Globale Seniorer

Generalforsamling 2023: Indkaldelse og bilag

På dette opslag vil der løbende blive bragt informationer og bilag til brug for 10. generalforsamling i Globale Seniorer

Siden er senest opdateret 21. marts 2023

Før generalforsamlingen:

Indkaldelse, tilmelding og baggrundspapirer

Invitation til generalforsamling 2023
Onlinetilmelding
Vedtæger for Globale Seniorer
Referat af generalforsamling 2022
Handlingsplan 2022-23

På generalforsamlingen:

Dagsorden og bilag

Pkt. 1      Velkommen til den 10. Generalforsamling i Globale Seniorer v/Nina Ellinger

Pkt. 2     “Reflections on War and Peace – in the light of the war in Ukraine”
Et zoom oplæg på engelsk ved Dan Smith, direktør for Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) med Ole Aabenhus tidl. journalist ved DR som moderator.
Bilag 2.1 Talking points for Dan Smith

Pkt. 3     Valg af dirigent, 2 referenter og 3 stemmetællere

Pkt. 4     Godkendelse af dagsorden
Bilag 4.1 Endelig dagsorden;

Pkt. 5     Beretning for 2022-2023 v/Nina Ellinger
Bilag 5.1 Beretning fra bestyrelsen med orientering om 5 GS teams
Bilag 5.2 Året der gik: GS møder og aktiviteter fra 2022-2023
Bilag 5.3 Samarbejder fra 2022-23 og fremover

Pkt. 6     Regnskab v/Peter Højslev Petersen
Bilag 6.1 Driftsregnskab
Bilag 6.2 Status
Bilag 6.3 Revisorpåtegning

Pkt. 7      Indkomne forslag v/Kaj Skov Frederiksen
Bilag 7.1 Forslag til ændring af vedtægter    

Pkt. 8      Globale Seniorers planer for det kommende år
Bilag 8.1 Bestyrelsens Handlingsplan
Bilag 8.2 Temagruppernes Aktivitetsplan 2023-2024

Pkt. 9      Kontingent

Pkt. 10    Valg af bestyrelse jf. vedtægterne
Bilag 10.1 GS bestyrelsesvalg 2023

Pkt. 11     Eventuelt

Pkt. 12    Fejring af Globale Seniorers 10-års jubilæum!

Pkt. 13    Tak til alle og på gensyn!