Globale Seniorer

Medlemskab

Vil du være med i vores netværk

Globale Seniorer er et åbent netværk. Alle, der støtter vores mål og værdier, kan melde sig ind. Det eneste krav er, at du registrerer dig som medlem og indbetaler det årlige kontingent.
Medlemmer kan deltage i netværkets møder, arrangementer og arbejdsgrupper. Du får samtidig al din information om netværket via hjemmesiden: GlobaleSeniorer.dk

Med medlemskabet følger et medlemsskab af Fagligt Internationalt Center – FIC, Danske Seniorer og IDA-Global Development, hvor Globale Seniorer er kollektive medlemmer. Det giver dig  mulighed for at deltage i disse organisationers aktiviteter. Som medlem af Globale Seniorer er du også med i paraplyorganisationerne Help Age International og Globalt Fokus.

Du bliver medlem af Globale Seniorer ved at sende følgende informationer på mailadressen: globaleseniorer@gmail.com:

  1. Navn:
  2. Adresse:
  3. E-mail:
  4. Mobiltelefon:

Kontingentet er 300 kr. årligt.

Kontingentet indbetales årligt og er gældende for kalenderåret.

Kontingentet indbetales til vores konto i Arbejdernes Landsbank:

Reg. nr.: 5301
Konto nr: 0256173

Mærk indbetalingen: ‘Kontingent, Globale Seniorer’ – og husk at tilføje dit navn, e-mail adresse og mobilnummer i tekstfeltet.

Som nyt medlem bliver du registreret på foreningens hjemmeside.

Du får du tilsendt adgangskode og password til medlemssiderne på hjemmesiden. Du modtager en mail med disse oplysninger, hvor du også aktiverer din medlemsadgang.

Du kan finde alle foreningens tema- og arbejdsgrupper med angivelse af kontaktpersoner her: Klik til arbejdsgrupper

Velkommen!

Senest opdateret 17.01.2024

Globale Seniorer hygger sig
Globale Seniorer underviser i Osj, Kirgisistan
Globale seniorer på studierejse i Geneve, foto GS