Globale Seniorer

Indlæg

På denne side finder du alle indlæg, som har været offentliggjort på Globale Seniorers hjemmeside.

Fornyet dansk engagemt i Afrika

Læs Jette Steensens indtryk af et debatarrangement på Christiansborg tilrettelagt af Global Fokus i anledning af regeringens arbejde med en ny afrikastrategi.

Generalforsamling 2024

Kurt Pedersen har samlet op på en vellykket generalforsamling 2024, hvor der var stor tilslutning og et interessant oplæg af Peter Hansen, tidl. generalkommisær for UNWRA.

International retfærdighed

FN systemet aktiveret på måder som vi sjældent har set. Henrik Døcker har sent et indlæg om de sager, der inden for de sidst par år er indbragt for den Internationale Domstol, som f.eks. Sydafrikas...

Ekstremisternes spil

Per Bo skriver: de lande, der i sin tid stemte for oprettelsen af staten Israel her i blandt Danmark har derfor - efter min mening - et særligt ansvar for, at der kommer en to-stats...

Rejsebrev fra Etiopien

Lørdag 20.1 deltog de afrikarejsende i TIMKET, den ortodokse etiopiske kirkes største religiøse festlighed. Timket fejrer Jesu dåb i Jordanfloden og markerer samtidig julens afslutning (julen begynder i Etiopien 7 januar).

Rejsebrev fra Afrika-gruppen

Vi blev modtaget i Den Afrikanske Union og fik indsigt i deres rådgivning og tekniske bistand i forbindelse med afholdelse af demokratiske valg, valgobservation samt bistand til post-konflikt situationer.

Hvordan skal det gå for Palæstina?

Referat af Mellemøstgruppens debatmøde 16. januar om Israel/Palæstina konfliktens komplekse historie og politik. Desuden nyt fra den Internationale Domstols (ICJ) kendelse fra den 26. januar.

Penge og politik – Magt og mytteri

Henrik Døcker reflekterer over de økonomiske interesser, der ofte udgør en vigtig faktor bag politiske beslutninger, og hvordan statsmagten reagerer på farlige, folkelige rørelser

Reserver den 8. februar kl. 13:30-15:00

Ældreorganisationerne i København har arrangeret et debatmøde med byens borgmestre og spørger dem, hvad de gør for at sikre et værdigt og aktivt liv for byens ældre.

En urolig verden i ubalance

Tæt på 75-året for vedtagelsen af menneskerettighedserklæring i FN reflekterer Henrik Døcker over institutionens rolle i verdens konflikter.

Migrants, refugees and societies

Nina Ellinger har deltaget i et møde arrangeret af Delegatforeningen (Røde Kors) om perspektiver på flygtninge i Danmark. Her præsenterede Knud Vilby Verdensbankens sidste udviklingsrapport, der handler om migration.

Et land – To stater

Den nuværende israelske regeringsleder Nethanyahu satser på en militær løsning. Men det er ikke en langsigtet løsning. Dertil kræves en politisk løsning. Per Bo minder om, at der også er fremtrædende israelere, der går ind...

Kan vi lære noget af Afrika?

Diskussionen om omlægning til et bæredygtigt landbrug i Danmark har brug for et øjenåbnende perspektiv og samarbejde med det globale syd.

Flygtning – perspektiver på før og nu

Andres møder: Delegatforeningen inviterer til medlemsmøde om: Flygtning – perspektiver på før og nu. Lørdag den 4. november 2023 klokken 14.00 til ca. 17.00.

Udviklingsbistand ved en skillevej:

HVORDAN FORBLIVER DEN RELEVANT? Udviklingsbistanden som vi har kendt den i årtier er udfordret. Hvad bliver Danmarks rolle? IDA afholder møde 24.10.23 kl. 17-19.

Hamas angreb på Israel

Per Bo har en kommentar om konflikten mellem Israel og Palæstina. Angrebet fra Hamas den 7. oktober kom overraskende for den israelske regering og var af en anden karakter og omfang end tidligere.

Hilsen fra Betlehem

Vi sidder på et hotel i Betlehem og håber at komme afsted med et fly fra Tel Aviv i aften, til trods for at situationen ser kaotisk ud i lufthavnen.

The Man Who Swallowed A Dictionary

Nordirlands-rejsegruppen var i teateret og se en forestilling om en vigtig politiker: David Ervine fra Progressive Unionist Party.

Creggan overgiver sig aldrig!

Ida-Elisabeth Andersen fra Globale Seniorers Nordirlandsgruppe besøgte Rath More, Creggan Enterprise, som ved første blik ligner et almindeligt butikscenter i udkanten af Derry.

