Globale Seniorer

6.3 Redaktør – Videndeling

Videndeling har til formål at viser den samlede organisation vigtige publikationer i relation til de enkelte temagruppers igangværende arbejder. Videndeling vises under hovedmenuen i sit fulde omfang.

Videndeling redigeres af hjemmesidens redaktionsgruppe i samarbejde med input fra temagrupperne.

Vi udstiller de sidste delte medier gennem hjemmesidens forsides “vindue”, nederst på siden.

Videndeling består af tre hovedområder:

Videoer, som planlægges opdateret med nye med 1-2 måneders intervaller.

Bøger, som temagrupperne kan anbefale gerne med en lille motivation. Den bør opdateres med 1-2 måneders intervaller, eller når der kommer forslag fra temagruppernes medlemmer. Bemærk at et billede skal benyttes som “blikfang”. Det der er vigtigt er at det skal være kvadratisk. Plugin der benyttes scalerer det selv ned. Ved bog forsider har man typisk et opretsstående forside som skal have et hvidt område lagt til i højre side for at blive kvadratisk. Benyttes brede billeder som udgangsbillede skal der skæres fra så resultatet der lægges ind er kvadratisk.

Rapporter, som lægges ind efter behov og anbefaling fra tema gruppernes medlemmer. Vedr. billeder se ovenfor.

Der er etableret sider med arkiv for alle tre vidensområder, hvor forsiden aktuelle lægges hen ved indlæggelse , så vi efterhånden opbygger et større samling af relevante materialer i relation til de temaer, som GS’s temagrupper arbejder med.

Redaktionen vurderer hvordan videndeling benyttes og tager aktion i denne sammenhæng.

Powered by BetterDocs