Globale Seniorer

Globale Seniorers Mellemøstgruppe

Senest opdateret 4.1.2023

Temagruppen ønsker at bidrage til at styrke Globale Seniorers viden om og indsigt i Mellemøsten og Islam – så vi alle anderkender den lange relation og de gensidige og dynamiske påvirkninger der har været mellem Europa og Mellemøsten i mange hundrede år. Mellemøstgruppen vil også medvirke til at bedre tonen i den offentlige debat og højne niveaet for viden om regionens og Islams historie og nuværende udfordringer. Formålet er at vi på sigt alle skal stå bedre rustet til at deltage i den offentlige debat og indgå i diskussioner med vores faglige og private netværk, familie og venner med gode saglige og velinformerede synspunkter, der støtter bestræbelserne for varig fred, diversitet og sameksistens.

Gruppen opbygger sin viden og indsigt gennem kontakt med personer og organisationer samt studier af materialer, der beskriver den virkelige. komplekse og modsætningsfyldte verden ud fra en grundholdning om, at alle mennesker har ret til fred, retfærdighed, ligestilling og sameksistens som indskrevet i folkeretten og i Genevekonvention, som Danmark har ratificeret.

Globale Seniorers Mellemøstgruppe har ca. 35 personer på sin mailliste. Hvis du er interesseret i Mellemøsten kan du henvende dig til tovholderen Nina Ellinger (ninaellinger@gmail.com) +45 25751135 og få tilsendt informationer direkte.

Arbejdsgruppen 2023-2024 består af: Jørgen Jensen (orlov), Marie Thun, Finn Hansson, Vibe Jakobsen, Pia Olsen, Mogens Andersen, Gitte Vesterlund, Ulla Sandbæk og Viggo Brun

Portrait of the Prophet Muhammad riding the buraq steed. Unknown artist.Art Gallery of South Australia, Public domain, via Wikimedia Commons

Formål
Mellemøstgruppen arbejder på at konsolidere vores viden om Mellemøstens historie og samtid så vi alle kan bidrage til en bedre informeret og kvalificeret debat om Mellemøsten i al sin kompleksitet.

Røde tråde
• Mellemøstlandenes relationerne til hinanden, til Europa og til resten af verden
• Arven fra kolonimagterne og den høje pris der betales af lokalbefolkningen
• Sameksistensen, mangfoldighed og diversitet – voldsom polarisering af befolkningsgrupper og radikalisering af religioner
• Demokrati og ligeværd
• Kvinder og mænd – frihed og liv: Hvordan står det til med demokrati og ligeværd mellem borgere og køn i regionen?
• Mindretalsbefolkninger og deres forhold til de nationalstaterne de bor i – med fokus på både palæstinensere og kurdere i Tyrkiet, Syrien, Irak og Iran.

Aktiviteter
Hele Mellemøstgruppen involveres i prioritering af de emner og indfaldsvinkler, der er mest relevante og interessante for alle GS-medlemmer. En mindre arbejdsgruppe arrangerer derefter 6-8 åbne møder for alle Globale Seniorers medlemmer om året. Når oplægsholderne er fundet, annonceres møderne på Globale Seniors hjemmeside. Invitationerne sendes dog direkte ud til temagruppens medlemmer per e-mail sammen med information om aktiviteter og møder arrangeret af andre organisationer og institutioner.
Ressourcepersoner til oplæg søges hos herværende eksperter, udstationerede danske diplomater med stor viden om MØ regionen, forskere og civilsamfunds repræsentanter fra Mellemøsten, der arbejder med og for fred, sameksistens og menneskerettigheder. For at få forskellige vinkler planlægger vi at holde møder med Zoom oplæg med eksperter der er baseret udenbys eller i udlandet – eller selv er udlændinge! Når muligt afholdes fysiske møder med god tid til diskussioner.
Arbejdsgruppen udarbejder også forslag til læsestof, der bruges som udgangspunkt for selvstudier og gruppediskussioner. I materialet indgår faglitteratur, skønlitteratur, film og serier, der kan streames eller ses i biografen. Hvis bøgerne er skrevet af danske forfattere, bestræber vi os på at invitere dem indgå i diskussioner med tilhørerne.

