Globale Seniorer

Gruppe oversigt

Visning af grupper af typen: Temagruppe

 • Balkangruppen Gruppelogo
  Aktive 1 uge, 4 dage siden

  Balkangruppen er en undergruppe af Europagruppen. Gruppen har det sidste år beskæftiget sig med Balkans historie, politik, økonomi og kultur og planlægger en rejse til Bulgarien i løbet af 2024/25.

  Offentlig gruppe / 9 medlemmer
 • Seniorpolitisk Temagruppe Gruppelogo
  Aktive 2 uger, 1 dag siden

  26.4.2023 fusionerede Ældrepolitisk Gruppe og Verdensmål 11 Gruppe til Seniorpolitisk Gruppe.
  Vi har udarbejdet en foreløbig hensigtserklæring/målsætning for gruppen:

  Vi vil i Seniorpolitisk Gruppe i GS arbej […]

  Offentlig gruppe / 14 medlemmer
 • Arktis Temagruppe Gruppelogo
  Aktive 2 uger, 2 dage siden

  Gruppen ser på den storpolitiske interesse for Arktis, herunder påvirkningen på Grønlands udvikling og ønsker om selvstændighed. Vi ser på udviklingen af miljø- og klimaproblemer og konsekvenserne heraf for Ark […]

  Privat gruppe / 19 medlemmer
 • Afrika temagruppe Gruppelogo
  Aktive 3 uger, 3 dage siden

  Formålet med temagruppen er at blive klogere på Afrikas muligheder og udfordringer i en geopolitisk situation under forandring.

  Offentlig gruppe / 9 medlemmer
 • Europa Temagruppe Gruppelogo
  Aktive 2 måneder siden

  Gruppen arbejder også for bedre at forstå og forholde sig til den eksisterende ulighed og u-balance mellem øst- og vest-, nord- og syd-Europa.
  Kontaktperson Nina Ilona Ellinger, ninaellinger@gmail.com

  Privat gruppe / 15 medlemmer
 • Mellemøsten Temagruppe Gruppelogo
  Aktive 3 måneder, 2 uger siden

  Gruppens aktiviteter forholder sig til centrale spørgsmål i regionen, den koloniale historie og baggrunden for konflikter i regionen.

  Kontakt: Nina Ellinger mail: ninaellinger@gmail.com

   

   

  Offentlig gruppe / 4 medlemmer
 • Globalisering Temagruppen Gruppelogo
  Aktive 7 måneder siden

  Globaliseringsgruppen arbejder med at forstå den aktuelle globale udvikling, dens dynamik og muligheder.

  Kontakt: Knud Arne Nielsen: knud.arne.nielsen@gmail.com

  Privat gruppe / 17 medlemmer
 • Folke- og menneskeret Temagruppen Gruppelogo
  Aktive 7 måneder, 3 uger siden

  Folke- og menneskeretsgruppen beskæftiger sig som temagruppe med at forstå og udbrede støtten til folkeret og menneskerettigheder og vurderer den aktuelle udvikling på området.
  Kontaktperson Nina Wernberg nina@privat.dk

  Privat gruppe / 6 medlemmer
 • Nordirland Gruppelogo
  Aktive 1 år siden

  Gruppen er oprettet i september 2022 med henblik på forberedelse og rejse til Nordirland i 2023. Det er gruppens mål at få en bedre forståelse for situationen omkring Brexit. Kontaktperson: Nina Wernberg

  Privat gruppe / 2 medlemmer