Globale Seniorer

Postkort fra München

Sydtysklandsgruppen er nu kommet til München, hvor vi har haft et udbytterigt møde med lederne af foreningen “ Landsmannschaft der Banater Schwaben”. Vi havde forberedt besøget allerede på Donauschwäbisches  Zentralmuseum i Ulm. Selv om foreningen har kontor i München, så betragtes Ulm som hjemstavn for schwaberne og hvert andet år til pinse arrangeres en hjemstavnsfest her.

Vi fik en overmåde venlig modtagelse på kontoret i München og blev forsynet med righoldigt læsemateriale.

Størst indtryk gjorde ledernes personlige beretninger. Begge er født i Rumænien men emigrerede “tilbage” til Tyskland i henholdsvis 1981 og 1991. De fik ret omgående tysk statsborgerskab, mens det var vanskeligere at blive accepteret af den tyske befolkning. De har idag et modsætningfyldt forhold til Rumænien, fordi de tænker tilbage på landet de forlod, samtidig med at de ved, at området de kom fra idag helt har skiftet karakter.
Jette Steensen

Den sidste dag i München var afsat til et formiddagsmøde med CSU på det nye Rådhus. Frau Stadträtin Heike Kainz repræsenterede ældreområdet og Frau Stadträtin Alexandra Gassman børne- og socialområdet. Efter en kort snak om ældreområdet, som ikke adskiller sig væsentligt fra Danmark, var gruppen interesserede i at høre om politiske forskelle, migration og sociale forhold.

Bayern er en såkaldt fristat, der styres af CSU hvorimod München har SPD flertal. Af byens knap 1.5 mio indbyggere er en stor del migranter (større andel end i Berlin) og der er nedsat et ”Antikonflikt råd” til at varetage eventuelle problemområder der måtte opstå mellem de mange nationaliteter. Som mange andre storbyer mangler München kvalificeret arbejdskraft. Børnehaver er gratis og 80% af de tyske kvinder er på arbejdsmarkedet. Det forholder sig anderledes for migrantkvinder.

Der er også en stor boligmangel, som ikke er blevet mindre efter tilflyttere fra Ukraine.

På grund af den kristne baggrund, er befolkningen indstillet på at hjælpe hinanden, både når Corona epidemien har lukket samfundet ned, når migranter søger hjælp og senest når et stort antal flygtninge fra Ukraine banker på – ifølge de to repræsentanter fra CSU.

Efter mødet fik vi en rundvisning på ”Neues Rathaus” på Marienplatz. Bygningen blev bombet i 1944, men fremstår nu fuldt restaureret, som det stod ved  indflytningen i 1909 – i nygotisk stil.

Gizella Olah – 19. – 27. maj 2022