Globale Seniorer

Mellemøstgruppen

Portrait of the Prophet Muhammad riding the buraq steed. Unknown artist.Art Gallery of South Australia, Public domain, via Wikimedia Commons

Senest opdateret 15-03-2022

Temagruppen ønsker at bidrage til at styrke Globale Seniorers viden om og indsigt i Mellemøsten og Islam – så vi alle anderkender den lange relation og de gensidige og dynamiske påvirkninger der har været mellem Europa og Mellemøsten i mange hundrede år. Mellemøstgruppen vil også medvirke til at bedre tonen i den offentlige debat og højne niveaet for viden om regionens og Islams historie og nuværende udfordringer. Formålet er at vi på sigt alle skal stå bedre rustet til at deltage i den offentlige debat og indgå i diskussioner med vores faglige og private netværk, familie og venner med gode saglige og velinformerede synspunkter, der støtter bestræbelserne for varig fred, diversitet og sameksistens.

Gruppen opbygger sin viden og indsigt gennem kontakt med personer og organisationer samt studier af  materialer, der kendetegnes ved at kunne manøvrere ubesværet i den virkelige og modsætningsfyldte verden fuld af kompleksitet og diversitet ud fra en grundholdning om at alle mennesker har ret til fred, retfærdighed, ligestilling og sameksistens som indskrevet i folkeretten og i Genevekonvention, som Danmark har ratificeret.

Mellemøstgruppen 2022-23

Kontakt:

 Globale Seniors Mellemøstgruppe har ca 35 personer på sin mailliste. Hvis du er interesseret i Mellemøsten kan du henvende dig til tovholderen og selv blive sat på maillisten.

Arbejdsgruppen 2022-2023 består af: Jørgen Jensen, Marie Thun, Finn Hansson, Vibe Jakobsen, Pia Olsen, Mogens Andersen, Gitte Vesterlund og Viggo Brun.

Tovholder: Nina Ellinger ninaellinger@gmail.com +45 25751135

 

Stormoskeen i Cordoba. Foto: Nina Wernberg
Det gør vi i 2022-23
Mellemøstgruppen arbejder at konsolidere vores viden om Mellemøstens historie og samtid, de kommende år vil vi derfor fokusere specielt på følgende emner:
 
 • Politisering og radikalisering af religioner og polarisering af befolkningsgrupper i Mellemøsten
 • Mindretalsbefolkninger i Mellemøsten og deres forhold til de nationalstaterne de bor i.
 • Islam i forskellige afskygninger i Mellemøsten, Europa og Asien
 • Muslimske kvinder og mænds liv og udfordringer i Europa generelt og i Danmark specifikt

 • Hele Mellemøstgruppen involveres i planlægningen for at prioritere de emner og indfaldsvinkler der er mest relevante og interessante. Derefter arrangerer Arbejdsgruppen 6-8 åbne møder for alle Globale Seniorers medlemmer om året. Når oplægsholderne er fundet og har indvilliget i at komme og datoerne og lokaliteter for møderne er fastlagte, annonceres møderne på Globale Seniors hjemmeside; invitationerne sendes direkte ud til temagruppens medlemmer som e-mail. På disse åbne møder fokuseres der på temaer og problemstillinger af generel interesse. Det kan være et foredrag om Islam i et religionshistorisk lys, men der kan også arrangeres foredrag om aktuelle politiske emner som danske børn i Syrien og deres retsstilling.

  I tillæg til de generelle medlemsmøder arrangeres der læsegruppemøder hver anden måned om bøger, som er relaterede til temaerne for de planlagte foredrag eller bøger som belyser andre aspekter af samme problemstilling. Læsegrupperne arrangeres for Mellemøst- og Europagruppens medlemmer. Inden en bog tages op på et møde, melder en person sig som ansvarlig for præsentationen. Hele gruppen deltager i diskussionen og bidrager med anden viden eller alternative fortolkninger. Man er velkommen til at deltage i læsegruppemøderne selvom man måske ikke har haft tid til at læse den valgte bog. Den bogmødeansvarlige laver et kort skriftligt referat, som deles med temagruppen.

  Arbejdsgruppen bestræber sig på at udarbejde en bibliografi, der bruges som udgangspunkt for selvstudier eller læsegruppediskussioner. I materialet indgår faglitteratur, skønlitteratur, film og serier, der kan streames eller ses i biografen. Hvis bøgerne er skrevet af danske forfattere bestræber vi os på at invitere dem til at fremlægge deres egne bøger og indgå i diskussioner med tilhørerne.  Bibliografien opdateres med jævne mellemrum.

  Emner som arbejdsgruppen er ved at finde oplægsholdere til i 2022-2023: 

  1. Kampen for muslimske kvinders rettigheder i DK – oplæg ved en muslimsk kvinde
  2. Danske børn i Syrien – hvilke rettigheder og muligheder har de for at komme hjem til Danmark? Er der noget der kan gøres? Er der noget vi kan gøre?
  3. Om israelere og palæstinenserne i Israel ved Ulla Sandbæk med udgangspunkt i hendes nye bog: Helligt Land. Forlaget Mellemgaard, 2021.
  4. Introduktion til danske og europæiske civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsorganisationer der arbejder i Mellemøsten
  5. Den politiske udvikling i Israel- gennem palæstinensiske øjne.
  6. Den politiske udvikling i Israel efter koalitionsregeringens dannelse – gennem en israelers øjne
  7. Kurderne i forskellige nationalstater i Mellemøsten.

  Læsegruppemøder

  Læsegruppen består af medlemmer fra Mellemøstgruppen og fra Europagruppen. Dels læses og diskuteres bøger om samme temaer som foredragsholderne holder oplæg om. I tillæg læses også bøger om emner der er relevante for at belyse relationerne eller overlappende emner for både Mellemøsten og Europa.

  Gruppens medlemmer kommer med forslag på bøger når den samles første gang hvorpå bøgerne prioriteres og folk melder sig som ansvarlige for de enkelte bøger. En person fra gruppen gennemgår en bog, igangsætter en diskussionen og laver et kort skriftligt resumé der rundsendes. Så vidt muligt vil vi prøve at finde bøger der findes både i papirudgave, som e-bog og/eller som lydbog.

  Læseinteresserede nørder bedes melde sig til ninaellinger@gmail.com, så bliver I efterfølgende inviteret til møderne per mail.