Globale Seniorer

Godt nyt!

Susanne Danielsen

Politikere og medier taler alderdommen ned. ‘Ældre’ bliver automatisk associeret med ‘pleje og omsorg’. Senest illustreret ved forslaget til en ‘ældrelov’ – som retteligt burde hedde ‘lov om pleje og omsorg’.
Dette er paradoksalt, fordi relativt færre ældre borgere her i landet i dag har behov for hjemmepleje eller plejehjem. Det skyldes blandt andet, at færre i de nye ældregenerationer udvikler demenssygdom, og at ældrebefolkningen generelt har en bedre samlet funktionsevne i dagens Danmark.

Globale Seniorer afholder åbent medlemsmøde for alle med aldringsforskeren Henning Kirk fredag d.2.december 2022 kl. 14.00 – 17.00 på Ramsingsvej 30, HB – salen, Valby.

Der vil blive serveret kaffe og the, julegodter og et enkelt glas portvin.

Kom, som en del af boomer-generationen, og få et andet perspektiv på den demografiske udvikling og dens indflydelse på samfundet!
I foredraget vil den positive udvikling blive forklaret nøjere, ligesom der vil være gode råd om, hvordan man holder hjernen frisk højt op i årene.

Henning Kirk er speciallæge i samfundsmedicin, dr. med, aldringsforsker og tidligere leder af Gerontologisk Institut. Han har skrevet en række bøger om aldring og hjernesundhed, senest ”Godt nyt om gamle hjerner.”

                                                                                                                            26. oktober 2022