Globale Seniorer

MØDETEAM’s Dokumenter REFERATER Referat af arbejdsgruppemøde i mødeteamet 091123

HOS LENE GRØNFELT.

Til stede: Lene, Per og Nina

 (1) De ændrede forhold på FIC. a) indgang via receptionen. b) parkeringsbillet.
Lene vil tilrette mødemanualen omkring FIC’s lokaler og NW vil lave småjusteringer i forhold til Byens Hus (adapterkabler til PC og Mac flyttes til vores eget skab). Nina fremsender sidste version af mødemanualen til gruppen.

(2) Teaser på hjemmesiden om Mødemanualen: Da det ikke er ret mange, der benytter mødemanualerne, var der enighed om at foreslå webredaktionen at sætte en teaser med teksten: Er du mødearrangør, så klik her (henvisning til mødemanualen). Endvidere vil vi foreslå, at mødemanualen blev gennemgået på næstkommende Tovholdermøde. Lene vil forhøre sig hos PAA om muligheden for hvor og hvordan vi kan få en teaser på hjemmesiden. Nina vil kontakte aktivitetsteamet og foreslå, at mødemanualen bliver gennemgået på næste Tovholdermøde.

(3) Lokalesituationen. Danske Seniorers mødelokale i Griffenfeldtsgade bliver allerede brugt. Lene vil efter konsultation opdatere mødemanualen om de praktiske forhold omkring dette lokale og det samme gælder beskrivelsen af 3F’s lokale på Svanevej.

Vedr. lokalet på Grønttorvets Friplejehjem, så vil Nina kontakte forstanderen mhp besigtigelse den 22.11 om eftermiddagen eller 27.11. om formiddagen.

(4) diskussion af standardtekst på hjemmesiden vedr. betaling af 25 kr. Det blev besluttet at anmode bestyrelsen om at ændre standardteksten på hjemmesiden til: Det er gratis at deltage, men forplejning koster 25 kr, som indbetales via mobile pay til Box18276. Aktion Per

 

 

 

 

NW/9.11.23

HOS LENE GRØNFELT.

Til stede: Lene, Per og Nina

 (1) De ændrede forhold på FIC. a) indgang via receptionen. b) parkeringsbillet.
Lene vil tilrette mødemanualen omkring FIC’s lokaler og NW vil lave småjusteringer i forhold til Byens Hus (adapterkabler til PC og Mac flyttes til vores eget skab). Nina fremsender sidste version af mødemanualen til gruppen.

(2) Teaser på hjemmesiden om Mødemanualen: Da det ikke er ret mange, der benytter mødemanualerne, var der enighed om at foreslå webredaktionen at sætte en teaser med teksten: Er du mødearrangør, så klik her (henvisning til mødemanualen). Endvidere vil vi foreslå, at mødemanualen blev gennemgået på næstkommende Tovholdermøde. Lene vil forhøre sig hos PAA om muligheden for hvor og hvordan vi kan få en teaser på hjemmesiden. Nina vil kontakte aktivitetsteamet og foreslå, at mødemanualen bliver gennemgået på næste Tovholdermøde.

(3) Lokalesituationen. Danske Seniorers mødelokale i Griffenfeldtsgade bliver allerede brugt. Lene vil efter konsultation opdatere mødemanualen om de praktiske forhold omkring dette lokale og det samme gælder beskrivelsen af 3F’s lokale på Svanevej.

Vedr. lokalet på Grønttorvets Friplejehjem, så vil Nina kontakte forstanderen mhp besigtigelse den 22.11 om eftermiddagen eller 27.11. om formiddagen.

(4) diskussion af standardtekst på hjemmesiden vedr. betaling af 25 kr. Det blev besluttet at anmode bestyrelsen om at ændre standardteksten på hjemmesiden til: Det er gratis at deltage, men forplejning koster 25 kr, som indbetales via mobile pay til Box18276. Aktion Per

 

 

 

 

NW/9.11.23