Globale Seniorer

Globale Seniorers Mellemøstgruppe

                                                                                                                                Senest opdateret 17.3.2024

Mellemøsten Temagruppe

Mellemøsten temagruppe ønsker at bidrage til at styrke Globale Seniorers viden om og indsigt i Mellemøsten, så vi anerkender og påskønner den lange relation og de gensidige og dynamiske påvirkninger mellem Europa og Mellemøsten, der har pågået i mange hundrede år. Mellemøstgruppen vil medvirke til at bedre tonen i den offentlige debat og højne vidensniveauet om de forskellige folk i hele Mellemøst-regionen.

På baggrund af den nuværende humanitære katastrofe i Gaza og den voksende koloniale settler-vold mod palæstinenserne på Vestbredden og i alle de besatte områder, er det vigtigt at sætte sig ind i historien og baggrunden for den syv årtier lange konflikt mellem staten Israel og den oprindelige palæstinensiske befolkning, der altid har boet i Palæstina før zionisterne proklamerede den nye Israelske stat.

Globale Seniorers Mellemøstgruppe har ca. 32 personer på sin mailliste. Hvis du er interesseret i Mellemøsten kan du henvende dig til tovholderen Nina Ellinger (ninaellinger@gmail.com) + 45 25751135 og få tilsendt informationer direkte.
Arbejdsgruppen 2024-2025 består af: Jørgen Jensen, Marie Thun, Gizella Olah, Finn Hansson, Vibe Jakobsen, Viggo Brun og Ulla Sandbæk.

Formål
Gruppen ønsker at opbygge sin viden og indsigt gennem kontakt med personer og organisationer samt studier af materialer, der beskriver den reelle, komplekse og modsætningsfyldte verden i Mellemøsten ud fra historiske, politiske, økonomiske, kulturelle og religiøse synsvinkler, så vi alle kan bidrage til en bedre informeret og kvalificeret debat om Mellemøsten i al sin kompleksitet.

Røde tråde og elementer vi arbejder med at blive klogere på
• Mellemøstlandenes relationer til hinanden, til Europa og til resten af verden
• Arven fra kolonimagterne – inkluderet ”settler- kolonialismen ”
• Sameksistens, mangfoldighed og diversitet versus politisk dæmonisering og polarisering af forskellige befolkningsgrupper
• Opfattelsen af universelle rettigheder og værdier som demokrati og ligeværd i dag i Mellemøsten, i det globale syd og i de vestlige lande
• Kvinder og mænd – frihed og liv: Hvordan står det til med demokratiet og ligeværd mellem borgere og køn i de forskellige lande i MENA-regionen?
• Forskellige mindretals-befolkninger og deres forhold til de nationalstater de bor i – med fokus på kurdere i Tyrkiet, Syrien, Irak og Iran.
• Mulighederne for oprettelse af en selvstændig palæstinensisk stat

Aktiviteter
Den samlede Mellemøstgruppen involveres i prioritering af de emner og indfaldsvinkler, der er mest relevante og interessante for gruppen. En mindre arbejdsgruppe arrangerer derefter åbne møder for alle Globale Seniorers medlemmer, måske 6-8 om året. Når oplægsholdere er fundet, annonceres møderne på Globale Seniors hjemmeside. Tilmeldinger til møder sker på hjemmesiden.
Relevante informationer om aktiviteter og møder arrangeret af andre organisationer og institutioner sendes til hjemmesidens åbne kalender.

Ressourcepersoner til oplæg søges hos herværende eksperter, udstationerede danske diplomater med stor viden om Mellemøst-regionen, samt forskere og civilsamfunds repræsentanter fra Mellemøsten, der arbejder med og for fred, sameksistens og menneskerettigheder.
For at få forskellige vinkler planlægger vi også at holde møder med Zoom oplæg med eksperter der er baseret udenbys eller i udlandet! Når muligt afholdes fysiske møder med god tid til diskussioner.

Arbejdsgruppen udarbejder også forslag til læsestof, der bruges som udgangspunkt for selvstudier og gruppediskussioner. I materialet indgår faglitteratur, skønlitteratur, film og serier, der kan streames eller ses i biografen. Hvis bøgerne er skrevet af danske forfattere, bestræber vi os på at invitere dem til at indgå i diskussioner med tilhørerne. En person melder sig som ansvarlig for at præsentere bogen og indlede en diskussion, således at alle i gruppen kan bidrage med anden viden eller alternative fortolkninger. Man er også velkommen til at deltage i læsegruppemøderne, selv om man ikke har haft tid til at læse den valgte bog. Den bogmødeansvarlige laver et kort skriftligt referat, som deles med temagruppen.

I 2023-24 blev der gennemført en studierejse til Palæstina i samarbejde med Betlehems Venner, hvor tre medlemmer af GS Mellemøstgruppe deltog, og der blev afholdt 3 konferencer om Palæstina på Christiansborg i samarbejde med en række andre organisationer.

I 2024 vil vi fortsat arbejde videre med Palæstina, men vil samtidig tage mere fat på at forstå kurdernes historie og situation i Tyrkiet, Syrien, Irak og Iran, samt andre emner som gruppen ønsker at tage op.

Møder med eksterne oplæg i 2024 -2025 planlægges om:

Palæstinensere i Israel, Palæstina og resten af Mellemøsten. Webinars og zoom møder med blandt andet israelske menneskeretsorganisationer. Et fysisk møde om Den internationale Domstol og om Sydafrikas retssag mod Israel med folkeretseksperter fra Københavns Universitet planlægges.

Kurdere i hele Mellemøsten – med zoom oplæg og læsegruppe. En mere detaljeret plan følger.

Tyrkiet er et vigtigt land i Mellemøsten, og vi mener det er vigtigt at følge Tyrkiets rolle og relationer i forhold til Europa, resten af Mellemøsten, Rusland & Kina og forholdet til NATO. Gruppediskussioner i forbindelse med webinar.

Iran:
Folkelige bevægelser for kvinders rettigheder samt andre folkelige mobiliseringer og Irans rolle og relationer i en verdensorden i forandring