Sinn Féin…håb om et forenet Irland

Sinn Féin’s vigtigste politiske budskab er et forenet Irland. Det kræver dog støtte fra befolkningen i begge lande, og tilladelse fra Westminster om folkeafstemning om frigørelse fra UK.

På skolebesøg nær Belfast

Dorte Lykkegaard og Nordirlandsgruppen i Globale Seniorer har besøgt Academy Primary & Nursery School i Saintfield, og det var noget af et mentalt spring fra mødet med det forhenværende IRA til en skole med glade...

På jagt efter et pragmatisk standpunkt

Henrik Døcker funderer over at den aktuelle samfundsdebat kan appellere både til fornuft og følelse, men anser også viften af meninger og opfindsom journalistik som store udfordringer.

Gummikuglen blev hans skæbne

Richard Moore er blind. Han var 10 år i maj 1972, da han blev skudt mellem øjnene med en gummikugle som den, han lader gå rundt, da vi Globale Seniorer er på besøg. Vi er...

Democratic Union Party og The Orange Order.

Democratic Union Party om Post-Brexit situationen og Nord-Irlands fremtid: 'Vi er grundlæggende pro-britiske, men vi føler os forladt - ja nærmest forrådt. Nordirland er blevet et offerlam'.

‘Toxic’ is the keyword

Dale var 6 år gammel, da 'Good Friday Agreement' blev til, så han har aldrig rigtig oplevet volden under 'The Troubles'. Men situationen i dag er stadig 'toxic', siger han, for spændingerne er der stadig.

De halvnøgne mænd, der vandt over briterne

I efteråret 1976 stillede de britiske myndigheder krav om, at alle internerede fra IRA og lignende oprørsgrupper skulle bære fangetøj. Fangetøj er et symbol på, at du straffes som kriminel og flere hundrede unge mænd...

Verdensmålene: En fælles global indsats

Verdensmålene er ikke fortid, de er vores fremtid. De er vores fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030.

Postkort fra Nordirland

Nordirlandsgruppen i Globale Seniorer har aflagt besøg hos NIC-ICTU, som er Nordirlands svar på LO/FH. Her berettes om de vanskelige Nordirske vilkår bl.a. på arbejdsmarkedet.

Apropos au pair-debatten

Henrik Døcker minder om en fransk menneskeretsdom, der viser hvordan manglende kontrol kan føre til grotesk udnyttelse.

Had – eller tolerance

Henrik Døcker gør sig nogle betragtninger om de aktuelle konran-afbrændinger - og om uforsonlighed og ytringsfrihed. Det er bydende nødvendigt, at koran-afbrændinger standses. Det uforsonlige budskab er i den grad dansk mentalitet fremmed og eksponerer...

Ytringsfrihedens aktuelle klippeskær

Henrik Døcker reflekterer over, at ytringsfrihedens grænser bestandig udløser ny debat og besværliggør en fordomsfri meningsudveksling. Behovet for at fastslå, det nødvendige i lejlighedsvis at begrænse denne frihed er ligesom blevet en trivialitet.

Pragmatisk idealisme.

Per Bo har med interesse læst SVM-regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Spændingsfeltet mellem idealisme og pragmatisme er interessant.

Hvornår har ‘vi’ en stat?

Det kunstige spørgsmål om, hvorvidt Ukraine er en ”rigtig” stat, er atter til debat efter at Kinas Frankrigs-ambassadør har ytret sig om spørgsmålet.

Flertalsafgørelse i EU i militære anliggender?

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterede forleden en ny strategi for dansk udenrigspolitik under deviser som “Vi må ikke være naive” og “pragmatisk idealisme”.

Intet om os uden os!

Aaja Chemnitz, IA, vil hellere arbejde for at løse de presserende problemer inden for uddannelse, det sociale område og erhverv og økonomi i Grønland, end at skubbe på for formel selvstændighed.

Mere fra Paris

Birte Siim var inspireret af møde i OECD om migration og integration i Europa og beretter her om mødet med Claire Charbit som er chef for enheden "Territorial Dialogues and Migration".

GS besøg OECD 2023. Foto: Nina Wernberg

Studietur til Paris

16 GS medlemmer besøgte i april OECD og UNESCO i Paris. Henrik Secher Marcussen har sendt en beskrivelse af møde med Ulrik Vestergaard, Vicegeneralsekretær i OECD.

Kan du holde på en hemmelighed?

Henrik Døcker reflekterer over behovet for at holde noget hemmeligt og over forholdet mellem, hvad der er privat, fortroligt og offentligt.

Det går godt på Færøerne…

Færøerne klarer sig godt, og de fleste vil gerne fortsætte udviklingen frem mod fuld selvstændighed. Men ifølge Sjúrður Skaale bør processen gå stille og roligt. Og måske er det vigtigste for færingerne lige nu, at...

