Globale Seniorer

3.5 Medlemmernes dokumenter (kommer senere)

Medlemmernes kommunikation og produkter består består traditionelt af dokumenter, som vi typisk gemmer på vores PC eller i Dropbox.

Vi flytter i den kommende tid Dropbox dokumenterne ind i den fælles dokumenthåndteringssystem, så alle medlemmer får mulighed for at se den sidste udgave.

Dette udbygges i den kommende tid!

Powered by BetterDocs