Globale Seniorer

Gruppe oversigt

 • Web-redaktionen Gruppelogo
  Active 6 dage, 13 timer siden

  Gruppe nedsat af Bestyrelsen til at forestå redaktion og udvikling af Globale Seniorers hjemmeside http://www.globaleseniorer.dk

  Privat gruppe /
 • GS Intranet og Teknik Gruppelogo
  Active 6 dage, 13 timer siden

  Dette er en gruppe under kommunikationsteamet som arbejder med Intra-nettet og Teknik i den forbindelse.
  Du kan skrive en mail til alle gruppens medlemmer via mailen: IntraTek@globaleseniorer.dk

  Privat gruppe /
 • Globaliseringsgruppen Gruppelogo
  Active 2 måneder, 2 uger siden

  Globaliseringsgruppen har siden 2013 arbejdet for emnet regulering af globaliseringen – for mere effektiv og bedre fungerende politisk og juridisk regulering som alternativ til regulering via marked og m […]

  Privat gruppe /
 • Nordirland Gruppelogo
  Active 4 måneder siden

  Gruppen er oprettet i september 2022 med henblik på forberedelse og rejse til Nordirland i 2023. Det er gruppens mål at få en bedre forståelse for situationen omkring Brexit. Kontaktperson: Nina Wernberg

  Privat gruppe /
 • Europagruppen Gruppelogo
  Active 4 måneder siden

  Gruppen arbejder også for bedre at forstå og forholde sig til den eksisterende ulighed og u-balance mellem øst- og vest-, nord- og syd-Europa.
  Kontaktperson Nina Ilona Ellinger, ninaellinger@gmail.com

  Privat gruppe /
 • Verdensmålsgruppen Gruppelogo
  Active 4 måneder siden

  Verdensmålsgruppen og dens undergrupper arbejder med aktiviteter, der har fokus på gennemførelsen af FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

  Kontaktperson Lene Grønfeldt: lenegroenfeldt@gmail.com

  Privat gruppe /
 • Folke- og menneskeretsgruppen Gruppelogo
  Active 1 år siden

  Folke- og menneskeretsgruppen beskæftiger sig som temagruppe med at forstå og udbrede støtten til folkeret og menneskerettigheder og vurderer den aktuelle udvikling på området.
  Kontaktperson Nina Wernberg nina@privat.dk

  Privat gruppe /
 • Verdensmålsformidling Gruppelogo
  Active 2 år siden

  Udstillings- og foredragsgruppe.
  Udvikler verdensmålsudstilling med aktuelle beskrivelser af mål og status på fremdrift i Danmark og globals.
  Aftaler og opsætter udstilling, mm, i kommunernes rådhuse, biblioteker og skoler.

  Offentlig gruppe /