Globale Seniorer

1.1 Introduktion

Global Seniorers nye hjemmeside består af to områder:

Offentligt område, som omfatter en forside med indgange til:

Indlæg, som omfatter: Debat, post kort og andre indlæg fra medlemmerne. Indsendelse af indlæg sker ved indsendelse af til web-redaktionen som beskrevet under pkt 4 i “Hjælp”

Kalenderområde som vise de først kommende møder og en månedsoversigt, hvor alle medlemmer og nogle gange gæster kan deltage,

Oversigt over vores temagrupper,

Præsentation af Globale seniorers verdensmåls-udstilling,

Vindue til de nyeste bidrag til temagruppernes videngrundlag bestående af udvalgte videoer, nogle af de bøger som der arbejdes med i studiekredsene samt nye rapporter, der er relevante for en eller flere temagrupper.

Yderligere indformation findes i hovedmenuen i hjemmesidens head’er. Herunder, adgang til arkiverne, “Hjælp” med hjælpetekster til brug for brugere, der har spørgsmål, informationer om Globale Seniorer (Om os), og en kortere engelsk introduktion til Globale Seniorer.

Et medlemsområde, der er forbeholdt medlemmer og andre der er givet særlig adgang af den web ansvarlige. Der logges ind til dette område. Se under pkt 2 i “Hjælp”.

Det omfatter:

MedlemsNyt som er interne nyheder for medlemmerne.

En MedlemsKalender med alle medlemsaktiviteter. Det giver mulighed for at synliggøre arbejdsmøder og andre aktiviteter samt mulighed for at undgå sammenfald af møder. Indsendelse af nye møder til kalenderen sker ved indsendelse af mødeinformationer som beskrevet under pkt 4 i “Hjælp”

Et socialt medie, som er et mini “facebook”, men helt styret af os selv. Det giver mulighed for uformel kommunikation mellem medlemmer tilknyttet de enkelte temagrupper og arbejdsgrupper, m.m, og på tværs ad grupper og medlemmerne. Der er en række funktioner, der er knyttet til dette modul. Dette åbnes senere i året 2022.

I tilknytning til det sociale medie er der etableret et dokumentlager så arbejdsdokumenter for grupperne kan udarbejdes og lagres et sted, hvilket fremover sikrer deres tilgængelighed til sidste version og med synlighed på tværs af organisationen. Dette åbnes senere i året 2022.

Og så er der indlagt et link til den “gamle hjemmeside”, for ikke at miste de mange gode indlæg, mm fra tidligere.

Endeligt er der et menu pkt “opret begivenheder”, der giver mulighed for at oprette møder i kalenderen. Når møde formularen er udfyldt gemmes den som klade som web-redaktionen derefter sikrer og offentliggør.

Powered by BetterDocs