Globale Seniorer

Globaliseringsgruppen

Senest opdateret 22.03.2024

Tema

Globaliseringsgruppen er en af Globale Seniorers ældste grupper. Med den nye verdensorden, der er på vej, sker der vidtgående begrænsninger af globaliseringen, som vi har kendt den gennem en lang række år. Derfor overvejer vi at give gruppen et nyt navn, som bedre afspejler de nye tider.

Rivaliseringen mellem USA og Kina om det globale herredømme har været i gang lige siden det blev tydeligt, at Kinas økonomi ville blive større end USA’s. Og at USA’s rolle som dominerende magt i en unipolær verden står for fald.

Hvordan en ny verdensorden kommer til at se ud, er ved at blive afgjort.  Ukraine-krigen er en del af denne kamp. 

Globaliseringsgruppen ser det som sin opgave at sætte de mange forandringer og mulige udviklinger under lup. De seneste år har vi inviteret en række fremtrædende forskere og politikere til møder, hvor de har lagt op til debat.

1.marts 2023 havde vi således et både velbesøgt og meget udbytterigt møde med overskriften:

Udfordringerne fra den nye verdensorden.
Om formiddagen et glimrende oplæg af økonomen Keith Smith, emeritus, London University:  “Geopolitiske og miljømæssige implikationer af Ukraine-konflikten’. Efter en fælles frokost præsenterede Björn Johnson, 
emeritus professor, AUC, oplægget “The Climate crisis’ background in Western colonialism as described by Amitav Ghosh”. Fælles for oplæggene var deres fokus på at de geopolitiske konflikter ikke kan ses løsrevet fra deres miljømæssige aspekter.

Aktiviteter 2024
Vi fortsætter denne linje i 2024.

15. maj har vi således et offentligt møde med overskriften: “Hvilken betydning har den globale geopolitiske situation for FN’s rolle og opgaver”
Oplægsholder er Jens Wandel, forperson for FN-forbundet, tidligere undergeneralsekretær og særlig rådgiver for FN-generalsekretær António Guterres og direktør for UNDP fra 2012 til 2017.

Alle møder vil blive annonceret på forsiden af globaleseniorer.dk “Kommende åbne møder i Globale Seniorer.

Kontaktperson
Knud Arne Nielsen, knud.arne.nielsen@gmail.com

Verdensorden hvordan? Foto: Gerd Altmann/Pixabay. Indsat Mogens Lykketoft, foto: Knud Winckelmann/commons.wikimedia.org
Kunstig intelligens, techgiganterne og USA’s teknologikrig mod Kina. Det globale Syds rolle i en ny global verdensorden
 
Besøg på DIIS med oplæg af Mona Kanwal Sheikh og Lars Erslev Andersen om Verdensmålsanalysen.
 
Ovenstående tre foto er alle fra annonceringen af Globaliseringsgruppens aktiviteter i 2022/23.