Globale Seniorer

Medlemskab

Vil du være med i vores netværk

Globale Seniorer er et åbent netværk. Alle, der støtter vores mål og værdier, kan melde sig ind. Det eneste krav er, at du registrerer dig som medlem og indbetaler det årlige kontingent.
Medlemmer får tilbudt at deltage i netværkets møder, arrangementer og arbejdsgrupper. Du får samtidig al den information, som netværket udsender via hjemmesiden: GlobaleSeniorer.dk

Med medlemskabet følger et medlemsskab af Fagligt Internationalt Center – FIC, hvor Globale Seniorer er kollektivt medlem og Danske Seniorer. Det giver dig  mulighed for at deltage i FIC’s og Danske Seniorers aktiviteter. Som medlem af Globale Seniorer er du også med i paraplyorganisationerne Help Age International og Globalt Fokus.

Som medlem får du adgang til medlemssiderne som kræver, at du registrerer dit navn og din mailadresse. Registrering kan ske ved at klikke på medlems log ind  til højre i topmenuen. Under det hvide felt med login findes et link til registreringssiden. Eller du kan følge dette link: Opret medlem

Meld dig ind pr. mail

Du bliver medlem af Globale Seniorer ved at sende følgende informationer på mailadressen: globaleseniorer@gmail.com
eller med posten til: Globale Seniorer c/o FIC, Ramsingsvej 30, 2500 Valby:

  1.  Medlemskab: Medlem/Prøvemedlem
  2. Navn(e):
  3. Adresse:
  4. E-mail:
  5. Mobiltelefon:

Kontingent
Kontingentet er for 2023 300 kr. årligt.

Kontingent opkræves for kalenderåret.

Kontingentet indbetales til vores konto i Arbejdernes Landsbank:

Reg. nr.: 5301
Konto nr: 0256173

Mærk indbetalingen: ‘Kontingent, Globale Seniorer’ – og husk at tilføje dit navn, e-mail adresse og mobilnummer.

Husk derefter at oprette din medlemskonto på hjemmesiden, så du kan følge med i, hvad der sker i Globale Seniorer. 

Du kan finde alle tema- og arbejdsgrupper med angivelse af kontaktperson her: Klik til arbejdsgrupper

Du kan gratis blive prøvemedlem i 3 måneder.
Hvis du ønsker at fortsætte dit medlemskab, opkræver vi herefter kontingentet på 300 kr.

Velkommen!

Senest opdateret 20.1.2023

Globale Seniorer hygger sig
Globale Seniorer underviser i Osj, Kirgisistan
Globale seniorer på studierejse i Geneve, foto GS