Globale Seniorer

Globale Seniorers Europagruppe

Piatra Mara, Sibiu, Rumænien 2022
Gadefejer på Piatra Mara, Sibiu. Foto: Nina Wernberg

Senest opdateret 17.3.2024

Prioriteringer for 2024-25
Europagruppens medlemmer har valgt nogle overordnede temaer, som vi gerne vil arbejde med både på EU-niveau, indenfor en region eller et enkelt land. Gruppen vil forsætte med at fokusere på konflikter og sameksistens og sætter desuden demokratiforståelse og klima på dagsordenen for vores aktiviteter.

EU’s udvikling som institution
Den samlede Europagruppe vil fortsat organisere møder om EU så alle interesserede GS-medlemmer bliver bedre informeret om EU som institution op til det kommende Europa Parlamentsvalg.

Vi ønsker også at øge vores viden om forskelle og uligheder mellem de forskellige EU-lande – herunder de forskellige kriterier for opstilling af kandidater til EP i forskellige EU-lande.

I forbindelse med EU’s planlagte udvidelse vil gruppen gerne blive klogere på, hvordan de forskellige ansøgerlande står med hensyn til opfyldelse af Københavnerkriterierne, hvilke trin skal opfyldes og hvordan de forskellige ansøgerlande i øvrigt rangerer?

EU’s rolle og relationer i en verden i forandring
På grund af de vestlige landes forskellige reaktioner på krigen i Ukraine og i Palæstina – både i Gaza og på Vestbredden – er der opstået en voldsom kritik i det globale Syd af hykleriet i de vestlige landes forskellige reaktioner på de to konflikter. Hvordan bør EU´s rolle være i en verden hvor magtbalancerne er under stærk forandring?

Geografisk Fokus
Europagruppen har hvert år prioriteret nogle lande, vi har lyst til at arbejde med. I 2019 arbejdede vi med England (studietur til Manchester med fokus på Brexit), Polen og Ungarn. I 2020 – 21 arbejdede flere grupper med Øst- og Syd-Tyskland samt Rumænien. Tyskland-Ungarn-Rumænien interessen fortsatte i en Central Europagruppe, der lavede en studierejse til Transylvanien i Vest-Rumænien og Banatet i Nord-Serbien i foråret 2023. En anden gruppe arbejdede med Nord-Irland og gennemførte en studierejse til Belfast og Derry i september 2023.


Der kan med andre ord oprettes mindre grupper som vælger at arbejde med en specifik region eller et land i Europa og prioritere hvilke aspekter de ønsker at fokusere på.

Balkan gruppen blev etableret i efteråret 2023. I Ungarn, Rumænien og Banatet havde landegrupper et særligt fokus på jordrettigheder og ”landgrabbing” samt mindretalsbefolkninger og deres rettigheder. Disse emner fortsætter i den nuværende Balkangruppe, der har valgt at arbejde med Bulgarien for siden hen at bevæge sig mod Albanien.

Som en naturlig fortsættelse af Europagruppens fokus på Europas østlige grænsestater mod det store naboland Rusland er der også et ønske om at kigge nærmere på de Baltiske Stater – fortrinsvis Estland og Letland.
Tidligere har nogle været interesseret i en studierejse til Italien. Og andre har udtrykt lyst til en studierejse til Georgien, som en af de stater der i december 2023 blev godkendt som ansøgerland til EU. Hvilke landegrupper der endeligt etableres omkring en mulig studierejse afhænger af medlemmernes eget aktivitetsniveau, energi og personlige kontakter.
Når en mindre gruppe medlemmer har dannet en arbejdsgruppe, diskuterer gruppen hvilke vinkler og problemstillinger, der skal prioriteres, så der efterfølgende kan arrangeres foredrag med eksterne oplægsholdere, foreslås læsestof til individuel eller fælles læsning.

Forslag til studierejser udarbejdes hvorpå detailplanlægningen går i gang med fælles hjælp. Den vigtigste opgave for arbejdsgruppen er at finde emner og foredragsholdere til møder, der er relevante og interessante for hele Europagruppen – og andre GS-medlemmer; der skal være stof til eftertanke både for dem, der bliver hjemme, og dem der finder ud af at de gerne vil på studietur.
Ofte etableres der læsegrupper der er åbne for alle medlemmer af Europagruppen. I øvrigt informerer Europagruppen hinanden løbende om relevante artikler, spændende film og de mange møder, der afholdes af andre organisationer.

Studierejser
Hvis gruppens medlemmer er interesserede i en studierejse til et bestemt land og har lokale kontakter, der vil være behjælpelige med at arrangere møder og andre aktiviteter, er det oplagt at danne en rejsegruppe. Gruppen vælger selv, hvordan de vil varetage alle de konkrete rejseforberedelser, men kan få generelle råd og vejledning. Nogle bestiller rejsen gennem et rejsebureau, andre organiserer selv. Erfaringer har vist at det er nemmest at komme i kontakt med lokale ressourcepersoner, hvis man er maks 10 personer, men det afgøres af gruppen selv. Medlemmer af Europagruppen tilbydes normalt deltagelse i sådanne rejser efter først-til-mølle- princippet. En studietur varer normalt ca. 5-7 dage.
For at dele rejseoplevelser og indtryk fra studierejser med andre GS-medlemmer, sender vi ‘postkort’ til GS’ hjemmeside og laver en fælles afrapportering til et Europagruppemøde, hvor alle kan kommentere og sætte indtryk ind i en større kontekst.

NYT: Digitale samtaler
I 2024 vil Europagruppen forsøge at arrangere flere Zoom samtaler om konflikter og sameksistens, demokratiforståelse og klima. Vi vil også prøve at arrangere opfølgende zoom samtaler med folk vi tidligere har været i kontakt med på vores studierejser.

Kontakt
Europagruppen har pr. 1 januar 2023 cirka 32 medlemmer på sin e-mailliste. Hvis du er interesseret i at vide mere om Europagruppens arbejde, kan du henvende dig til tovholderen Nina Ilona Ellinger (ninaellinger@gmail.com) mobil 25751135 og få tilsendt informationer direkte.
Europagruppens arbejdsgrupper:
Europa Arbejdsgruppe: Nina Ellinger (ninaellinger@gmail.com), Ole Aabenhus, Nina Wernberg, Marie Thun, Gizella Olah, Vibe Jakobsen, Finn Hansson og Viggo Brun
• EU og Europa op til EP valget / Ole Aabenhus ( oleogki@gmail.com )
• Balkan / Marie Thun (marie.thun@gmail.com) og Gizella Olah (g.z@live.dk )
• Nord Irland opfølgning/ Ole Aabenhus (oleogki@gmail.com)
• Tyskland / Marie Thun (marie.thun@gmail.com)
• Baltikum / Vibe Jakobsen (vibe.f.jakobsen@gmail.com og Nina Ellinger (ninaellinger@gmail.com )