Globale Seniorer

Rapporter

Her finder du de rapporter, som har været udvalgt og vist på Globale Seniorers forside.

Rapporter fra 2023

 • The State of Climate Action Report 2023

  The State of Climate Action Report 2023 er skrevet til verdens top politikere, som på COP 28 skal drøfte, om den globale fremdrift på klima indsatser er tilstrækkelige til at opfylde Paris aftalens mål. Rapporten knytter an til verdensmålene, hvor verden langsomt får bedre og bedre resultater til at monitorere effekten af de enkelte tiltag.

 • FNs Klimapanels rapport november 2023

  FNs Klimapanel har udgivet deres sjette hovedrapport. Vi har valgt at lægge delrapporten til "policy makers" i vores liste over de nyeste og vigtigste rapporter. Rapporten giver et dyster billede af vores fremtid ved fire temperatur scenarier. Den er illustratib og har fokus på at give et billede af konsekvenser.

Rapporter fra 2022

 • Spotlight 2022

  Med Spotlight rapport 2022 giver Globalt Fokus og 92-gruppen den nye regering 109 anbefalinger til, hvad den skal gøre, hvis den vil leve op til Målene for en bæredygtig global udvikling som vi har tilsluttet os i FN.

 • Retssikkerhed for digitalt udsatte borgere 2022

  Rapporten har fokus på digitaliseringen af den offentlige sektor. Udviklingen rejser en række væsentlige problemstillinger i forhold til bl.a. borgernes retssikkerhed , når de mødes af digitale processer og automatisering.

 • Verdensmålene - Status for udvalgte danske målepunkter for en mere bæredygtig verden

  2030-panelet har - sammen med Danmarks Statistik - udarbejdet den første statusrapport, der bedømmer Danmarks fremskridt mod Verdensmålene. Grundlaget for arbejdet er en række af de danske målepunkter, som blev udarbejdet og udvalgt i rapporten "Gør Verdensmål til Vores mål" fra 2020.

Rapporter fra 2021

 • Voluntary National Review 2021

  Den anden verdensmålsrapport om implementeringsfremdrift er offentliggjort 10.juni 2021. Ialt 44 lande vil udarbejde den 2 VNR rapport til FN.

 • VM Handlingsplan 2021

  Danmarks regerings handlingsplan for opfølgning på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling 2021

 • Spotlightrapporten 2021

  Ideen medspotlightrapporten er at få et kritisk blik på, hvor langt DK er kommet i processen med at opfylde verdensmålene i 2030. Den øvelse er vigtig, hvis vi skal holde os selv fast på at gøre en indsats – hver især og sammen med andre aktører.

Rapporter fra 2020

 • Arktisk sikkerhed 2020

  Rapporten beskriver de sikkerheds-politiske dynamikker i Arktis. Arktis defineres i rapporten som hele Alaska, de nordlige dele af Canada og Rusland, hele Grønland, Færøerne og Island samt den nordlige del af Norge, Sverige og Finland. Fokus er på muligheder og udfordringer for Kongeriget Danmark. DIIS rapport.

 • Vores danske mål 2020

  197 nye danske SDG målepunkter er fastlagt . Målepunkterne bygger på mere end 6.000 input fra danske virksomheder, organisationer, forskere og engagerede borgere.

Rapporter fra 2018

 • SDG skyggerapport 2018

  I en ny rapport vurderes den danske regerings arbejde med at implementere Verdensmålene i Danmark og i Danmarks internationale engagement. Globale Seniorer har bidraget

Rapporter fra 2017

 • VM handleplan 2017

  Handlingsplan for FN’s verdensmål (SDG) – Danmarks regerings opfølgning på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling fra 2017.