Globale Seniorer

Nyt fra generalforsamling og bestyrelse

Fra Globale Seniorers generalforsamling den 22. marts hos 3F Chuafførerne i København.

Som Nina Ellinger skriver i sin sommerhilsen til medlemmerne, er konstitueringen af bestyrelsen efter valget på generalforsamlingen nu på plads. Se den på denne hjemmesides opslag Bestyrelsen.

Samtidig offentliggør bestyrelsen her referatet af generalforsamlingen den 22. marts 2022 bilagt en deltagerliste og et notat om indholdet af de gruppesamtaler, der blev gennemført under dagsorden punkt 7: GS i fremtiden – udvikling og perspektiver.

Referat af generalforsamling 2022
Deltagere på generalforsamling 2022
Om gruppesamtalerne på generalforsamling 2022

Bestyrelsen har i forlængelse af konstitueringen diskuteret, hvordan vi kan sikre at driftsopgaverne i netværket bliver fordelt så flest mulige medlemmer er involveret i at løse de praktiske og organisatoriske opgaver.

Vi tror at løsningen er at etablere en række team på tværs af bestyrelse og tema- og arbejdsgrupper. Hensigten er, at hvert team skal løse en defineret, afgrænset opgave for vores netværk. Hvilke team og hvordan det skal fungere, kan du sætte dit præg på ved at deltage i mødet

22. september kl. 14-16, hvor bestyrelsen præsenterer sin Team model
I lokalerne Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Povl Anker Andersen
2. juli 2022