Globale Seniorer

Referat fra Workshop 2maj 2023

Referat fra workshop om globales seniorer.dk

Sted: Byens hus, Hellerup

Tid: 2.maj 2023 fra 13-16

Deltagere: Ole Aabenhus, Nina Wernberg, Povl Anker Andersen, Helle Dreier, Per Rønne, Nina Ellinger, Ellen Farr, Viggo Brun, Asbjørn (referent)

———————————————————————-

Programme

– Tips & tricks (funktioner i forbindelse med kalender)

– Nyt intranet (medlemspunkt /For medlemmer/

– Hands on

———————————————————————–

Konklusioner

Kalender er central.

Den giver mulighed for at overskue, hvad der sker på tværs af organisationen, men det kræver at alle møder oprettes og medlemmerne vænner sig til at melde sig til møderne på hjemmesiden. Dette er en opgave for mødearrangører at minde medlemmerne om. Aktion mødearrangører.

Alle mødearrangører kan udarbejde første udgave og løbende justere mødeindkaldelsens indhold, når redaktionen først har lagt mødet af web-redaktionen..

Det har flere gange været efterspurgt mulighed for at arrangørerne ikke blot kan se antal deltagere, men også hvem. Det besluttede at web-redaktionen udsender deltager liste 2 og 10 dage før mødets afholdelse på den korte bane. Samt at der arbejdes med at undersøge muligheder for at arrangørerne selv kan hente listerne eller automatisk tilsendelse. Aktion: Asbjørn

Eksterne møde lægges i mødekalender indtil kalender widget kommer på forsiden. Aktion Web-redaktion og Asbjørn .

Nye muligheder – /For medlemmer/

GS-dokumenter kommer til at indeholde færdige dokumenter som f.eks.: Vejledninger, generalforsamlingsreferater, tovholdermødereferater. Oplægning foretages af web-redaktionen. Forslag til andet fra drop-box er velkomment. Aktion: Alle

Intranettet med Min side, Medlemsoversigt og Grupper var der enighed om kunne give værktøjer som nogle arbejdsgrupper vil kunne have glæde af, mens andre ikke. Det vil afprøves i den kommende tid. Der undersøges om der ikke er mulighed for at alle kan åbne nye grupper. Aktion Asbjørn

Nogle få grupper skal afprøve mulighederne, herunder GS-IT, Nord-Irlandsgruppen, Ældregruppen og en eller to grupper i Europatemaet. Aktion: Arbejdsgruppernes primus motor. Afrapportering på det kommende tovholdermøde i september. Pas på terminologi bliver sammenhængende.

Fokus på at nye medlemmer kun introduceres til det vigtigste IT og primært kalenderen. Alt andet kommer bedst i arbejdsgruppesammenhæng. Møderne er det vigtigste forum i GS.

Asbjørn 3.maj 2023

Referat fra workshop om globales seniorer.dk

Sted: Byens hus, Hellerup

Tid: 2.maj 2023 fra 13-16

Deltagere: Ole Aabenhus, Nina Wernberg, Povl Anker Andersen, Helle Dreier, Per Rønne, Nina Ellinger, Ellen Farr, Viggo Brun, Asbjørn (referent)

———————————————————————-

Programme

– Tips & tricks (funktioner i forbindelse med kalender)

– Nyt intranet (medlemspunkt /For medlemmer/

– Hands on

———————————————————————–

Konklusioner

Kalender er central.

Den giver mulighed for at overskue, hvad der sker på tværs af organisationen, men det kræver at alle møder oprettes og medlemmerne vænner sig til at melde sig til møderne på hjemmesiden. Dette er en opgave for mødearrangører at minde medlemmerne om. Aktion mødearrangører.

Alle mødearrangører kan udarbejde første udgave og løbende justere mødeindkaldelsens indhold, når redaktionen først har lagt mødet af web-redaktionen..

Det har flere gange været efterspurgt mulighed for at arrangørerne ikke blot kan se antal deltagere, men også hvem. Det besluttede at web-redaktionen udsender deltager liste 2 og 10 dage før mødets afholdelse på den korte bane. Samt at der arbejdes med at undersøge muligheder for at arrangørerne selv kan hente listerne eller automatisk tilsendelse. Aktion: Asbjørn

Eksterne møde lægges i mødekalender indtil kalender widget kommer på forsiden. Aktion Web-redaktion og Asbjørn .

Nye muligheder – /For medlemmer/

GS-dokumenter kommer til at indeholde færdige dokumenter som f.eks.: Vejledninger, generalforsamlingsreferater, tovholdermødereferater. Oplægning foretages af web-redaktionen. Forslag til andet fra drop-box er velkomment. Aktion: Alle

Intranettet med Min side, Medlemsoversigt og Grupper var der enighed om kunne give værktøjer som nogle arbejdsgrupper vil kunne have glæde af, mens andre ikke. Det vil afprøves i den kommende tid. Der undersøges om der ikke er mulighed for at alle kan åbne nye grupper. Aktion Asbjørn

Nogle få grupper skal afprøve mulighederne, herunder GS-IT, Nord-Irlandsgruppen, Ældregruppen og en eller to grupper i Europatemaet. Aktion: Arbejdsgruppernes primus motor. Afrapportering på det kommende tovholdermøde i september. Pas på terminologi bliver sammenhængende.

Fokus på at nye medlemmer kun introduceres til det vigtigste IT og primært kalenderen. Alt andet kommer bedst i arbejdsgruppesammenhæng. Møderne er det vigtigste forum i GS.

Asbjørn 3.maj 2023