Globale Seniorer

Globale Seniorers samarbejdspartnere:

Globale Seniorer er kollektivt medlem af:

Danske Seniorer

 • Danske Seniorer er en landsdækkende interesseorganisation, der arbejder for, at alle får mulighed for en tryg seniortilværelse.
 • GS har en lang samarbejdshistorie med DS med fælles konferencer, mødevirksomhed og projekter omkring internationale ældreforhold. Samarbejdet formidles af Ældrepolitisk Gruppe i GS
 • GS er organisationsmedlem i DS.
 • Kontakt til Danske Seniorer: Kirsten Egsgaard og Nina Illona Ellinger .

HelpAge International

 • HelpAge er et globalt netværk af organisationer som støtter alle ældres rettigheder til at leve et værdigt, sundt og sikkert liv.
 • GS er medlemsorganisation I HelpAge International.
 • GS er del af HA’s europæiske netværk og deltager regelmæssigt i netværkets møder og udveksling, herunder i arbejdet for at fremme en FN konvention for ældre.
 • Kontakt til HelpAge International: Kirsten Egsgaard og Marie Thun

EURAG

 • EURAG – Eutopean Federation for Older Persons – er en uafhængig nonprofit organisation, der arbejder for at fremme livskvaliteten for ældre.
 • EURAG afholder to årlige konferencer om vigtige spørgsmål indenfor ældrepolitik.
 • GS forsøger at deltage i mindst en årlig konference.
 • Kontakt til EURAG: Kirsten Egsgaard og Nina Illona Ellinger.

IDA Global Development

Globale Seniorer er firmamedlem af IDA Global Development, så alle vore medlemmer kan deltage i IDA Global Developments arrangementer til medlemspris. Disse er ofte gratis for IDA´s medlemmer og ellers betaler vi medlemsprisen. For at kunne melde jer skal I være registreret som “ansat” i Globale Seniorer i deres medlemssystem.

På denne vejledning kan I læse hvordan i opretter jer i IDA Global Developments medlemssystem.

Globale Seniorer samarbejder også med:

Den Danske Helsinki-Komite for Menneskerettigheder

 • Komiteen blev dannet i 1985 ud fra Helsingfors-aftalen fra august 1975, som skabte grundlaget OSCE.
 • GS samarbejder om aktiviteter via ”Bosporus Netværket” som også tæller Kurdisk Forum.
 • Kontakt til komiteen: Nina Illona Ellinger: Mellemøstgruppen og Nina Wernberg: Folke- og menneskeretsgruppen.

FN-forbundet

 • FN-forbundet er en selvstændig, uafhængig og tværpolitisk NGO, der arbejder for at styrke interessen og kendskabet til FN og FN’s 17 verdensmål.
 • GS har samarbejdet med FN-forbundet i Globalt fokus omkring  Spotlightrapporterne om fremdriften i forhold til at nå Verdensmålene, i konferencen om “Sociale rettigheder & Grøn omstilling” og senest i en konference om Rusland og Ukraine 24. februar 2023.
 • Kontakt til FN-forbundet: Nina Wernberg og Nina Ellinger.

House of Projects – Skt. Petersborg

 • House of Projects er dannet omkring uformel civil uddannelse og social udvikling af ældre i Skt. Petersborg regionen. Organisationen har solid erfaring i at organisere partnerskaber i Rusland på det sociale område særlig i forhold til ældres liv og levevilkår. I 20 år har organisationen gennemført en lang række nationale og internationale projekter.
 • House of Projects har siden 2022 samarbejdet med Globale Seniorers Ældrepolitisk Gruppe i et uformelt dialogprojekt. I projektet udveksles erfaringer om organisering og levevilkår for ældre på en række online møder.
 • Povl Anker Andersen er kontaktansvarlig i forhold til  House of Projects.

Leave No One Behind koalitionen – LNOB

 • Da FN i 2015 vedtog de 17 Verdensmål, afgav de et løfte om ikke at lade nogen i stikken. Det løfte kommer til udtryk i princippet ”leave no one behind”.
 • Globale Seniorer tilsluttede sig i 2021 den danske Leave No One Behind Koalition, der arbejder for, at indhente data om forholdene for de grupper, der er ladt i stikken.
 • Kontakt til LNOB: Seniorpolitisk udvalg.

PRO Global, Sverige

 • En interesseorganisation i Pensionärernes Riksorganisation PRO, der arbejder for at forbedre den voksende ældrebefolknings situation i verden.
 • GS samarbejder med PRO Global i HelpAges’ europæiske netværk, især omkring en FN konvention for ældre og  i arbejdet med at implementere Verdensmålene.
 • Kontakt til PRO Global: Seniorpolitisk udvalg.

VALLI – Foreningen for Ældre- og Nabotjenester, Finland

 • Foreningen producerer, samler og formidler information, løsninger og værktøjer til at understøtte arbejde for en bedre alderdom.
 • GS samarbejdet med VALLI i HelpAge’s europæiske netværk.
 • Kontaktperson til VALLI: Seniorpolitisk udvalg

Ældre Sagen

 • GS har samarbejdet med Ældre Sagen om konkrete mødeaktiviteter og deler regelmæssigt viden om fælles interesser.
 • Ældrepolitisk gruppe samarbejder med ÆS og Danske Seniorer om arbejdet i forhold til FN’s OEWG on Ageing (Ældrekonvention).
 • Kontakt til Ældre Sagen: Seniorpolitisk udvalg.

Opdateret 06.02.2023