Globale Seniorer

Energi-VM’s Dokumenter Referater Referat 3, 16 januar 2024

Mødested: Byens hus, “Hyrdinden”

Tid: 16 januar, 9:30-12.

Deltagere:
Karin Borg, Kim Davidsen, Sten Melson, Asbjørn Andersen

CC: Sten Johansen, Kenth Poulsen

Dagsorden:

  1. Referat og opfølgning på sidste møde
  2. Nye tiltag
  3. Næste møde

Referat og opfølgning på sidste møde

Godt referat!

Tak til Kenth, som desværre har måttet melde fra pga af presserende opgaver på Stevns! Håber han vil komme tilbage når vi er lidt længere fremme i forløbet og dermed mere konkrete.

Opfølgning:

Liste med grønne organisationer med kontaktpersoner for Klima og Miljø er rundsendt umiddelbart inden mødet. Kan herefter benyttes ved videre afsøgning af samarbejdsmuligheder. Danske Seniorer er ikke med da de ikke har en sådan central aktivitet.

Reference til Kathrine Richardson

Der arbejdes videre med POD-kast med muligt udgangspunkt i Stens møder i den kommende tid. Aktion Sten og Karen.

Nye tiltag

Sten orienterede om et spændende oplæg fra Svendborg om stort se alle aspekter i forbindelse med lokal energi produktion, distribution og forbrug.

Det besluttedes, at søge kontakt til oplægsholder  Bjarne Olsen, Maskinmester og medlem af energiselskabets bestyrelse med henblik på, at:

  1. Afholde åbent møde i Globale Seniorer for at synliggøre de mange barrierer, der er imod at omlægge til grøn energi
  2. Planlægge et besøg i Svenborg mhp at få en uddybning og bredere input om muligheder og barrierer for fornuftige løsninger
  3. Skabe grundlag for at udvikle et fynsk koncept for grøn energi produktion og forbrug med basis i energilagring med brint (lang responstider) og f.eks. batterier( korte responstider), så kul og anden sort energi kan afvikles.

Aktion: Sten og Asbjørn

Derudover vendte vi om vi havde de nødvendige ressourcer og kom frem til, at vi bl.a. har behov for f.eks.Juridiske/administrative, stærk strøm, journalistisk, mm. Vi skal derfor alle overveje hvordan vi får styrket os i disse områder.

Næste møde

Mandag 4. marts kl 10-12, i Hellerup