Globale Seniorer

Globale Seniorer får ny hjemmeside

Der har længe været efterspurgt en hjemmeside, som kan forbedre håndtering af møder. Således at det bliver nemmere at få overblik over, hvornår  møder afholdes og hvornår nye møder kan indgå i række af kommende møder. Da tema- og arbejdsgrupper er kernen i Globale Seniorer,  er der behov for at  etableres værktøjer, der støtter gruppernes aktiviteter og beslutninger.

Sammenhængen i organisationen gør det ønskeligt med en let adgang til løbende, uformel kommunikation, der kan sikre videndeling og koordination mellem grupperne og mellem medlemmerne indbyrdes.

Løsningen er den nye hjemmeside, der især er kendetegnet ved en deling mellem en åben (offentlig) del og en lukket del (kun for medlemmer).

Det er det du ser her!

Men arbejdet er langtfra slut, for nu skal  løsningen tages i brug og det kræver at alle relevante grupper bliver introduceret til løsningen, får mulighed for at benytte den og komme med bidrag til hvordan den bedst kan bruges til vores formål.

Så velkommen til hjemmesiden, der i det komme år vil tilpasses og justeres efter jeres behov.

med venlig hilsen

web redaktionen