Globale Seniorer

Indlæg

På denne side finder du alle indlæg, som har været offentliggjort på Globale Seniorers hjemmeside.

De halvnøgne mænd, der vandt over briterne

I efteråret 1976 stillede de britiske myndigheder krav om, at alle internerede fra IRA og lignende oprørsgrupper skulle bære fangetøj. Fangetøj er et symbol på, at du straffes som kriminel og flere hundrede unge mænd...

Verdensmålene: En fælles global indsats

Verdensmålene er ikke fortid, de er vores fremtid. De er vores fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030.

Postkort fra Nordirland

Nordirlandsgruppen i Globale Seniorer har aflagt besøg hos NIC-ICTU, som er Nordirlands svar på LO/FH. Her berettes om de vanskelige Nordirske vilkår bl.a. på arbejdsmarkedet.

Apropos au pair-debatten

Henrik Døcker minder om en fransk menneskeretsdom, der viser hvordan manglende kontrol kan føre til grotesk udnyttelse.

Had – eller tolerance

Henrik Døcker gør sig nogle betragtninger om de aktuelle konran-afbrændinger - og om uforsonlighed og ytringsfrihed. Det er bydende nødvendigt, at koran-afbrændinger standses. Det uforsonlige budskab er i den grad dansk mentalitet fremmed og eksponerer...

Ytringsfrihedens aktuelle klippeskær

Henrik Døcker reflekterer over, at ytringsfrihedens grænser bestandig udløser ny debat og besværliggør en fordomsfri meningsudveksling. Behovet for at fastslå, det nødvendige i lejlighedsvis at begrænse denne frihed er ligesom blevet en trivialitet.

Pragmatisk idealisme.

Per Bo har med interesse læst SVM-regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Spændingsfeltet mellem idealisme og pragmatisme er interessant.

Hvornår har ‘vi’ en stat?

Det kunstige spørgsmål om, hvorvidt Ukraine er en ”rigtig” stat, er atter til debat efter at Kinas Frankrigs-ambassadør har ytret sig om spørgsmålet.

Flertalsafgørelse i EU i militære anliggender?

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterede forleden en ny strategi for dansk udenrigspolitik under deviser som “Vi må ikke være naive” og “pragmatisk idealisme”.

Intet om os uden os!

Aaja Chemnitz, IA, vil hellere arbejde for at løse de presserende problemer inden for uddannelse, det sociale område og erhverv og økonomi i Grønland, end at skubbe på for formel selvstændighed.

Stemning fra Paris GS rejses 2023

Mere fra Paris

Birte Siim var inspireret af møde i OECD om migration og integration i Europa og beretter her om mødet med Claire Charbit som er chef for enheden "Territorial Dialogues and Migration".

GS besøg OECD 2023. Foto: Nina Wernberg

Studietur til Paris

16 GS medlemmer besøgte i april OECD og UNESCO i Paris. Henrik Secher Marcussen har sendt en beskrivelse af møde med Ulrik Vestergaard, Vicegeneralsekretær i OECD.

Kan du holde på en hemmelighed?

Henrik Døcker reflekterer over behovet for at holde noget hemmeligt og over forholdet mellem, hvad der er privat, fortroligt og offentligt.

Det går godt på Færøerne…

Færøerne klarer sig godt, og de fleste vil gerne fortsætte udviklingen frem mod fuld selvstændighed. Men ifølge Sjúrður Skaale bør processen gå stille og roligt. Og måske er det vigtigste for færingerne lige nu, at...

Borgernes Europa Topmøde

FIC og Foreningen Norden inviterer til Borgernes Europa Topmøde, som afholdes for 10. […]

The War between Ukraine and Russia

Den 27. marts kl. 19.30 har Den Internationale Højskole i Helsingør inviteret Flemming Splidsboel til at tale om krigen mellem Ukraine og Rusland. Foredraget er på engelsk.

Unheard voices of Crimea

Konference på Christiansborg den 21. marts, kl. 17-19. Markering af den illegale anektering af Krimhalvøen for 9 år siden med 2 talere fra Krim.

Foto: Pixabay

Får Danmark plads i FN’s Sikkerhedsråd

Hanne Christensen, FN-reform analytiker og tidligere ansat i FN har sendt denne artikel i anledning af, at Danmark i 2022 lancerede sit kandidatur til Sikkerhedsrådet i 2025-2025.

Arktisk råd sat på pause

Arktisk råd er ikke suspenderet - kun sat på pause. Det var et af hovedbudskaberne i et webinar, som DIIS holdt 15. februar 2023 om Ukrainekrigens indflydelse på samarbejdet i Arktisk Råd

Den store stedfortræderkrig

Henrik Døcker giver os en hel række historiske eksempler på hvad en stedfortræderkrig er. Den russisk-ukrainske krig er en af slagsen.

Reservér datoen 23. marts

Globale Seniorer holder sin 10. generalforsamling i år den 23. marts. Nøjagtigt 10 år og 10 dage siden stiftelsen den 13. marts 2013.