Globale Seniorer

Gruppe oversigt

 • Litauen-rejseforberedelsesgruppe Gruppelogo
  Aktive 6 timer, 48 minutter siden

  Et rejse- og dialogprojekt med seniorer i Litauen.
  Projektet kalder vi: Åbent Europa – en dialog mellem seniorer om seniorer.
  Målet med dialogen er at opnå viden om vilkår, muligheder og opfattelser bland […]

  Privat gruppe / 13 medlemmer
 • Seniorpolitisk Temagruppe Gruppelogo
  Aktive 1 dag, 5 timer siden

  26.4.2023 fusionerede Ældrepolitisk Gruppe og Verdensmål 11 Gruppe til Seniorpolitisk Gruppe.
  Vi har udarbejdet en foreløbig hensigtserklæring/målsætning for gruppen:

  Vi vil i Seniorpolitisk Gruppe i GS arbej […]

  Offentlig gruppe / 10 medlemmer
 • Kommunikations team Gruppelogo
  Aktive 2 dage, 18 timer siden

  Team nedsat af Bestyrelsen til at forestå redaktion og udvikling af Globale Seniorers hjemmeside http://www.globaleseniorer.dk. Gruppens mail er Kom-team@globaleseniorer.dk

  Privat gruppe / 6 medlemmer
 • Europa Temagruppe Gruppelogo
  Aktive 2 dage, 19 timer siden

  Gruppen arbejder også for bedre at forstå og forholde sig til den eksisterende ulighed og u-balance mellem øst- og vest-, nord- og syd-Europa.
  Kontaktperson Nina Ilona Ellinger, ninaellinger@gmail.com

  Privat gruppe / 12 medlemmer
 • Folke- og menneskeret Temagruppen Gruppelogo
  Aktive 2 dage, 19 timer siden

  Folke- og menneskeretsgruppen beskæftiger sig som temagruppe med at forstå og udbrede støtten til folkeret og menneskerettigheder og vurderer den aktuelle udvikling på området.
  Kontaktperson Nina Wernberg nina@privat.dk

  Privat gruppe / 6 medlemmer
 • Globalisering Temagruppen Gruppelogo
  Aktive 1 uge, 1 dag siden

  Globaliseringsgruppen arbejder med at forstå den aktuelle globale udvikling, dens dynamik og muligheder.

  Kontakt: Knud Arne Nielsen: knud.arne.nielsen@gmail.com

  Privat gruppe / 15 medlemmer
 • Afrika temagruppe Gruppelogo
  Aktive 1 uge, 1 dag siden

  Formålet med temagruppen er at blive klogere på Afrikas muligheder og udfordringer i en geopolitisk situation under forandring.

  Offentlig gruppe / 4 medlemmer
 • BESTYRELSEN Gruppelogo
  Aktive 1 uge, 3 dage siden

  Dette er en gruppe, hvor kun siddende bestyrelsesmedlemmer kan tilmelde sig. Alle referater fra bestyrelsesmøder og andre dokumenter bliver lagt her. Gruppen er etableret efter generalforsamlingen 2023. Alle […]

  Privat gruppe / 8 medlemmer
 • Arktis Temagruppe Gruppelogo
  Aktive 2 uger, 6 dage siden

  Gruppen ser på den storpolitiske interesse for Arktis, herunder påvirkningen på Grønlands udvikling og ønsker om selvstændighed. Vi ser på udviklingen af miljø- og klimaproblemer og konsekvenserne heraf for Ark […]

  Privat gruppe / 11 medlemmer
 • Nordirland Gruppelogo
  Aktive 4 måneder, 2 uger siden

  Gruppen er oprettet i september 2022 med henblik på forberedelse og rejse til Nordirland i 2023. Det er gruppens mål at få en bedre forståelse for situationen omkring Brexit. Kontaktperson: Nina Wernberg

  Privat gruppe / 2 medlemmer
 • MØDESERVICE Gruppelogo
  Aktive 6 måneder siden

  Gruppe for det team, der laver retningslinjer for Møder og Lokaler.

  Privat gruppe / 1 medlem
 • GS Intranet og Teknik Gruppelogo
  Aktive 6 måneder, 1 uge siden

  Dette er en gruppe under kommunikationsteamet som arbejder med Intra-nettet og Teknik i den forbindelse.
  Du kan skrive en mail til alle gruppens medlemmer via mailen: IntraTek@globaleseniorer.dk

  Privat gruppe / 5 medlemmer