Globale Seniorer

God praksis i tilbud til ældre

Civilsamfundsstøtte til ældre i Danmark, Finland og Rusland -
Et projekt til udveksling af gode ideer i arbejdet med ældre i civilsamfundet støttet af Nordisk Råd

Sammen med Danske Seniorer og to NGO’er fra Finland og Rusland starter Globale Seniorer til december projektet: Supportive Community – Informal Care for Elderly in Russia, Finland and Denmark. Projektet er finansieret af Nordisk Råd, der giver støtte til civilsamfunds- og netværksbaserede projekter mellem Rusland og de nordiske lande. Støtten gives med det formål at bidrage til fremgang og fredelig udvikling i regionen ved at binde tætte relationer mellem Norden og Rusland.

Ældrepolitisk gruppe er ansvarlig for Globale Seniorers indsats i projektet. Er du interesseret i projektet så læs mere herunder. Har du lyst og mulighed for at bidrage til gruppens arbejde så henvend dig til Maria Justiniano.

Globale Seniorer har i samarbejde med Danske Seniorer, den russiske organisation CRNO, Non-Governmental Organisations’ Development Centre og finske VALLI, The Union for Senior Services, modtaget DKK 500.000 i støtte til at gennemføre projektet Supportive Community – Informal Care for Elderly in Russia, Finland and Denmark. Projektet løber fra december i år til udgangen af november 2021.

CRNO tilbyder forskellige tjenester til CSO’er. Her et kursus om forvalning – strategisk planlægning. Fra hjemmesiden http://www.crno.ru

Projektets indhold

 

Projektets mål er at give inspiration på tværs af grænserne til at forbedre livskvaliteten for den ældre generation i forhold til de tilbud og den støtte de kan få fra naboer, lokalsamfund og civilsamfundsorganisationer – CSO’er. Udgangspunktet er den praksis, der er udviklet i de enkelte lande som har potentiale til at inspirere til indsats i de øvrige lande. Der er tale om alle mulige praksisser, fra spontant organiseret nabohjælp til indkøb til NGO indsats for at støtte ældres digitale færdigheder eller organisering af læsegrupper i lokalsamfundet via facebook. Nogen kan være udviklet specielt i forbindelse med den nuværende Corona-pandemi, andre har eksisteret længere og er praksisser med baggrund i CSO’erne egen praksis.
Projektpartnere vil gennem udvekslingen styrke deres egne aktiviteter, deres viden, færdigheder og netværk.

Der er tre hovedaktiviteter i projektet, som blev udviklet inden Coronarestriktionerne for alvor lukkede grænserne:

  • Der skal fra hvert af landende opsøges og udvælger tre eksempler på god praksis i forhold til indsats for ældre organiseret på initiativ af f.eks. naboer, facebookgrupper, lokalsamfund eller civilsamfundsorganisationer. Slutproduktet bliver korte videoer (maks. 5 minutter) og kort med infografik som handlingsorienteret beskriver ‘det gode eksempel’ der potentielt kan iværksættes i en anden kontekst.
  • ­To seminarer hvor vi kan diskutere og vise de praksisser vi hver især vil pege på. Det første i Skt. Petersborg i februar 2021, der fokuserer på the new older generation. Det andet seminar er en afsluttende udvekslingsworkshop, som præsenterer projektets resultater i september 2021. i Skt. Petersborg.
  • Studierejser til hhv. Danmark, Finland og Rusland for at se og diskutere eksempler på civilsamfundets arbejde med ældre i landene. Studierejserne er delvist selvfinansieret.

Projektets organisering
Globale Seniorer Projektet er kommet i stand gennem en henvendelse fra VALLI, der er med i HelpAges’ europæiske netværk. Vi henvendte os med det samme til Danske Seniorer for at sikre viden om og kontakt til en bredere del af arbejdet med ældre i Danmark. Danske Seniorer fandt projektet spændende og er med på at bidrage.

Projektansvaret i forhold til Nordisk Råd er den russiske organisations. Partneransvaret for den danske del omfatter deltagelse i organisering og ledelse af det samlede projekt, udvælgelse og beskrivelsen af tre eksempler på gode praksisser og tilrettelægning af studierejsen i Danmark.

VALLI støtter deres medlemmer på mange måder, de arbejder blandt andet for en bedre alderdom sammen med deres medlemsorganisationer. Fra hjemmesiden http://www.valli.fi
Vær med i arbejdet
I Globale Seniorer er det Ældrepolitisk gruppe, der arbejder med projektet og der er nedsat en gruppe, som koordinerer med Danske Seniorer. Globale Seniorer, der har lyst til at bidrage til gruppens arbejde med projektet, er meget velkomne. Tag kontakt til gruppens tovholder Maria Justiniano og få mere at vide om gruppens arbejde, massif2013@gmail.com,
eller tlf. 6168 8187.

Tanker om en GS Studierejse til Skt. Petersborg
Udover det konkrete projekt vil Ældrepolitisk gruppe undersøge om der er interesse for at Globale Seniorer arrangerer en studierejse til Skt. Petersborg, efter samme principper som tidligere studierejser. Det er også indtænkt at tilbyde studierejsen til Danske Seniorer, som indgår i projektsamarbejdet.

De foreløbige tanker er at rejsen skal starte med den omtalte afsluttende projektworkshop i september 2021 i Skt. Petersborg, hvor vi kigger på projektets 10 gode eksempler. Men programmet har et bredere internationalt sigte. Vi vil gerne vide hvad styret og de russiske borgere hver for sig gør sig af tanker om deres placering i en ny verdensorden, om udviklingen i Europa og i Rusland og om de brændpunkter, hvor Europa og Rusland konfronterer.

De Globale Seniorer der er interesseret i studierejsen, inviteres til at være med til at udvikle indholdet, der selvfølgelig også skal vindeholde besøg på de klassiske, historiske og kulturelle, rejsemål i byen. Ældrepolitisk gruppe vil snarest indkalde til et medlemsmøde om interessen for at gennemføre studierejsen.

Projektet under Corona pandemien
Da ansøgningen blev afleveret i april anede vi kun svagt, hvordan Covid virus ville komme til at påvirke leveforholdene i verden og der er derfor efterladt et stort stykke arbejde med at justere projektet ind til den aktuelle virkelighed.

Vi stopper altså ikke med at ville lære noget af hinanden på tværs af landegrænserne på grund af Corona’en og vi vil derfor forsøge at bruge de digitale tjenester til at udveksle erfaringer og skabe netværk. Det lyder svært, men rummer også vigtige fremtidsperspektiver.

I Ældrepolitisk gruppe glæder vi os til arbejdet.

Povl Anker Andersen
Publiceret den 17. november 2020