Globale Seniorer

6.2 Redaktør – Indlæg – nogle retningslinjer

Indlæg består af følgende hovedelementer:

Nyt indlæg (også postkort) vælges og wp editor og funktioner ses i højre side. Følgende kan nu registreres:

  • Titel på indlæg, brug det bedste bud, den publicerede title kan ændres efterfølgende

I højre side indlægges/vælges tre ting:

  1. Feature – billede, vælge et illustrativt billede, dimensioner skal være 750×422 px. Verden bryder ikke sammen hvis det afviger, men det ser bedst ud med disse dimensioner. Det er vigtigt, at vi også bruger egne unikke billeder. Det vil især øge synlighed i søgemaskiner (Google mfl.)
  2. Uddrag (kort resume skrevet af forfatteren), længde er så det passer i forsidevisning og typisk 40 ord eller 300 anslag
  3. Kategori, her kan vælges mellem 2 kategorier: Debat, hvis det er et længere indlæg, Postkort, hvis det er et kort indlæg/postkort eller andet, hvis det er anden information
  4. Tags, for at sikre effektiv søgning skal der defineres ca 3 tags. På forhånd er der defineret tags svarende til vores tema og arbejdsgrupper. De bliver synlige når man begynder at skrive dem, og skal så vælges for, at sikre ensartet stavning. Så der kan f.eks. vælges: verdensmål, klima, grønland, hvis indlægget omhandler Grønland. Der kan benyttes flere tags, men det er godt at begrænse sig.
  5. Bemærk: Forfatter felt er dig som lægger ind – ikke den rigtige forfatter af indlæg, se nedenfor

I wp-editor’en eller elementor editoren indlægges brødtekst med billeder og afsluttes med forfatter info.

Bemærk følgende:

A. Tekst, Skal være uden kommando/kontrol tegn f.eks. via “notesblok” eller lignende. Det er smart at starte med at lægge denne ind

B. Billeder, inden billeder lægges ind skal de være skåret til og ligge i en folder på din computer. Det kan være kvadratiske eller rektangulære og helst scaleret ned til en max bredde på 750px. (WP vil selv skalere hvis det ikke er gjort, men man mister lidt kontrol.) Billede indsættes i teksten ved at vælge “medie”. Det giver adgang til de billeder der allerede ligger i en mediefolder hos vores udbyder. Der er så mulighed for at upload’e billeder fra din computer til folderen hos udbyder og der vælge billedet. Det er muligt at lægge billedtekst ind i højre side, ligesom reference til hvor det kommer fra skal med (rettigheder). Husk at vælge at billedtekst skal vises.

C. Forfatter (den rigtige – ikke dig som lægger ind) med relevante titler eller andre information lægges sidst i debat og postkort med kursiv.

Undervejs eller til sidst kan arbejdet gemmes som “Kladde“. Først når det er checket skal det udgives.

Powered by BetterDocs