Globale Seniorer

Gør de digitale løsninger borgerparate!

Kirsten Jæger, professor emerita på RUC, lagde op til debat ved bordene med en gennemgang af digitaliseringens forløb og udfordringer. Eget foto.

Globale Seniorer tog fredag den 29. september forskud på FN's internationale ældredag 1. oktober. En god eftermiddag med debat om digitalisering og fejring af dagen. Ældrepolitisk gruppe har samlet debatten op i udtalelsen herunder
 

Den nationale digitale strategi er for alvor kommet på den politisk dagsorden og det er Globale Seniorer glade for. Men vi tror, at de løsninger mange politikere taler om misser en vigtig pointe.

Vi er som seniorer begejstrede for de mange muligheder digitaliseringen har skabt – og vi siger ja til øget digitalisering. Det var de muligheder, der hjalp os gennem Coronaen og demonstrerede, hvad teknikken og vi selv formår.

Men samtidig ved vi at ca. 25 pct. af den voksne befolkning er udfordret af de digitale løsninger som skal bruges i den basale service i hverdagen og for at deltage i samfundslivet. Det drejer sig både om unge, om ældre, om funktionshæmmede og om mange andre grupper. Digitalt udfordrede borgere er i dag udsat for negativ forskelsbehandling.

Politikerne har brug for en repetition af de mål de selv satte med tilslutningen til FN’s mål for en bæredygtig global udvikling: Leave no one Behind. Alle skal nyde godt af digitaliseringens enorme udviklingspotentiale. På FN’s internationale ældredag vil Globale Seniorers ældrepolitiske gruppe bede politikerne fremover være opmærksomme på, at:

  • Det er et offentligt ansvar at fremme en digitalisering som sikrer, at alle borgere hvor de nu er, får adgang til og mulighed for at begå sig digitalt.
  • Vi vil hjælpes – frem for at fritages. Det offentlige skal tilbyde borgerne differentieret bistand og personlig hjælp til at færdes digitalt.
  • De digitale services skal udvikles for og sammen med borgerne og skal understøtte demokrati og velfærd. De skal være intuitive og borgerparate!

Ældrepolitisk gruppe
1. oktober 2022

Den 1 oktober på FN's internationale Ældredag udesendte Ældrepolitisk gruppe i Globale Seniorer dette tweet.