Globale Seniorer

Migrants, refugees and societies

Af Nina Ellinger – Forkvinde Globale Seniorer

 

Den 4.11.2023 deltog jeg i et møde arrangeret af Delegatforeningen (Røde Kors) om perspektiver på flygtninge i Danmark – før og nu. I denne forbindelse præsenterede Knud Vilby den sidste udviklingsrapport udgivet af Verdensbanken, der handler om migration.

https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2023

Verdensbankens årlige udviklingsrapport, der udkom den 23.04.2023 er på hele 348 sider, men kan til gengæld nedlastes ganske gratis! Der er heldigvis lavet et 4 siders resume af bogen samt en enkelt side med grafik og de vigtigste budskaber for hvert enkelt af de 9 kapitler. Link til hele rapporten står ovenfor.

 

Rapporten berører et supervigtigt emne: den sætter nemlig fokus på migranter, flygtninge og samfund. Rapporten starter med at fortælle at migration har eksisteret siden tidernes morgen men går så over til at fortælle, at migration er nødvendig og kan være positiv.  Det er derfor yderst vigtigt at de forskellige nationer begynder at håndtere både migration og folk på flugt på en ganske anderledes måde end den grænselukkende måde som politikere i EU og Nord Amerika har gjort i det sidste årti.

 

Migranter og flygtninge udgør på verdensplan 184 millioner mennesker, der lever udenfor deres eget hjemland. Af dette antal udgør flygtninge ca 20% . Halvdelen af alle disse migranter bor i lav- og mellem-indkomstlande. Folk migrerer eller flygter af mange forskellige grunde, nogle søger bedre eller anderledes levevilkår, andre har brug for fødevaresikkerhed, nogle må flygte af personlige sikkerhedsgrunde, mens atter andre simpelthen må rejse så langt væk fra klimakatastrofer, som de har råd til. De fattigste migranter må blive i deres egne nærområder – hvor de fleste ender med at blive længere end planlagt eller ønsket. Her må vi huske at internt fordrevne – indenfor eget land – ikke er talt med i de 184 mio mennesker. De mere ressourcestærke migranter flytter sig længst væk, afhængigt af egne – og deres familiers – menneskelige og økonomiske ressourcer.

 

Samtidig viser den demografiske udvikling at befolkningstallene er faldende i de mere velstående lande. Når befolkninger aldres og de arbejdsdygtiges antal mindskes kommer der ubalance i økonomi og omsorgssektoren. Der er ikke nok arbejdskraft til at understøtte en voksende aldrende befolkning. Behovet for en ung, villig og veluddannet arbejdskraft bliver stedse større og ved at blive akut i visse lande som Japan og Italien – og ifølge danske arbejdsgivere er arbejdskraft jo også en mangelvare også i Danmark. Alligevel lukker vi grænserne – men kun for dem vi ikke vil have fordi de ikke har den arbejdskraft og kapacitet vi søger.

 

Verdensbankrapporten fra april 2023 påpeger, at det er yderst vigtigt vi bliver klogere på de forskellige motiver for at migranter søger nye græsgange så vi samtidig kan blive bedre til at håndtere migration og folk på flugt på en ganske anderledes og internationalt velkoordineret måde end dagens politikere gør i Europa og USA. Der er lande som Canada og Australien, der fører en fremtidsorienteret immigrationspolitik – og afsætter ressourcer for at tiltrække netop de migranter der er nødvendige for deres nationale udvikling.

 

Verdensbankens rapport slutter af med nogle centrale budskaber om vigtigheden af at håndtere migration over landegrænser på en strategisk måde gennem internationalt samarbejde – både bilateralt og multilateralt plan – mellem oprindelseslande, transitlande og destinationslande. Derved kan fordele ved en bedre match mellem migranters færdigheder og modtagerlandes behov maksimeres.

 

Det er med andre ord nødvendigt med langsigtede strategier, langvarige samarbejder samt investering i afsenderlandene for at matche behov og efterspørgsel. Hvis velstillede lande ønsker at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, må de investere strategisk i uddannelse, jobskabelse og prioritere gensidige forventningsafklaringer mellem ALLE involverede parter. For at undgå brain- drain og en voksende ulighed mellem de modtagende og de afgivende lande må der også investeres i job- og produktionsskabelse i de afgivende lande. Endelig må udgifter i forbindelse med de mest udsatte og ressourcesvage migranter / folk med behov for beskyttelse dvs flygtninge deles blandt de rige modtagerlande.

 

Normalt afstedkommer Verdensbankens årlige Udviklingsrapporter kommentarer og diskussioner i pressen og blandt politikerne. Men ifølge Knud Vilby har der været rungende tavshed om denne rapport.

 

Man kan spørge sig selv hvorfor. Men man kunne også spørge politikerne!

 

For at blive lidt klogere på den nyere forskning på migrationsområdet – og forberede nogle kritiske spørgsmål til politikerne inden det kommende EU Parlamentsvalg, kunne GS arrangere et debatmøde i foråret 2024. Dette møde vil blive annonceret for alle medlemmer på hjemmesiden.

 

20. november 2023