Globale Seniorer

NGO Verdensmålssamarbejde

Gennem Globale Seniorers medlemskab af Globalt Fokus, deltager repræsentanter for Verdensmålsgruppen i en tværgående samarbejdsgruppe (SDG-arbejdsgruppen) bestående af medlemmer fra Globalt Fokus og 92 gruppen. Arbejdsgruppens mål og aktiviteter er koncentreret om nationale og internationale udviklinger til fremme af 2030 dagsordenen.
Der er særligt fokus på Regeringens og Folketingets arbejde, og gruppen forsøger at påvirke deres og andre parters indsats. Arbejdet er koncentreret omkring skriftlige bidrag ift. afrapporteringer mm. Ressourcepersoner fra Verdensmålsgruppen inddrages regelmæssigt i dette arbejde.

Kontaktperson Lene Grønfeldt: lenegroenfeldt@gmail.com

Gennem Globale Seniorers medlemskab af Globalt Fokus, deltager repræsentanter for Verdensmålsgruppen i en tværgående samarbejdsgruppe (SDG-arbejdsgruppen) bestående af medlemmer fra Globalt Fokus og 92 gruppen. Arbejdsgruppens mål og aktiviteter er koncentreret om nationale og internationale udviklinger til fremme af 2030 dagsordenen.
Der er særligt fokus på Regeringens og Folketingets arbejde, og gruppen forsøger at påvirke deres og andre parters indsats. Arbejdet er koncentreret omkring skriftlige bidrag ift. afrapporteringer mm. Ressourcepersoner fra Verdensmålsgruppen inddrages regelmæssigt i dette arbejde.

Kontaktperson Lene Grønfeldt: lenegroenfeldt@gmail.com