Globale Seniorer

Globale Seniorer og Israel-Palæstina konflikten

Globale Seniorer stiller skarpt på Israel-Palæstina konflikten
På to konferencer er de langsigtede løsninger i centrum

"Den folkelige modstand mod Israels ødelæggelse af Gaza vokser eksplosivt i hele verden". Her fra en antikrigs demonstration i Amsterdam oktober 2023. Foto: PersianDutchNetwork / CC BY-SA 4.0

Af Nina Ellinger,
Globale Seniorer

Mellemøstengruppen i Globale Seniorer holdt 16. januar et vellykket møde med debatoplæg af Morten Thing og Fathi El-Abed. Læs mere om indholdet af mødet i Vibe Jakobsen og Finn Hanssons referat “Hvordan skal det gå for Palæstina“.

I den efterfølgende debat stod det klart at den folkelige modstand mod Israels ødelæggelse af Gaza vokser eksplosivt i hele verden – mens vores regeringer fortsat fremhæver Israels ret til selvforsvar. Men forsvaret er eksploderet uproportionalt til altomfattende ødelæggelser af både civile liv og alt grundlag for liv og samfund i Gaza. Den Israelske stats behandling af det palæstinensiske folk gennem årtier dækkes endeligt i medierne – mest af alt i de sociale medier. Mens politikerne sidder på hænderne demonstreres og protesteres der som aldrig før under parolerne:

Stop krigen
Slut mareridtet
Nej til fordrivelse af det palæstinensiske folk
Nej til apartheid
Nej til folkemord

 Globale Seniorer har siden sin etablering stået på mål for Folke- og menneskeretten, for FN og de internationale institutioner. Vi har derfor taget initiativ til at samarbejde med en række andre organisationer om to Palæstinakonferencer på Christiansborg i de kommende måneder:

 Den 9. februar 2024 kl 13-16 i Proviantsalen, Christiansborg: Unge og børns rolle er afgørende for at sikre en langsigtet løsning i Palæstina og Israel. Hvad kan Danmark gøre? 

Konferencen byder på stemmer fra engagerede unge, forskere, civilsamfundsorganisationer og politikere, der giver deres bud på centrale spørgsmål. Konferencen finder sted på Christiansborg og er arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirke, Red Barnet, Betlehems Venner, FN Forbundet,  KFUM & KFUK, Globale Seniorer, SOS Børnebyerne og PLAN Børnefonden.

Den 8.marts 2024 kl 12:30-16:30 i Fællessalen, Christiansborg
Den glemte resolution  – som måske er et redskab til fred og måske en håndsrækning til Palæstinas kvinder

Formålet med konferencen er at skabe opmærksomhed omkring FN’s sikkerhedsråds  resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed og om de muligheder, den åbner for en positiv udvikling i Palæstina. Muligheder med danske politikere og det danske civilsamfund som vigtige aktører. Hvis de vil engagere sig. Konferencen håber at vise, at det vil de og lade palæstinensiske stemmer fortælle hvordan bedst. Konferencen er arrangereret af Globale Seniorer, Betlehems Venner, FN Forbundet,  Mellemfolkeligt Samvirke, Kvindernes Internationale Liga for Fred of Frihed, Kvinderådet, Kvinfo, Oxfam Ibis m fl.

ANNONCERING med mulighed for tilmelding kommer på hjemmesiden snarest

Udgivet 27. januar 2024