Globale Seniorer

Bestyrelsen i Globale Seniorer

Senest opdateret 24. marts 2022

Globale Seniorers bestyrelse hovedopgaver er:

 • Koordinerer, formidler og støtter de aktiviteter der udføres af medlemmer og grupper
 • Publicerer og redigerer en hjemmeside til formidling af netværkets aktiviteter
 • Planlægger, indkalder og afholder en årlig generalforsamling
 • Indgår formelle aftaler om samarbejde, aktiviteter og økonomi på Globale Seniorer vegne
 • Varetager de økonomiske forretninger i overensstemmelse med det vedtagne budget

Bestyrelsen er på i alt 7 medlemmer samt op til 3 suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling:

 • Formand vælges ved særskilt valg i lige år.
 • Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år
 • Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år
 • Tre suppleanter vælges hvert år for et år.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Bestyrelsen tiltrædes desuden af en repræsentant for FIC, som er kollektivt medlem af Globale Seniorer.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen, og deltager i bestyrelsens møder.

Seneste valg til hovebestyrelsen fandt sted på generalforsamlingen 22. marts 2022

 

Nina Ellinger

Forkvinde

Mail: Ninaellinger@gmail.com
Tel:+45 2575 1135
 
Nyvalgt 2022
for perioden 2022-2024
(Næstforkvinde 2020-2022)

Asbjørn Andersen

Bestyrelsesmedlem

Mail: aan@asaconsult.dk
Tel:+45 9393 6070

Genvalgt: 2021
for perioden 2021-2023

Kaj Skov Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Mail: Kajskovfrederiksen@gmail.com
Tel:+45 4015 3486

Genvalgt: 2021
for perioden 2021-2023

Povl Anker Andersen

Næstformand

Mail: Povlanker.A@gmail.com
Tel:+45 2029 0232

Genvalgt: 2021
for perioden 2021-2023

Peter Højslev Petersen

Kasserer

Mail: phpphpetersen@gmail.com
Tel:+45 2979 3988

Genvalgt: 2022
for perioden 2022-2024

Marie Thun

Sekretær

Mail: marie.thun@gmail.com
Tel:+45 2673 4140

Nyvalgt: 2022
for perioden 2022-2024
(suppleant 2021-2022)

Nina Wernberg

Bestyrelsesmedlem

Mail: Nina@privat.dk
Tel:+45 2339 0659

Genvalgt: 2022
for perioden 2022-2024

Agnete Christensen

Suppleant

Mail:
agnete_christensen@hotmail.com
Tel:+45 6130 4572
 
Nyvalgt 2022
for perioden 2022-2023

Per Rønne-Nielsen

Suppleant

Mail: roenne.nielsen@gmail.com
Tel:+45 5288 4635

Nyvalgt: 2022
for perioden 2022-2023

Jette Steensen

Suppleant

Mail: jksteensen@yahoo.com
Tel:+45 2324 7698

Genvalgt: 2022
for perioden 2022-2023

Carsten Andersen

FIC repræsentant

Mail: carsten.andersen@fic.dk
Tel:+45 2070 7225

Udpeget af FIC observatør uden stemmeret 

Senest opdateret 1. juli 2022

Globale Seniorers bestyrelse hovedopgaver er:

 • Koordinerer, formidler og støtter de aktiviteter der udføres af medlemmer og grupper
 • Publicerer og redigerer en hjemmeside til formidling af netværkets aktiviteter
 • Planlægger, indkalder og afholder en årlig generalforsamling
 • Indgår formelle aftaler om samarbejde, aktiviteter og økonomi på Globale Seniorer vegne
 • Varetager de økonomiske forretninger i overensstemmelse med det vedtagne budget

Bestyrelsen er på i alt 7 medlemmer samt op til 3 suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling:

 • Formand vælges ved særskilt valg i lige år.
 • Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år
 • Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år
 • Tre suppleanter vælges hvert år for et år.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Bestyrelsen tiltrædes desuden af en repræsentant for FIC, som er kollektivt medlem af Globale Seniorer.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen, og deltager i bestyrelsens møder.

Bestyrelsens medlemmer er senest valgt på generalforsamlingerne den 17. marts 2018 og den 14. marts 2019. Suppleanter er senest valgt 14. marts 2019.

Seneste valg til hovebestyrelsen fandt sted på generalforsamlingen 22. marts 2022