Globale Seniorer

Handlingsplan for FNs verdensmål

Handlingsplan for FN’s verdensmål (SDG) – Danmarks regerings opfølgning på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling fra 2017. Udgivet af Finansministeriet.