Globale Seniorer

Folke- og menneskerettighedsgruppen

Opdateret 5.1.2023

Tema
Formålet med gruppens aktiviteter er at drøfte og dermed udvide forståelsen af hvad folkeretten og menneskerettighederne består af og perspektivere aktuelle begivenheder i forhold til de almindeligt respekterede opfattelser af disse to begrebssæt.

Aktiviteter
En Arbejdsgruppe bestående af 3 medlemmer planlægger og beslutter hvilke emner der fokuseres på i forhold til aktuelle begivenheder. Der eksisterer i øjeblikket ikke en defineret medlemsgruppe, men de Globale Seniorer, der er specielt interesseret i Folke- og Menneskerettigheder, opfordres til at melde sig ind i gruppen og således være med til at diskutere form og indhold for gruppens arbejde. Det er planen at afholde møder ca. hver anden måned, skiftende mellem eksterne og interne oplægsholdere. Arbejdsgruppen sørger for planlægning og gennemførelse af aktiviteterne.

Udgangspunkt for de emner, gruppen normalt kaster sig over, vil hyppigt være, hvad folkeretten har at sige, om den hidtil har vundet respekt i forhold til de valgte emner, og hvorvidt der eksisterer et menneskeretligt beskyttelsesfelt. Til illustration heraf tjener afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den Internationale Domstol og Den Internationale Straffedomstol. Også andre internationale organisationer, så som FN, EU, Europarådet og NATO vil kunne drages ind i drøftelserne.

foto: Shutterstock

Aktiviteterne ligger i forlængelse af en række møder, som Globale Seniorer har afholdt gennem årene senest om
• Folkerettens betydning i nutidens krige og fredsindsatser ved seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder Peter Vedel Kessing, som bl.a. har beskæftiget sig med krigens folkeret og Danmarks indsats på fremmede slagmarker.

• Det moderne statsborgerskab nationalt og internationalt og indfødsrettens udvikling i Danmark ved seniorforsker emerita Eva Ersbøl, Institut for Menneskerettigheder.

• Hvorvidt efterretningstjenester er underlagt menneskerettighederne med oplæg af Pernille Boye Koch, forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder.

Interessen for Menneske- og folkeret prægede også dagsorden for Globale Seniorers studierejse til Strassbourg i 2018, hvor vi besøgte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Kontaktperson
Nina Wernberg: nina@privat.dk