Globale Seniorer

GS svar på Kbh kommunes senior-/ældrepolitik

Af  Annemette Olesen

Globale Seniorers Seniorpolitiske gruppe, har i oktober 2023 afgivet høringssvar på Københavns Kommunes udkast til ny Københavnernes senior- og ældrepoltik

Københavns Kommune har i 2023 afholdt en række stormøder med seniorer fra mange forskellige sammenhænge, politikere og medarbejderrepræsentanter, for at høre hvad der skal indgå i en ny seniorpolitik for kommunen.

Dette arbejde er mundet ud i et udkast til en ny Københavnernes senior- og ældrepoltik 2023 – 2026.

Kommunen har med denne politik tre overordnede ambitioner:

  • Flere gode leveår
  • Stærke og rummelige fællesskaber
  • Lige behandling – men ikke ens behandling

GS´s seniorpolitiske gruppe har afgivet høringssvar, sammen med ca. 25 andre seniororganisationer, fagforeninger og enkeltpersoner, som bl.a.  Ældrerådet og Ældresagen.

Vi indleder høringssvaret med at anerkende intensionen i politikken og dens gode takter.

Vi anbefaler at de kalder det en seniorpolitik og dropper dobbeltbetegnelsen med senior- og ældrepolitik

Vi påpeger det unuancerede i at sige at flere ældre er lig med behov for mere pleje. Der burde henvises til relevante underbyggende tal.

Derefter anerkender vi politikkens fokus på tilgængelige og bæredygtige byer, men fremhæver det store behov for vedligeholdelse. Desuden peger vi på infrastrukturens mangler, især på busområdet.

Vi bifalder tanken om stærke og rummelige fællesskaber, men forudsætningen herfor er tilgængelige lokaliteter, som både praktisk og økonomisk er mulige for alle grupper.

Mht. digitalisering er det ikke nok at undersøge borgernes digitale kompetencer, der skal også være mulighed for hjælp til at løse konkrete problemer, både for borgere, som er i “systemet”, og for dem, der ikke er.

Slutteligt ønsker vi os en præcisering af hvordan samarbejdet i sundhedstrekanten skal styrkes.

Ved et hurtigt gennemsyn af nogle af de øvrige høringssvar, kan vi se, at der er flere af vore synspunkter, som ligger på linje med andre organisationers og personers svar.

Maria Justiniano

Lene Roennest

15 november 2023