Globale Seniorer

Organisations Teams i Globale Seniorer

Traditionelle sekretariatsopgaver bliver i Globale Seniorer løst af medlemmerne i en række teams

Opgaverne bliver løst i de fem teams, der er nævnt herunder. Teams  er sammensat af mindst 2 fra bestyrelsen og et antal medlemmer, som har meldt sig ud fra interesse og kendskab til teamets opgaver.

Med opgaveløsningen i teams vil Globale Seniorer sikre, at der altid er mindst to på enhver opgave.  Sådan fremmer vi en robust og bæredygtig opgaveløsning og skaber samtidig mulighed for rotation i netværket.

Koordinations-Team

 • Teamet skal styrke Globale Seniorers sammenhæng på tværs og fremme udvikling og bæredygtighed af netværket.
 • Teamet arbejder for at at gøre Globale Seniorer kendt i vores omgivelser, og for at tage godt imod de, der har lyst til at være med i fællesskabet.
 • Teamet koordinerer opgaverne i bestyrelsen og er den formelle ledelse i forhold til samarbejdsparter og omverden.
 • Kontakt til Teamet:
  Nina Ellinger: ninaellinger@gmail.com 
  Marie Thun: marie.thun@gmail.com

Aktivitets-Team

 • Teamet skal skabe muligheder for, at temagrupper og deres arbejdsgrupper får udvekslet erfaringer, aktiviteter og ideer.
 • Teamet skal skabe overblik over de samlede aktiviteter og diskutere nye aktiviteter på tværs af grupperne og dannelse af nye grupper.
 • Afholde regelmæssige tovholdermøder i samarbejde med temagrupper på skift.
 • Motivere temagrupper til at dele materialer på hjemmesidens interne del og til at lave info- og oplysningsmateriale til medlemmer og offentlighed.
 • Kontakt til Teamet:
  Marie Thun: marie.thun@gmail.com
  Nina Ellinger, ninaellinger@gmail.com

Administrations-Team

 • Teamet holder styr på hvem medlemmerne er og på vores økonomi.
 • Teamet har ansvar for at modtage og visitere post til Globale Seniorer.
 • Teamet har også ansvar for at stille et dokumentlager til rådighed, hvor alle arbejdsgrupper kan finde og lægge nyttige dokumenter for fællesskabet.
 • Kontakt til Teamet:
  Peter Højstrup Petersen: phpphpetersen@gmail.com
  Per Rønne Nielsen:  roenne.nielsen@gmail.com

Kommunikations-Team

 • Teamet udvikler og drifter vores hjemmeside og brugen af sociale medier – herunder Facebook og Twitter. Opgaven har to forskellige sider, dels en overvejende it-teknisk system side og dels en redaktionel side.
 • Teamet skal informere om sidens funktion og muligheder og motivere arbejdsgrupperne til at kommunikere på siden.
 • Kontakt til Teamet:
  Nina Wernberg:  nina@privat.dk
  Asbjørn Andersen, aan@asaconsult.dk

Møde-Team

 • Mødeservice- teamet er vores blå kitler. Det rådgiver om mødelokaler og booking, har øje på lokalernes AV-udstyr og hvordan det kan tilgås.
 • Teamet indkøber fællesting som foredragsgaver o.a.
 • En vigtig opgave pt. er at søge lokalemuligheder, hvor vi kan være mere fast. Et sted at ’høre til’, hvor vi kan vise vores ansigt.
 • Kontakt til Teamet:
  Nina Wernberg:  nina@privat.dk
  Per Rønne Nielsen:  roenne.nielsen@gmail.com

 

Opdateret 20.02.2023