Globale Seniorer

1.1 Introduktion

Global Seniorers hjemmeside består af to områder:

  • Offentligt område, som omfatter en forside med indgange til:

Nyt fra Globale Seniorer som omfatter: Debatindlæg, rejsebeskrivelser, postkort og omtale af arrangementer som afholdes af samarbejdspartnere. Oprettelse af indlæg sker ved indsendelse af til web-redaktionen som beskrevet under Pkt 4.1 i “Hjælp”

Kommende åbne møder i Globale Seniorer – som viser de planlagte åbne møder, hvor alle medlemmer og nogle gange gæster kan tilmelde sig.

En kvik-knap som giver adgang til en månedsoversigt, over alle møder i regi af Globale Seniorer: tema-møder, arbejdsgrupper, teams, bestyrelsen mfl., med mulighed for tilmelding.

Temagrupper, med oversigt og beskrivelse af igangværende temagrupper i regi af Globale Seniorer.

En udstilling om FN´s Verdensmål – præsentation af Globale seniorers verdensmåls-udstilling,

Vindue til Videndeling – med de nyeste bidrag til temagruppernes videngrundlag bestående af udvalgte videoer, nogle af de bøger som der arbejdes med i studiekredsene samt nye rapporter, der er relevante for en eller flere temagrupper.

Yderligere information findes i hovedmenuen øverst. Herunder, adgang til Videndeling,  Om os – med informationer om Globale Seniorer, “Hjælp” med hjælpetekster til brug for brugere, der har spørgsmål, Engelsk flag – der giver adgang til en engelsk introduktion til Globale Seniorer.

  • For Medlemmer – som giver adgang til et område, der er forbeholdt medlemmer og andre

 der er givet særlig adgang af den web ansvarlige. Funktionerne på dette område fungerer som et intra-net for medlemsaktiviteter

Der logges ind til dette område. Se under pkt 2 i “Hjælp”.

Medlemsområdet omfatter:

MedlemsNyt og kalender med alle medlemsaktiviteter. Det giver mulighed for at synliggøre arbejdsmøder og andre aktiviteter samt mulighed for at undgå sammenfald af møder. Indsendelse af nye møder til kalenderen sker ved indsendelse af mødeinformationer som beskrevet under pkt 4.1 i “Hjælp”

Min side, som viser din aktivitet på hjemmesiden. Her opfordres du til at indlægge et billede og evt profiltekst. Du kan se hvilke grupper der er registreret som medlem af mm.

Medlemmer, er en side som kronologisk viser medlemmers aktivitet med dokumenthåndtering på intranettet

Grupper, er en side som giver adgang til de oprettede temagrupper, arbejdsgrupper og teams. Her kan man melde sig ind i grupper og teams og få adgang til dokumenter som der arbejdes med i disse.

GS Dokumenter, er en side der giver adgang til interne dokumenter som er generelt gældende for medlemmerne, som vejledninger, generalforsamlingsreferater m.m.

Opret begivenheder, er en side der giver adgang til oprettelse af møder i kalenderen oprettelse af indlæg m.m. som er nærmere beskrevet under hjælp pkt 4.1

Se gl. GS side, med adgang til Globale Seniorers hjemmeside frem til foråret 2022. Her findes dokumenter og aktivitetsoversigter på den tidligere hjemmeside for foreningen.

Powered by BetterDocs