Globale Seniorer

Globale Seniorers tema- og arbejdsgrupper

Oversigt over tema- og arbejdsgrupper i Globale Seniorer
Klik ind på gruppen og få information om mailadresser til kontaktpersoner i grupperne.

Formålet med en temagruppe om Afrika er at blive klogere på kontinentets muligheder og udfordringer i en geopolitisk situation under forandring.

Første indledende møde blev holdt onsdag 26.4.2023, 13.00 – 16.00. Temagruppen har nu ca 25
medlemmer på mailinglisten. Nye medlemmer er velkomne.
Kontakt: Jette Steensen, jksteensen@yahoo.com

Gruppen ser på den storpolitiske interesse for Arktis, herunder påvirkning på Grønlands udvikling og ønsker om selvstændighed.

Kontakt: Arne Skov Andersen: askov12@hotmail.com

Se gruppens side

Gruppen går ind for et samarbejdende Europa og arbejder for at forstå den historie, de kulturer og folk, det består af.

Kontakt: Nina Ilona Ellinger, ninaellinger@gmail.com

Balkan gruppen har sit udspring et særligt fokus på “landgrapping”, jordrettigheder og rettigheder for befolkningsmindretallene.

Gruppen har valgt at fortsætte med de emner i forhold til Bulgarien for siden hen at bevæge sig mod Albanien.

Kontakt: Marie Thun, marie.thun@gmail.com og Gizella Olah, g.z@live.dk 

Med udgangspunkt i Europagruppens prioriteringer for 2024-25 genoptager gruppen interessen for Tyskland, som var rejsemål i både 2021 til Eisenach og i 2022 til Sydtyskland. Genforenings- og mindretalsproblemstillinger var i fokus på begge rejser.

Kontakt: Marie Thun, marie.thun@gmail.com  

Gruppen bygger videre på Europagruppens fokus på Europas østlige grænsestater mod mod Rusland og vil studere de baltiske stater – fortrinsvis Estland og Letland.
 
Kontakt: Vibe Jakobsen, (vibe.f.jakobsen@gmail.com og
Nina Ellinger, ninaellinger@gmail.com 

Arbejdsgruppens mål er gennem en række møder at opdatere om EU’s vigtigste politiske udfordringer op til valget til Europa-Parlamentet i juni 2024

Kontakt: Ole Aabenhus: Ole Aabenhus, oleogki@gmail.com 

Gruppen vil følge op på rejsen til Nordirland fra 9.-16. september 2023. Opfølgningen vil tale ind i Europa gruppens generelle fokus på konflikter, sameksistens og demokratiforståelse.

Kontakt: Ole Aabenhus, oleogki@gmail.com 

Gruppen vil udvide forståelsen af hvad folkeretten og menneskerettighederne består af og perspektivere aktuelle begivenheder i lyset af de to begrebssæt.

Kontakt: Nina Wernberg: nina@privat.dk

Globaliseringsgruppen arbejder med at forstå den aktuelle globale udvikling, dens dynamik og muligheder.

Kontakt: Knud Arne Nielsen: knud.arne.nielsen@gmail.com 

Klima- og miljøgruppen arbejder med den del af verdensmålene som er afgørende for det liv som kan leves af mennesket på vores planet, herunder bl.a.:

  • Klima
  • Land forhold
  • Hav forhold
  • Drikkevand og overfladevand
  • Ozon laget

Kontakt: Asbjørn Andersen: aan@asaconsult.dk

Gruppen udvikler en vision og beskriver en løsning der ved hjælp af eksisterende komponenter kan sikre en bæredygtig og grøn varmeproduktion til en  rimelig pris.

Kontakt: Asbjørn Andersen: aan@asaconsult.dk

Gruppen forholder sig til centrale spørgsmål i regionen, den koloniale historie og baggrunden for de aktuelle konflikter i området.

Kontakt: Nina Illona Ellinger:  ninaellinger@gmail.com 

Seniorpolitisk gruppe i GS vil arbejde med bæredygtig seniorpolitik i et verdensmålsperspektiv.

Kontakt: Elsebeth Melgaard elsebethmelgaard@outlook.dk 

eller Susanne Danielsen sis12sus@yahoo.ca

Globale seniorer på studierejse i Geneve, foto GS
Fra Globale Seniorers generalforsamling, foto GS
Studerende fra Bishkek på weekend picnic. med GS, Foto: Arne Skov Andersen
Globale Seniorer på Verdensmåls seminar, foto GS

Opdateret 21-03-2024.