Globale Seniorer

Orienter dig i andre organisationers møder

Her på hjemmesiden vil vi fremover, når vi modtager opfordring til det, vise  andre organisationers mødetilbud der supplerer de emner, vi selv er aktive omkring. Andres møder vil fra nu af have en fast placering på forsiden.

 

Vi lægger ud med at annoncere to møder den 7. maj.

 

Annonceringen af de eksterne møde er placeret på hjemmesiden forside under overskriften ”Andre organisationers møder” umiddelbart efter striben af Globale Seniorers egne møder.

 

Link til andres organisationers møder.

 

Web-redaktionen
Udgivet april 2024