Globale Seniorer

3.1 Fælles medlemsNyt

Denne side giver mulighed for at publicere informationer til alle medlemmer, samtidigt med at det ikke er tilgængeligt offentligt.

De kan f.eks. handle om:

  • – fælles medlemsmøder, som f.eks. den årlige Generalforsamling
  • – overvejelser om og relationer til andre organisationer
  • – refleksioner og overvejelser omkring organisationens udvikling
  • – aktiviteter som kan være af interesse for medlemmerne på tværs af medlemsgrupper.

Medlemmerne opfordres til at skrive oplæg, som har almen interesse internt på tværs af organisationen.

Fremsend indlæg til web redaktionen per mail: web-red@globaleseniorer.dk

MedlemsNyt bliver lagt op i form af indlæg med kategorier svarende til temagrupper, arbejdsgrupper og andre typer af medlemsgrupper.

Powered by BetterDocs