Globale Seniorer

Globale Seniorers Europagruppe

Piatra Mara, Sibiu, Rumænien 2022
Gadefejer på Piatra Mara, Sibiu. Foto: Nina Wernberg

Senest opdateret 4.1.2023.

Europagruppens medlemmer vil gerne vide mere om de forskellige lande i Europa og om udviklingen i EU. Vi vil fokusere på den store ulighed mellem akserne øst-vest og nord-syd Europa og de meget forskellige demokratisyn. Vi prøver at afdække uligheder indenfor de enkelte lande – og ser på mindretalsbefolkningers rettigheder og migranters forhold samt retsstaternes tilstand generelt. Demokratiforståelser i Europa indgår som emne i forskellige sammenhænge, inklusive studierejser og digitale samtaler med andre europæere.

Europagruppen holder sig opdateret om de vigtigste begivenheder indenfor Europa og EU og afholder månedlige EuropaNYT møder, der tager aktuelle emner op. Nogle af disse emner uddybes siden på særskilte medlemsmøder.

Broen ved Regensburg, Foto GS

Europagruppen har pr. 1 januar 2023 cirka 30 medlemmer på sin e-mailliste. Hvis du er interesseret i Europa kan du henvende dig til tovholder: Nina Ilona Ellinger (ninaellinger@gmail.com) mobil 25751135 og få tilsendt informationer direkte.

Europagruppen har i 2022-23 følgende arbejdsgrupper:
• EuropaNyt (Ole Aabenhus, Nina Wernberg og Nina Ellinger)
• Nord Irland (Nina Wernberg, Finn Hansson og Ole Aabenhus m.fl.)
• Central Europa (Gizelle Olah, Marie Thun m.fl.)
• Balkan (Marie Thun, Gizella Olah, Viggo Brun m.fl.)

RØDE tråde
Demokrati opfattelser i Europa
Fred, konflikt og sameksistens:
– Mindretal og flertalsbefolkninger– rettigheder og ligeværd
– Polarisering af befolkningsgrupper pga religion og etnicitet
Jord, jordspekulation og fødevareproduktion
EU i verden og EU’s udvikling som institution

I samarbejde med andre grupper ønsker Europagruppen også at arbejde med klima.

EuropaNYT
EuropaNyt er et initiativ som journalist Ole Aabenhus tog i 2019 og som fortsætter i 2023. Vi mødes den første torsdag i hver måned fra 10:00-12:00 til et diskussionsoplæg om tre emner som Ole har forberedt. Ideen med EuropaNYT er fokusere på tre emner, der har været fremme i medierne og dernæst at få så mange deltagere som muligt til at deltage i diskussionen. Inden mødet udsender Ole Aabenhus et ”hyrdebrev” til Europagruppen med de tre emner, han har valgt at fokusere på i sit PowerPoint oplæg. De to timer går hurtigt med livlig diskussion og ind imellem identificeres emner som Europagruppen gerne vil komme mere i dybden med – ved hjælp af eksterne oplægsholdere. Foreløbige emner er Højredrejningen i Europa og Skattely i Europa.

NYT Fokus på at invitere eksterne oplægsholdere med oplæg på zoom møder eller med zoom oplæg på fysiske møder.

Geografisk Fokus
Hvert år prioriterer Europagruppen nogle lande, vi skal fokusere på. I 2019 arbejdede vi med studieture til England (Brexit), Polen og Ungarn. I 2020 – 21 arbejdede flere grupper med Øst og Syd-Tyskland samt Rumænien. Tyskland-Ungarn-Rumænien interessen fortsætter i en Central Europagruppe, der planlægger en studierejse til Banatet i nord Serbien / Vest Rumænien i foråret 2023. (Se separat oplæg)

I 2023 har vi også valgt at arbejde med Nord Irland – og planlægger en studierejse i september 23. Der er foreløbig 20 interesserede i gruppen og der planlægges en række foredrag samt læsegruppeaktiviteter.

Endelig er der interesse for at lave en Balkan gruppe, det først møde annonceres på hjemmesiden i begyndelsen af 2023.

Der er interesse for sidenhen at fokusere på Italien og starte med Georgien som en af stater langs Europas yderste grænse.

Medlemmer kan tilmelde sig til arbejdsgrupperne for hver region / land, hvor vi diskuterer hvilke vinkler og problemstillinger der skal prioriteres, så vi efterfølgende kan arrangere foredrag med eksterne oplægsholdere, foreslå læsestof til individuel eller fælles læsning, samt udarbejde konkrete forslag til studierejser. Den vigtigste opgave for arbejdsgruppen er dog at finde emner og arrangere møder, der er relevante og interessante for hele Europagruppen – og andre GS-medlemmer; der skal være stof til eftertanke både for de, der bliver hjemme og de, der rejser. Læsegrupperne er åbne for alle i Europagruppen. I øvrigt informerer Europagruppen hinanden løbende om relevante artikler, spændende film og de mange møder, der afholdes af andre organisationer.

Europagruppens studierejser
Hvis gruppens medlemmer er interesserede i at arrangere en studierejse til et bestemt land og har lokale kontakter, der vil være behjælpelige med at arrangere møder og andre aktiviteter, er det oplagt at danne en rejsegruppe. Gruppen vælger selv hvordan de vil varetage alle de konkrete rejseforberedelser. Erfaringer har vist at det er nemmest at komme i kontakt med de lokale hvis man er maks 10 personer, men det afgøres af gruppen intern. Medlemmer af Europagruppen tilbydes muligheder for at rejse efter først-til-mølle- princippet. En studietur varer normalt ca. 5-7 dage.

Europagruppens studierejser sigter på at etablere uformelle samtaler med mennesker, hvilket kan være svært uden en direkte personlig kontakt. Vi vil gerne høre om folks levevilkår og måden de organiserer deres dagligdag. Hvordan fungerer skolen, de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet? Engagerer folk sig i deres lokalsamfund og hvilke spørgsmål er vigtigst i lokalsamfundet? Hvordan er demokratiopfattelsen og hvilke indtryk har folk af EU som institution i de forskellige medlemslande.

For at dele rejseoplevelser og indtryk fra vore studierejser med andre GS-medlemmer, sender vi ‘postkort’ til GS’ hjemmeside og laver en fælles rapportering til et Europagruppemøde, hvor alle kan diskutere og sætte indtryk ind i en større kontekst.

NYT: I 2023 vil Europagruppen forsøge at arrangere regelmæssige Zoom samtaler om demokratiforståelse og syn på Europa / EU med EURAG organisationers medlemmer. Vi vil også prøve at arrangere opfølgende zoom samtaler med folk vi er kommet i kontakt med på vores studierejser.