Globale Seniorer

Generalforsamling 2023 i Globale Seniorer

Globale Seniorers 10. generalforsamling afholdtes  23. marts 2023 i Byens hus i Hellerup.

Dagsorden er fastlagt i vedtægterne og omfatter 9 punkter:

  1. Velkomst ved formanden
  2. Valg af dirigent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Beretning
  5. Regnskabgeneralforsamling
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Handlingsplan og indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægterne
  9. Eventuelt