I tillæg til medlemsmøderne arrangerer vi interne læsegruppemøder om bøger, som er relaterede til de planlagte foredrag eller bøger som belyser andre aspekter af samme problemstilling. Læsegrupperne arrangeres for både Mellemøst- og Europagruppens medlemmer da vi søger at blive klogere på de bånd, der binder de to kontinenter. En person melder sig som ansvarlig for at præsentere bogen og indlede en diskussion således at alle i gruppen kan bidrage med anden viden eller alternative fortolkninger. Man er også velkommen til at deltage i læsegruppemøderne selvom man ikke har haft tid til at læse den valgte bog. Den bogmødeansvarlige laver et kort skriftligt referat, som deles med temagruppen.

Møder i 2022
1. Om kristne palæstinensere i Palæstina – ved Uffe Gjerding fra den danske NGO Betlehems Venner
2. Om israelere og palæstinenserne i Israel ved Ulla Sandbæk med udgangspunkt i hendes bog: Helligt Land. Forlaget Mellemgaard, 2021. (2022)
3. Den politiske udvikling i Israel efter koalitionsregeringens dannelse – og implikationerne for israelere og palæstinensere ved Jonathan Ofir. (2022)
4. Tyrkiet og kurdernes situation– en konference på Christiansborg i samarbejde med Bosperus netværket (Helsinki komiteen, Kurdisk Forum, Globale Seniorer, SOS mod Racisme og Enhedslisten).

Tyrkisk kvinde som bliver bully’et af en bevæbnet civilklædt mand/Kurdisk Forum

Møder med eksterne oplæg i 2023 planlægges om:
Irak:

Tyrkiet i moderne tid og landets rolle i forhold til Europa, Mellemøsten, Rusland og globalt – foredrag, læsegruppe og henvisning til andres aktiviteter med egne diskussioner af disse i gruppen.

Kurdere i hele Mellemøsten – zoom oplæg, henvisning og læsegruppe

Palæstinensere i Israel, Palæstina og resten af Mellemøsten

Iran:
Genforhandlingerne af atomkraftaftalen
Den nye ”Kvinde, Liv og Friheds” bevægelse
Landets relationer til Saudi Arabien og resten af Mellemøsten

Yemen:

Irak:

Studierejse til Israel under forberedelse:
Efter et godt møde med Betlehems Venner i 2022 er en lille gruppe gået i gang med at undersøge interessen for et 10-11 dages studiebesøg til Israel og Palæstina arrangeret af Betlehems Venner og deres lokale kontakter samt Vitus Rejsebureau i slutningen af 2023. Studieturen vil blive udbudt til Mellemøstgruppen og så fremt der er flere pladser også udbudt på hjemmesiden til GS- medlemmer. Et informationsmøde vil blive annonceret per mail til MØ gruppen i begyndelsen af 2023.

Læsegruppemøder
Læsegruppen består af medlemmer fra Mellemøstgruppen og fra Europagruppen. Dels læses og diskuteres bøger om samme temaer som foredragsholderne holder oplæg om. I tillæg læses også bøger om emner der er relevante for at belyse relationerne eller overlappende emner for både Mellemøsten og Europa.

Gruppens medlemmer kommer med forslag på bøger når den samles første gang hvorpå bøgerne prioriteres og folk melder sig som ansvarlige for de enkelte bøger. En person fra gruppen gennemgår en bog, igangsætter en diskussionen og laver et kort skriftligt resumé der rundsendes. Så vidt muligt vil vi prøve at finde bøger der findes både i papirudgave, som e-bog og/eller som lydbog. Læseinteresserede nørder tilmelder sig til ninaellinger@gmail.com, så bliver I efterfølgende inviteret til møderne per mail.