Globale Seniorer

Globale Seniorers tema- og arbejdsgrupper

Oversigt over tema- og arbejdsgrupper i Globale Seniorer
Klik ind på gruppen og få information om mailadresser til kontaktpersoner i grupperne.

Formålet med en temagruppe om Afrika er at blive klogere på kontinentets muligheder og udfordringer i en geopolitisk situation under forandring.

Første indledende møde blev holdt onsdag 26.4.2023, 13.00 – 16.00. Temagruppen har nu ca 25
medlemmer på mailinglisten. Nye medlemmer er velkomne.
Kontakt: Jette Steensen, jksteensen@yahoo.com

Gruppen ser på den storpolitiske interesse for Arktis, herunder påvirkning på Grønlands udvikling og ønsker om selvstændighed.

Kontakt: Arne Skov Andersen: askov12@hotmail.com

Se gruppens side

Gruppen går ind for et samarbejdende Europa og arbejder for at forstå den historie, de kulturer og folk, det består af.

Kontakt: Nina Ilona Ellinger, ninaellinger@gmail.com

Europagruppens månedlige medlemsmøde, hvor Ole Aabenhus indleder med kort nyt om 3 store, aktuelle sager i Europa. Herefter debat.

Kontakt: Ole Aabenhus:  oaa@openhousemedia.dk 

  • Gruppen indhenter viden på flere måder fx gennem en læsegruppe, oplæg af personer med særlig viden på området, DEO onlinerejser og eventuelt rejse til et sted i Balkanområdet.
  • Kontakt: Marie Thun: marie.thun@gmail.com

Gruppen arbejder med studier af Rumænien, et af Europas “fattige” lande. Der arbejdes med forberedende møde og studiekredse til en rejse til Rumænien..

Kontakt: Gizelle Olah: g.z@live.dk

Gruppen beskæftiger sig med Nordirland efter Brexit og søger at belyse spørgsmålene: Hvordan påvirker Brexit befolkningens dagligdag i Nordirland? – Hvilken betydning har det for forholdet mellem Nordirland og Irland og Nordirland og England? – Hvordan udvikler de politiske, socioøkonomiske, og kulturelle forhold sig?
Gruppen planlægger en rejse til Nordirland fra 9.-16. september 2023 og der er planlagt diverse forberedende aktiviteter.

Kontakt: Nina Wernberg: nina@privat.dk

Gruppen vil udvide forståelsen af hvad folkeretten og menneskerettighederne består af og perspektivere aktuelle begivenheder i lyset af de to begrebssæt.

Kontakt: Nina Wernberg: nina@privat.dk

Globaliseringsgruppen arbejder med at forstå den aktuelle globale udvikling, dens dynamik og muligheder.

Kontakt: Knud Arne Nielsen: knud.arne.nielsen@gmail.com 

Gruppen forholder sig til centrale spørgsmål i regionen, den koloniale historie og baggrunden for de aktuelle konflikter i området.

Kontakt: Nina Illona Ellinger:  ninaellinger@gmail.com 

I forlængelse af tidligere studier af vigtige europæiske institutioner i Geneve og Strasbourg arbejder gruppen med forberedelse af en studierejse til Paris med institutionerne OECD og UNESCO som mål. Rejsen er udsat 2 gange på grund af Corona restriktioner.

Kontakt: Peter Højslev Petersen: phpphpetersen@gmail.com

Verdensmålsgruppen arbejder for at fremme FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig global udvikling.

Kontakt: Lene Grønfeldt: lenegroenfeldt@gmail.com

Se temagruppens side

Gruppen er samlet om at bidrage med events på det årlige Folkemøde på Bornholm.

Indholdet har fokus på ældres forhold, globalt på Verdensmålene og en generationsdebat om dem.

Kontakt: Povl Anker Andersen: povlanker.a@gmail.com

Formidlingsgruppen er en arbejdsgruppe indenfor verdensmålsgruppens tema. Gruppen er  for de medlemmer, der interesser sig for formidling både skriftligt, mundtlig og billedligt.

Kontakt: Ellen Farr:  ef@globalskole.dk

Se gruppens side

Klima- og miljøgruppen arbejder med den del af verdensmålene som er afgørende for det liv som kan leves af mennesket på vores planet, herunder bl.a.:

  • Klima
  • Land forhold
  • Hav forhold
  • Drikkevand og overfladevand
  • Ozon laget

Kontakt: Asbjørn Andersen: aan@asaconsult.dk

En arbejdsgruppen under verdensmålsgruppen. Gruppen arbejder med mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund og har for en periode haft fokus på ældres forhold.

Kontakt: Annemette Olesen: annemette.olesen07@gmail.com

Samarbejder om Verdensmålenes implementering med andre NGO’er – herunder i Globalt Fokus SDG-arbejdsgruppe der udgiver  den årlige spotligtrapport.

Kontakt: Lene Grønfeldt:  lenegroenfeldt@gmail.com

Seniorpolitisk gruppe i GS vil arbejde med bæredygtig seniorpolitik i et verdensmålsperspektiv.

Kontakt: Elsebeth Melgaard elsebethmelgaard@outlook.dk 

eller Susanne Danielsen sis12sus@yahoo.ca

Globale seniorer på studierejse i Geneve, foto GS
Fra Globale Seniorers generalforsamling, foto GS
Studerende fra Bishkek på weekend picnic. med GS, Foto: Arne Skov Andersen
Globale Seniorer på Verdensmåls seminar, foto GS

Opdateret 02.10.2023.