Globale Seniorer

Globale Seniorer tilslutter sig

Leave no one behind koalitionen.

De fælles mål er at få mere fokus på det bærende princip i Verdensmålene – ingen må lades i stikken!

Community Score Card session involving slum dwellers in Patuakhali district. Foto: LNOB Coalition, Bangladesh via International Civil Society Center

 

Rundt om i verden er der opstået lokale LNOB koalitioner i samarbejde med paraplyorganisationen International Civil Society Centre, ICSC. The Leave No one Behind Partnership arbejder for langt mere inddragelse af lokalbefolkningen og de mest marginaliserede i opnåelse af verdensmålene og bæredygtig udvikling. Missionen er at give stemme til de mest marginaliserede og skabe indflydelsesrum til dem.

Paraplyorganisationen HelpAge International, hvor Globale Seniorer er medlem, er også tilsluttet det internationale Partnerskab.

Den danske Leave No One Behind Koalition består af 8 civilsamfundsorganisationer:
– Dansk Flygtningehjælp,
– Danske Handicaporganisationer,
– Globale Seniorer,
– Ilisimassvut,
– Kirkens Korshær,
– Kvinderådet,
– Mellemfolkeligt Samvirke og
– Sex & Samfund.

Koalitionen har netop til formål at sikre inklusion af og opmærksomhed på potentielt oversete og marginaliserede grupper. Med andre ord: Ingen skal glemmes i den nationale implementering af Verdensmålene.

Ønsker du at vide mere og vil du gerne medvirke i arbejdet, så kontakt Maria Justiniano pr. mail massif2013@gmail.com eller på telefon +45 6168 8187.

Maria Justiniano
Udgivet 11. november 202