Globale Seniorer

Er det digitale samfund sikkert, værdigt og demokratisk?

Digitalisering
Er privatlivet tilstrækkelig beskyttet?

Justitia, Danmarks uafhængige juridiske tænketank, har i sommer begået en virkelig interessant rapport med titlen: Retssikkerhed for digitalt udsatte borgere.

Her kortlægges et hjørne af den digitale virkelighed i voksne danskernes kontakt med ’det digitaliserede samfund’ .Rapporten viser at 20 – 25% af den voksne befolkning i realiteten er digitalt udfordrede:

  • 10 – 15% tilhører den digitale gråzone, der har brug for hjælp i større eller mindre grad.
  • 7,5% er fritaget for Digital Post og kan ikke på egen hånd gennemføre en selvbetjeningsløsning.
  • 2,5% er et anslået mørketal – heriblandt borgere, der slet ikke er i stand til at ansøge om fritagelse, og borgere der rammes af pludseligt opståede vanskelige livssituationer. 

Altså skræmmende mange digitalt udsatte borgere svømmer rundt alene i et stort og uoverskueligt digitalt hav – enten fordi de mangler it-evner, it-udstyr eller måske personligt overskud!
Vi taler om både unge og gamle, ufaglærte, kortuddannede og borgere med anden etnisk oprindelse, og vi taler også om mennesker med funktionsnedsættelser, sociale netværksbegrænsninger eller sårbar økonomi.

Digital-transformation

Den digitale udvikling kan virke overvældende og kaotisk

Der rejser sig et bjerglandskab af problemstillinger hvad angår borgernes retssikkerhed, personlige integritet, værdighed og mulighed for at deltage som digitalt selvhjulpne borgere i samfundslivet.
Er du digitalt udsat, digital analfabet eller er du måske snarere en maskinstormende
sølvpapirshat…. betegnelserne for de utilfredse eller ulykkelige digitaliseringskritikere er mange….

Har du bøvl med MitID? Kan du ikke forstå forklaringerne på kommunens hjemmeside? Skal du igen ringe til din søn, datter eller barnebarn for at få hjælp? Har du ikke har råd til en ny telefon, så du kan bruge diverse apps? Føler du afmagten overvælde dig? Så er du jo ikke den eneste, men en brik i den samfunds-mæssige konstruktion!
Hen over sommeren har Politiken kørt en artikelserie, hvor bl.a. Lisbeth Bech Nielsen fra SF udtaler ’I virkeligheden er det os alle, der er frustrerede over, at systemerne er så svære at navigere i, eksempelvis MitID. Man føler sig fremmedgjort, for er der for helvede ikke et menneske, jeg kan tale med?’ Desuden
mener hun, at vi ’gennem årtier har haft en udbredt tillid borgerne imellem og fra borgeren til staten, men den tillid er blevet misbrugt ved, at skiftende regeringer har digitaliseret som det Vilde Vesten.’
Politiken har talt med frivillige i Ældresagens IT-cafeer, Biblioteker og Borgerservice, der alle er blevet lagt ned hen over sommeren af frustrerede og fortvivlede borgere, der ikke kan få MitID til at virke.
Kendte danskere som Per Arnoldi opfordrer til ‘at danne en folkebevægelse’, og Githa Nørby giver udtryk for, at ’Digitaliseringen har gjort Danmark umenneskelig’.
Fra kommentarerne til artiklerne lyder det: ’Er man pensionist og kun har sin folkepension, så kan udgiften til computer, smartphone, internet og teknisk hjælp virke meget dyr og uoverskuelig. For slet ikke at nævne de mange frustrationer og timer, man forgæves smider i forsøget på ikke at føle sig som en digital analfabet.’

Derfor sætter Globale Seniorer fokus på emnet d. 30/9 kl. 14-17.

Tilmeld dig via kalenderen og bliv klogere på den digitale kløft. 

Birgit Jæger fra RUC har i mange år beskæftiget sig med digital eksklusion og inklusion og vil gøre os klogere på udviklingen, og hvorfor det lige kan være så svært at begå sig i den digitale jungle.
Vi lægger op til diskussion af Birgit Jægers oplæg, og hvordan digitalisering kan blive en politisk kampplads, der sætter fokus på borgernes behov.

Dette indlæg er udarbejdet af en ad-hoc Digitaliserings-gruppe med udgangspunkt i Ældrepolitisk gruppe/GS.