Borgernes Europa Topmøde

FIC og Foreningen Norden inviterer til Borgernes Europa Topmøde, som afholdes for 10. […]

The War between Ukraine and Russia

Den 27. marts kl. 19.30 har Den Internationale Højskole i Helsingør inviteret Flemming Splidsboel til at tale om krigen mellem Ukraine og Rusland. Foredraget er på engelsk.

Unheard voices of Crimea

Konference på Christiansborg den 21. marts, kl. 17-19. Markering af den illegale anektering af Krimhalvøen for 9 år siden med 2 talere fra Krim.

Foto: Pixabay

Får Danmark plads i FN’s Sikkerhedsråd

Hanne Christensen, FN-reform analytiker og tidligere ansat i FN har sendt denne artikel i anledning af, at Danmark i 2022 lancerede sit kandidatur til Sikkerhedsrådet i 2025-2025.

Arktisk råd sat på pause

Arktisk råd er ikke suspenderet - kun sat på pause. Det var et af hovedbudskaberne i et webinar, som DIIS holdt 15. februar 2023 om Ukrainekrigens indflydelse på samarbejdet i Arktisk Råd

Den store stedfortræderkrig

Henrik Døcker giver os en hel række historiske eksempler på hvad en stedfortræderkrig er. Den russisk-ukrainske krig er en af slagsen.

Reservér datoen 23. marts

Globale Seniorer holder sin 10. generalforsamling i år den 23. marts. Nøjagtigt 10 år og 10 dage siden stiftelsen den 13. marts 2013.

Regeringens udenrigspolitik

Per Bo kommer her med en kommentar til det udenrigspolitiske kapitel i regeringsgrundlaget for den nye SVM-regering.

Krig – besættelse – fremmedherredømme

Henrik Døcker tager begreberne krig, besættelse og fremmedherredømme under behandling og refererer til forskellige besættelser - også krigen i Ukraine.

Verdensmålsugen 2023

Verdensmålsugen afholdes den 31. januar – 3. februar. Verdensmålsugen er en tilbagevendende begivenhed, […]

Globale Seniorer ønsker
Godt nytår

Globale Seniorer ønsker medlemmer og samarbejdsparter Godt Nytår. Se også Nina Ilona Ellingers Nytårshilsen til medlemmerne.

Ytringsfrihed og massekommunikation

Ytringsfrihedens grænser er et klassisk debatemne i demokratiske stater, men begrebsforvirringen er vokset alarmerende i vor tid. Henrik Døcker reflekterer i dette indlæg.

Danske NGO’er ved slutning af COP27

Ved afslutningen af COP 27 skriver danske NGO'er: "Godt verden fik aftale om klimakatastrofe-fond – men helt utilstrækkeligt resultat"

Godt nyt!

Globale Seniorer afholder åbent medlemsmøde for alle med aldringsforskeren Henning Kirk fredag d.2.december 2022 kl. 14.00 – 17.00

Hvad sker der i Afghanistan?

ANDRES MØDER: Globale Seniorers Mellemøstgruppe gør opmærksom på mødet om Afghanistan arrangeret af Røde Kors' Delegatforening

Ukraines flag

Neutralitet eller solidaritet?

Henrik Døcker spørger, hvor grænsen går mellem neutralitet og stiltiende samtykke i konflikter.

Kampen om magten

I kampen om magten reflekterer Henrik Døcker, med tråde til både minksagen og krigen i Ukraine, generelt om, hvordan man administrerer sin magt og hvordan man fortaber den.

Postkort fra Ulm ved Donau

Sydtysklandsgruppen har været i Ulm og bl.a. besøgt en interessant udstilling, der reflekterer sult og overflod.

Postkort fra Bulgarien

Per og Helle er nået til et smukt og skovklædt Bulgarien, hvor de forklarer, hvorfor befolkningen ikke er ret afhængig af russisk gas.

Postkort fra München

I München havde Sydtysklandsgruppen møde med lederne af foreningen "Landsmannschaft der Banater Schwaben"

Danske ngo’ers vurdering af COP 26

Hverken på CO2-reduktioner eller støtten til de fattige og sårbare lande leverede klimatopmødet nok, skriver 10 danske NGO’er i deres vurdering af Klimatopmødet

Globale Seniorer tilslutter sig

Leave no one behind koalitionen arbejder for, at der indhentes data om forholdene for de mest udsattes forhold.

Studietur Eisenach

11 Globale Seniorer besøgte Eisenach 10-16 oktober 2021. Læs mere og se gruppens postkort.

Video’er om verdensmålene

Global Fokus har i samarbejde med de deltagende organisationer yderligere udarbejdet en række små videoklip, som ligger på Youtube. Vi har valgt at gøre videoerne tilgængelige for Globale Seniorer i en samling nedenfor.

