Globale Seniorer

Globale Seniorers Europagruppe 2022 - 23

Fra studierejse til Ungarn Mogens Andersen

Senest opdateret 12.03.2022

Kan Globale Seniorer bidrage til et bedre Europa for de kommende generationer – for vores børn og børnebørn?
Kan vi lære at forstå og skelne imellem europæiske identiteter – gennem samtaler, selvstudier, læsegrupper, foredrag og studierejser? Forstår vi baggrunden for de mange konflikter, der piskes op af nationalistisk, religiøs, etnisk og kulturel karakter gennem møder med folk fra civilsamfunds organisationer, især dem der arbejder for fred? Hvordan kan vi modarbejde uligheden i Europa – mellem regioner i nord og syd, øst og vest og indenfor de enkelte nationalstater? Hvordan bliver vi bedre til at styrke den demokratiske dialog og fremme tiltag til retfærdig fred lokalt, nationalt og regionalt? Kan vi styrke de positive elementer der samler Europa? Kan vi medvirke til at minimere konflikter og ulighed?
Har vi andet valg end at prøve?

Europagruppen forsøger at blive klogere på de store uligheder mellem øst- og vest- og nord- og syd- Europa. Vi prøver også at afdække uligheder indenfor de enkelte lande – og ser på mindretals befolkninger og migranters forhold samt finde ud af hvilke udfordringer almindelige mennesker lever med. Hvilke problemer optager folk flest? Vi prøver at kontakte folk fra civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsorganisationer og lokaladministrationer og når muligt mødes med mediefolk og akademikere, så vi kan danne os indtryk af retsstaternes tilstand og forhold til EU.

Aktiviteter:
I 2022-23 planlægger Europa storgruppen at mødes regelmæssigt hver anden måned i forbindelse med eksterne oplæg og efterfølgende diskussion om forskellige temaer på tværs af Europa. På disse møder diskuteres hvilke lande vi ønsker at fokusere på.

Landestudier:
En arbejdsgruppe for hvert land diskuterer de vinkler og problemstillinger som de vil prioritere; de forbereder foredrag med eksterne oplægsholdere, og foreslår læsestof til individuel eller fælles læsning samt planlægger studierejserne konkret. Den vigtigste opgave for arbejdsgruppen er dog at arrangere fælles møder, der er relevante og interessante for hele Europagruppen og andre medlemmer af Globale Seniorer– både dem, der bliver hjemme og dem, der rejser.

Hvis nogle medlemmer er interesserede i at arrangere en studierejse til et land og har lokale kontakter, der kunne være behjælpelige med at arrangere møder og andre aktiviteter, er det oplagt at de tager initiativ til at danne en rejsegruppe. Alle rejsegrupper er ansvarlige for deres rejseforberedelser. Erfaringer har vist at der ikke skal være mange flere end 10 personer på en studierejse. Hvis der er ledige pladser udover initiativgruppen, tilbydes pladserne til andre medlemmer af Europagruppen efter først-til-mølle-princippet. En studietur varer normalt ca. 5-7 dage. Europagruppens rejser sigter på at få lokale kontakter der hjælper med at etablere rammen om samtaler med ligesindede mennesker. Vi vil gerne høre om folks hverdag og levevilkår. Hvordan organiserer folk deres dagligdag – hvordan fungerer skolevæsnet, de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet? Engagerer folk sig i deres lokalsamfund? Hvilke spørgsmål er vigtige i lokalsamfundet og hvilke meninger har folk om EU? For at dele rejseoplevelser og indtryk fra vore studierejser sender vi ‘postkort’ til GS’ hjemmeside samt laver en fælles tilbagerapportering til et Europagruppemøde, så vi alle kan diskutere og sætte indtryk ind i en større kontekst.

Hvert år prioriterer Europagruppen de lande, vi skal fokusere på. I 2019 arbejdede vi med England, Polen og Ungarn. I denne sammenhæng blev der afholdt diverse medlemsforedrag og læsegruppemøder samt organiseret studierejser til Manchester, Krakow og landsbyen Leanýfalu, nord for Budapest. I 2020 og 2021 arbejdede vi med det tidligere Øst Tyskland og Rumænien. Rumæniensgruppen har forberedt sig i to år på at rejse og gruppen er fuldtallig. Gruppen er nu begyndt at interesseret sig for Bulgarien og Balkan generelt.

I 2022-23 er der foreslået studierejser til:
Sydtyskland – maj 2022. Ansvarlige Jette Steensen, Kirsten Ewers og Gizella Olah
Rumænien – planlagt efterår 2022 – evt. forår 2023. Ansvarlige Gizella Olah og Marie Thun
Nordirland – evt. efterår 2022 eller forår 2023. Ansvarlige Finn Hansson, Nina Wernberg og Ole Aabenhus
Baltikum- det tidligere Østpreussen – evt. efterår 2023. Ansvarlige Nina Ellinger og Viggo Brun
Italien – efterår 2023 – forår 2024 hvis der er nok interesse
Portugal – i efteråret 2023 – hvis der er nok interesse

Vi læser og diskuterer:
Læsegruppen er åben for alle Europagruppens medlemmer. Der indkaldes til et møde hvor læsegruppens medlemmer enes om hvilke bøger de vil læse og diskutere. En person påtager sig at gennemgå bogen og laver et resumé der efterfølgende deles. Vi planlægger at etablere et læsehjørne på GS-hjemmeside, hvor læseheste kan anmelde og anbefale bøger for GS-medlemmer.

Andre ressourcer:
Europagruppen holder løbende hinanden informeret om relevante artikler, spændende film og møder og konferencer, der organiseres af andre organisationer. Der trækkes i vid udstrækning på folks personlige netværk til at guide gruppernes selvstudier.

Eisennach 2021

 

EuropaNyt:
Journalist Ole Aabenhus er ansvarlig for det månedlige EuropaNyt møde den første torsdag i hver måned fra 10:00-12:00 i Byens Hus (Frivilligcentret) Hellerupvej tæt på stationen. Under Corona nedlukningen gik vi over til at holde Zoom møder med gode resultater. Ole holder et kort indlæg om tre aktuelle emner – der har været fremme i medierne til debat i gruppen –hvorpå alle medlemmerne deltager i diskussionen. Inden mødet udsender Ole Aabenhus et ”hyrdebrev” med angivelse af de tre udvalgte emner som han har valgt at fokusere på i sit PowerPoint oplæg. Efterfølgende får deltagerne adgang til hans oplæg.

 

Kontakt:
Europagruppen har pr. 1 januar 2020 cirka 30 medlemmer på sin e-mailliste. Du kan melde dig til tovholderen, hvis du er interesseret.

Arbejdsgruppen består af:             

Finn Hansson, Vibe Jakobsen, Ida Elisabeth Andersen, Gizella Olah, Marie Thun, Viggo Brun, Mogens Andersen, Jette Steensen, Kirsten Ewers, Nina Wernberg.

Tovholder: Nina Ilona Ellinger (ninaellinger@gmail.com) mobil 25751135