Globale Seniorer

Gruppe oversigt

 • Kommunikations team Gruppelogo
  Aktive 9 timer siden

  Team nedsat af Bestyrelsen til at forestå redaktion og udvikling af Globale Seniorers hjemmeside http://www.globaleseniorer.dk. Gruppens mail er Kom-team@globaleseniorer.dk

  Privat gruppe / 8 medlemmer
 • Bestyrelsen Gruppelogo
  Aktive 13 timer, 43 minutter siden

  Dette er en gruppe, hvor kun siddende bestyrelsesmedlemmer kan tilmelde sig. Alle referater fra bestyrelsesmøder og andre dokumenter bliver lagt her. Gruppen er etableret efter generalforsamlingen 2023. Alle […]

  Privat gruppe / 8 medlemmer
 • Web-redaktionen Gruppelogo
  Aktive 1 uge, 1 dag siden

  Redaktionsgruppe

  Privat gruppe / 5 medlemmer
 • Bestyrelsens koordinationsteam Gruppelogo
  Aktive 1 uge, 1 dag siden

  Gruppen består at 4 medlemmer af bestyrelsen som varetager forberedelse og opsamling på bestyrelsens arbejde

  Privat gruppe / 1 medlem
 • Seniorpolitisk Temagruppe Gruppelogo
  Aktive 1 uge, 2 dage siden

  26.4.2023 fusionerede Ældrepolitisk Gruppe og Verdensmål 11 Gruppe til Seniorpolitisk Gruppe.
  Vi har udarbejdet en foreløbig hensigtserklæring/målsætning for gruppen:

  Vi vil i Seniorpolitisk Gruppe i GS arbej […]

  Offentlig gruppe / 14 medlemmer
 • Arktis Temagruppe Gruppelogo
  Aktive 1 uge, 2 dage siden

  Gruppen ser på den storpolitiske interesse for Arktis, herunder påvirkningen på Grønlands udvikling og ønsker om selvstændighed. Vi ser på udviklingen af miljø- og klimaproblemer og konsekvenserne heraf for Ark […]

  Privat gruppe / 16 medlemmer
 • Mødeteam Gruppelogo
  Aktive 3 uger, 6 dage siden

  Gruppe for det team, der laver retningslinjer for Møder og Lokaler.

  Offentlig gruppe / 2 medlemmer
 • Europa Temagruppe Gruppelogo
  Aktive 4 uger, 1 dag siden

  Gruppen arbejder også for bedre at forstå og forholde sig til den eksisterende ulighed og u-balance mellem øst- og vest-, nord- og syd-Europa.
  Kontaktperson Nina Ilona Ellinger, ninaellinger@gmail.com

  Privat gruppe / 14 medlemmer
 • Balkangruppen Gruppelogo
  Aktive 1 måned siden

  Balkangruppen er en undergruppe af Europagruppen. Gruppen har det sidste år beskæftiget sig med Balkans historie, politik, økonomi og kultur og planlægger en rejse til Bulgarien i løbet af 2024/25.

  Offentlig gruppe / 8 medlemmer
 • Mellemøsten Temagruppe Gruppelogo
  Aktive 1 måned siden

  Gruppens aktiviteter forholder sig til centrale spørgsmål i regionen, den koloniale historie og baggrunden for konflikter i regionen.

  Kontakt: Nina Ellinger mail: ninaellinger@gmail.com

   

   

  Offentlig gruppe / 4 medlemmer
 • Energi-VM Gruppelogo
  Aktive 1 måned, 1 uge siden

  Arbejdsgruppe der arbejder med energi planlægning i Danmark

  Offentlig gruppe / 1 medlem
 • Afrika temagruppe Gruppelogo
  Aktive 1 måned, 1 uge siden

  Formålet med temagruppen er at blive klogere på Afrikas muligheder og udfordringer i en geopolitisk situation under forandring.

  Offentlig gruppe / 8 medlemmer
 • Litauen-rejseforberedelsesgruppe Gruppelogo
  Aktive 1 måned, 3 uger siden

  Et rejse- og dialogprojekt med seniorer i Litauen.
  Projektet kalder vi: Åbent Europa – en dialog mellem seniorer om seniorer.
  Målet med dialogen er at opnå viden om vilkår, muligheder og opfattelser bland […]

  Privat gruppe / 17 medlemmer
 • Globalisering Temagruppen Gruppelogo
  Aktive 4 måneder, 2 uger siden

  Globaliseringsgruppen arbejder med at forstå den aktuelle globale udvikling, dens dynamik og muligheder.

  Kontakt: Knud Arne Nielsen: knud.arne.nielsen@gmail.com

  Privat gruppe / 17 medlemmer
 • Folke- og menneskeret Temagruppen Gruppelogo
  Aktive 5 måneder, 1 uge siden

  Folke- og menneskeretsgruppen beskæftiger sig som temagruppe med at forstå og udbrede støtten til folkeret og menneskerettigheder og vurderer den aktuelle udvikling på området.
  Kontaktperson Nina Wernberg nina@privat.dk

  Privat gruppe / 6 medlemmer
 • Nordirland Gruppelogo
  Aktive 9 måneder, 3 uger siden

  Gruppen er oprettet i september 2022 med henblik på forberedelse og rejse til Nordirland i 2023. Det er gruppens mål at få en bedre forståelse for situationen omkring Brexit. Kontaktperson: Nina Wernberg

  Privat gruppe / 2 medlemmer
 • GS Intranet og Teknik Gruppelogo
  Aktive 11 måneder, 2 uger siden

  Dette er en gruppe under kommunikationsteamet som arbejder med Intra-nettet og Teknik i den forbindelse.
  Du kan skrive en mail til alle gruppens medlemmer via mailen: IntraTek@globaleseniorer.dk

  Privat gruppe / 5 medlemmer