Debatkultur eller meningstyranni?

En vældig udvikling i kommunikations-formerne i de sidste omkring 70 år har åbnet for sluser af meningstilkendegivelser verden over. Nutidens verdensborger overøses med informationer, og qua de sociale medier også med meninger.

Varm interesse for Arktis

Sidste dag i maj samledes en gruppe Globale Seniorer for første gang om emnet ”Det iskolde arktiske brændpunkt”. Hensigten med mødet var at finde ud af, om der er interesse for at gå videre med...

Vi tror vi kan måle alt

Vi tror vi kan måle alt er en smuk, velskrevet og meget personlig bog om mødet med Afrika – og med Zimbabwes udviklingshistorie fra den nye stats oprettelse i 1980.

Spotlightrapport 2021 er lanceret

Den årlige rapport som Globalt Fokus og 92-gruppen siden 2018 har udarbejdet om fremdriften i verdensmålene blev lanceret torsdag den 17. juni på Folkemødet på Bornholm.

Kina kan ikke kopieres

Steffen Gøth har sendt postkort fra globaliseringsgruppens møde om Kinas politiske system og relationerne til Europa. Steffen skriver om Professor Li Xings oplæg på mødet og om ny møder om Kina.

Det internationale ansvar

Henrik Døcker reflekterer i sit debatindlæg over begrebet ”det internationale ansvar”. Han peger bl.a.på, at ikke alle umenneskeligheder er en international krænkelse.

Klimaudfordringen skal ind i alle fag

Hjemmesiden har fået postkort fra Susann Albeck, Tidl. lektor på Køge Handelsgymnasium. Susann var med Globale Seniorer i Kirgisistan og trænede samtale med de studerende på engelsk. Hun omtalte allerede den gang et bogprojekt hun...

Verdensmålene skal med – også i sprogundervisningen

Ellen beskriver sine erfaringer bl.a. fra deltagelsen i Globale Seniorers rejse til Kirgisistan i 2019, hvor hun sammen med øvrige deltagere gennem en måned trænede engelsk konversation med unge studerende på universitet i Osh. Ellen...

Demokratiet begynder med dig og mig

Når vores demokrati henter sin inspiration i de græske bystaters folkestyre, og vi så i århundredernes forløb har finslebet ideen fra statens folkeforsamlinger – parlamenterne – via delstats-, regions-og provinsråd til kommunalbestyrelser og sogneråd, ja...

Grænser for det internationale ansvar

Henrik Døcker reflekterer i sit debatindlæg over begrebet ”det internationale ansvar”. Hans eksempler er den aktuelle sag om de danske børn af syrienskrigere efterladt i lejre og den 17 år gamle sag om Danmarks ansvar...

Fire år med Trump – en lærestreg for Europa

Sådan lyder vurderingen i Per Bo’s kommentar til det amerikanske præsidentvalg, der får sin formelle afslutning på et møde i Valgmandskollegiet mandag den 14. december 2020.

God praksis i tilbud til ældre

Sammen med Danske Seniorer og to NGO’er fra Finland og Rusland starter Globale Seniorer til december projektet: Supportive Community – Informal Care for Elderly

Samarbejde med Danske Seniorer

Efter flere års positivt samarbejde har bestyrelsen indmeldt Globale Seniorer som kollektivt medlem i Danske seniorer.

Konf. om Sociale rettigheder og grøn omstilling

FN-forbundet og Globale Seniorer inviterer til konference på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K, med mulighed for at deltage fysisk eller webbaseret: 3. december 2020 kl. 10:00-12:30 adgang fra kl. 9:30

Verdensmålenes lokale liv

I anledning af FN’s 75 års dag afholdt Vanløse lokaludvalg sammen med FN-forbundet i sidste uge en udstilling i Kronen, Vanløses indkøbscenter, hvor en nedlagt butik var stillet til rådighed for udstilling og aktivitet.

I smittens tid er vi én eneste organisme

Steen Hildebrandt er optaget af, hvad vi har lært af Coronakrisen. Vi har indsigt, viden og teknologi til at bygge en bedre verden. Spørgsmålet er, om vi har politiske vilje og lederskab til forandring.

Demokrati på vågeblus

Retsstaten – hvor er den blevet af under corona-krisen, kunne man spørge. Alle de mange statslige indgreb skal være forankret i både grundloven og anden lovgivning. Spørgsmålet er om det er tilfældet.

December måneds EuropaNYT møde

Vært for mødet er Ole Aabenhus, tidligere EU-korrespondent for DR. På mødet sætter han og deltagerne en række højaktuelle politiske spørgsmål til debat i en europæisk sammenhæng