Globale Seniorer

2.2 Login til medlemskonto

Efter oprettelse af medlemskonto og godkendelse af administrator (indenfor 24 timer), kan man logge ind og får herved adgang til menu med følgende funktioner som kun medlemmerne har adgang til:

  • GS-nyt, som er fælles medlemsnyheder,
  • GS-kalender som udover de fælles medlemsmøder som også er vist på den åbne kalenderside vil de enkelte tema og arbejdsgruppers møder kunne ses
  • – Min side, som viser de grupper du er medlem af og de informationer som andre gruppemedlemmer har lagt op. Dette er et uformelt socialt område, som på væsentlige punkter er kendte fra f.eks. Facebook
  • – Medlemmer, som viser en liste over Globale Seniorers medlemmer, som har etableret deres medlemskonto
  • Grupper, som er de medlemsgrupper som arbejder som temagruppe, arbejdsgruppe eller andre arbejdende grupper i GS
  • Dokumenter, som indeholder dokumenter som grupperne arbejder med. Derved sikres at alle dokumenter er tilgængelig i en sidste version for medlemmer af grupperne.

Powered by BetterDocs