Globale Seniorer

Globaliseringsgruppen

Senest opdateret 22.03.2023

Tema
Globaliseringsgruppen er en af Globale Seniorers ældste grupper.

Men med den nye verdensorden, der er ved at udvikle sig, har vi faktisk overvejet at omdøbe os til ‘Af-globaliseringsgruppen.’ Indtil videre holder vi dog fast i navnet.

Rivaliseringen mellem USA og Kina om den globale herredømme har været undervejs lige siden det blev tydeligt, at Kinas økonomi ville blive større end USA’s. Og at USA’s rolle som dominerende magt i en unipolær verden stod for fald.

Hvordan en ny verdensorden kommer til at se ud, er ved at blive afgjort. Og Ukraine-krigen er blevet en del af denne kamp.

Globaliseringsgruppen ser det som sin opgave at sætte de mange forandringer og mulige udviklinger under lup.

Det vil vi gøre med en række møder, hvor fremtrædende forskere og politikere lægger op til debat.

Aktiviteter 23/24
1.marts 2023 havde vi således et både velbesøgt og meget udbytterigt møde med overskriften: Udfordringerne fra den nye verdensorden.
Om formiddagen et glimrende oplæg af økonomen Keith Smith, emeritus, London University:  “Geopolitiske og miljømæssige implikationer af Ukraine-konflikten’. Efter en fælles frokost præsenterede Björn Johnson, 
emeritus professor, AUC, oplægget “The Climate crisis’ background in Western colonialism as described by Amitav Ghosh”. Fælles for oplæggene var deres fokus på at de geopolitiske konflikter ikke kan ses løsrevet fra deres miljømæssige aspekter.

19. april har vi Verdenssynsanalyse på programmet
Vi besøger DIIS, hvor seniorforskerne Mona Kanwal Sheikh og Lars Erslev Andersen vil præsentere os for det ‘nye’ værktøj Verdenssynsanalysen (Worldview).

“Vi er i en tid, hvor fortællinger om nationers og samfunds fælles historie, plads i verden og særlige værdisæt eller verdensanskuelse i stigende grad bliver brugt til at legitimere regimer og konflikter – fra USA’s fortælling om at være forsvarer af den frie verden til Kinas fortælling om en 1.000 år gammel stolt kinesisk civilisation til Putins fortælling om et Storrusland, som skal vækkes til live.”

Hvor bevæger verden sig hen? Fra Globale Seniorers studierejse til Kina 2014. Foto: Steffen Gøth

Citatet er fra interviewet: “Verdenssynsanalyse: Indsigt i verdenssyn kan bidrage til at forstå og deeskalere verdens fastlåste konflikter“.

I maj/juni planlægger vi endnu et møde med arbejdstitlen “FN’s forandrede rolle”
I efteråret 2023 holder vi 3 – 4 møder om de globale udfordringer.
Alle nævnte møder vil blive annonceret på forsiden af  globaleseniorer.dk “Kommende åbne møder i Globale Seniorer”.

Kontaktperson
Knud Arne Nielsen, knud.arne.nielsen@gmail.com