Globale Seniorer

Hvad kan du gøre for at hjælpe med at nå verdensmålene?

Per Pinstrup-Andersen anmelder  Leif Sønderbergs nye bog om, hvordan vi alle kan fremme verdensmålene. Både Per og Leif er medlemmer af Globale Seniorers Vedensmålsgruppe.

Indlægget er publiceret:

16. april 2022

Et af de spørgsmål, jeg ofte møder, når jeg prøver at overbevise nogen om den store betydning af Verdensmålene og at vi alle kan bidrage til at målene nås, er: ”hvad kan jeg gøre?”. Det giver GS medlem Leif Sønderberg Petersen flere end 500 svar på, i bogen: ”Lev livet godt og bæredygtigt, 17 gode leveregler og 500 konkrete forslag til at leve et godt og bæredygtigt liv” (Saxo Publish, 2021). Udover de flere end 500 forslag, giver bogen en let læselig beskrivelse og diskussion af hvert af de 17 mål, med aktuelle eksempler fra både Danmark og ulandene. Det har været en fornøjelse at læse Leifs bog og jeg har fået en meget bedre forståelse af forskellige facetter af verdensmålene og hvordan jeg kan bidrage til at de nås.

Ved hjælp af en kombination af viden, humor og en smule sarkasme, bruger Leif sproget på en måde, som gør at bogen, ikke alene er vidensformidlende og let at læse, men også underholdende. Han går lige til sagen uden omsvøb og bringer debatten omkring Verdensmålene ned i øjenhøjde, for nu at bruge det
noget forslidte udtryk. I denne korte anmeldelse af bogen, er der kun plads til enkelte eksempler om
forfatterens beskrivelse og diskussion af de enkelte mål. Jeg overlader resten til bogens læsere.

Mål 1 om fattigdom er relevant, ikke alene for ulandene, men også for Danmark, siger han. ”Fattige danskere
har ikke råd til fødselsdag, ferie eller fodtøj” og de har ”Ikke råd til konfirmation”. ”Masser af danskere har ikke penge til mad” og hver femte Afrikaner er underernæret (mål 2).

Mål 3 om sygdom og trivsel er også relevant for både rige og fattige lande, men dødsårsagerne er forskellige. Bekæmpelse af infektioner i ulandene og kroniske sygdomme i de rige lande er blandt de tiltag som er nødvendige for at nå mål 3.

I betragtning af den enorme betydning af uddannelse og behovet for en kraftig indsats for at nå mål 4 for både Danmark og i særlig grad for piger i ulandene, er det deprimerende at følge udviklingen i Afghanistan. I sin diskussion af mål 5 hævder forfatteren, baseret på empirisk evidens, at selvom vi har en lov om ligestilling i Danmark, har vi ikke nået målet. I diskussionen omkring vand (mål 6) konkluderer forfatteren at vi skal drage fordel af den rene vand, vi har i danske vandhaner og skippe plastikflaskerne. Han slår også et slag for adgang til rent drikkevand og ordentlig sanitet og toiletforhold for de mange mennesker i ulandene, som ikke har adgang. Diskussionen for hver af de resterende mål er overladt til læserne.

Forfatteren er også klar i mælet, når det kommer til hvad den enkelte danske borger kan gøre. Lad mig nævne nogle få eksempler fra de flere end 500 forslag i bogen:

  • For at fremme ligestilling (mål 5), skal mænd tage deres barselsorlov og kvinder skal deltage i mediedebatten;
  • Vi kan hver især tjekke vort økologiske fodaftryk og lave en klimaaftale med os selv (mål 13);
  • Vi kan tjekke certificeringer på de produkter, vi køber, for at imødekomme mål 12 om ansvarlig forbrug, med henvisning til 17 mærker, som forbrugerrådet anbefaler, og vi skal holde igen med antibiotika, gå en tur i frokostpausen og støtte Læger uden Grænser, Hjerteforeningen og Kræftens bekæmpelse (mål 3).
  • Vi ved godt at vi bør spise mindre kød, men er det ikke en god ide at blive mindet om det igen?

Forfatteren er mindre sikker på om vi skal være helt så skråsikre når det kommer til at flyve mindre. Han minder os om at en stor del af Thailands fattige befolkning er afhængige af indtjening fra turisme og at CO2 udledning fra flyvning i virkeligheden er en lille del af det samlede globale udslip. Det er en af mange illustrationer af, at vi skal forstå samspillet mellem de 17 målsætninger, før vi draget endelige konklusioner om hvad vi skal gøre for det enkelte mål.

Bogen er perfekt for skoler, studiekredse, foreningsarbejde og i andre relevante grupper og forsamlinger. Den er ideel som baggrundsmateriale for nyhedsmedier. Sidst men ikke mindst er det en bog som giver den enkelte læser en meget vigtig viden som er direkte omsættelig i debat, adfærd og handling.

Per Pinstrup-Andersen
Medlem af Globale Seniorer
16. april, 2022