Globale Seniorer

Kina kan ikke kopieres

Gaokao - Kinas berygtede nationale adgangseksamen til universiteterne. Foto: Fra Radiichina.com

Kære Globale Seniorer
Den 27. maj slog vi dørene op til det første fysiske møde i lang tid. Globaliseringsgruppen havde arrangeret et åbent møde med professor Li Xing fra Aalborg Universitet. Det var skønt at mødes igen, og det var et livligt og langt møde!

Professor Li Xing forklarede udførligt og med stort engagement om det kinesiske politiske system og styreform. Om kommunistpartiets stadfæstede, ledende rolle og om forholdet mellem stat og parti. Og videre om ”meritokratiet”: opstignigssystemet/karrieremulighederne i partiet og staten, om de korrektionsmekanismer der er indbygget og om partitoppens bestræbelser for at vide, hvad der rør sig i den kinesiske befolkning gennem intensive meningsundersøgelser (i fraværet af demokratiske mekanismer og begrænsede ytringsmuligheder).

Li Xing understregede, at det kinesiske system har sin egen særlige historiske og kulturelle baggrund og ikke egner sig til andre lande!

Li Xing rundede af med opstilling af forskellige fremtidsscenarier om udviklingen af forholdet mellem Kina, USA og Europa – og derefter var der mange spørgsmål og svar mellem de godt 30 deltagere og Li Xing.

Alt i alt en meget spændende eftermiddag, hvor vi blev klogere på det kinesiske system og styreform – en styreform som er meget forskellig fra vores, som ikke stræber efter demokrati, og som har sine egne styrker og svagheder. Til efteråret tager vi Kina og Kinas forhold til resten af verden op igen ud fra nye synsvinkler.

Sommerhilsner
Steffen Gøth
Publiceret 21. juni 2021