udgifterne til at rydde op efter katastroferne” udtaler John Nordbo, klimarådgiver i CARE Danmark.
”De rige lande tager endda penge fra verdens fattige. Man har hidtil ikke leveret den klimafinansiering, som man har forpligtet sig til, specielt ikke til klimatilpasning. De rige lande har sparet milliarder af dollars, og dem har man ikke tænkt sig at betale tilbage på noget tidspunkt.”